Včera [28.10.] vůbec poprvé zasedla nová vládní Rada pro podporu strategických technologií a produktů. Na svém jednání se mimo jiné zabývala i certifikacemi a dodávkami osobních ochranných a zdravotnických prostředků [OOP a ZP]. Rada vznikla letos v září v reakci na nový koronavirus.

V době koronaviru začalo OOP a ZP vyrábět mnoho firem. Pro zavádění na trh musí mít tyto výrobky potřebné osvědčení o tom, že jsou bezpečné a chrání zdraví. A právě to v České republice dlouhodobě vázne.

„Je tu mnoho výrobců nanotechnologií… My umíme vyrobit ochranné zdravotní pomůcky i prostředky, ale neumíme je certifikovat,“ uvedl na jednom z jednání Výboru pro zdravotnictví PSP ČR bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Certifikovat dle MDR bude Český metrologický institut

Aby se procesy zrychlily, musí se posílit certifikační kapacity a zaktualizovat některé normy. Problémy provází i ustanovení certifikační autority.

„Situace s covidem mimo jiné ukázala, že je třeba posílit certifikační kapacity. Stávající organizace dělaly, co mohly, aby se nově vyráběné osobní ochranné a zdravotnické prostředky zaváděly na trh, přesto od firem zaznívalo, že je třeba certifikaci zrychlit,“ potvrzuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Co dnes ve věci činí MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] uvedlo, že certifikace řeší s Ministerstvem práce a sociálních věcí [MPSV]. Pod něj spadá jedna z významných certifikačních autorit Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Chce i zmapovat výzkumné organizace, které disponují relevantní laboratorní kapacitou a hledat cesty, jak certifikační subjekty pomoci dovybavit zařízeními potřebnými pro zkoušky.

„Rovněž je třeba vydefinovat, co vlastně strategické technologie a produkty jsou a vytvořit databázi produktů a služeb, kterou budou moct využívat také samosprávy, tedy kraje i města a obce,“ říká náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek.

„Je důležité, aby se firmy i zájemci propojili, navázalo se přitom na už existující portál GovPoint.org,“ dodává.     

Rada pro podporu strategických technologií a produktů

Nová rada na svém jednání ustanovila čtyři pracovní skupiny: pro inovativní technologie, strategické segmenty a rozvoj ekonomiky, legislativu a pro zkušebnictví a certifikace.

Rada spadá pod MPO. Předsedu, který stojí v čele rady, jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu ze svých náměstků. Místopředsedu a tajemníka jmenuje a odvolává předseda. Rada se skládá ze zástupců ministerstev a dalších úřadů, institucí a územních samospráv, vždy po jedné osobě. Klíčové je, aby složení rady šlo napříč tuzemským průmyslovým spektrem a úřady s působností spojenou s mimořádnou situací.

Na jednání rady představil koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík projekt Jihomoravského kraje. V něm Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s dobrovolníky řeší pomoc v kontextu s koronavirem. Uvedl, že by se mohl využít i v dalších krajích České republiky. Představen byl také další inovativní projekt, který vzniká ve spolupráci Univerzity Karlovy, ČVUT v Praze a VŠB Ostrava.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here