COVID – podpora cestovního ruchu nabídne dotace 11.11.

395
COVID_podpora_cestovního_ruchu
Foto: Redakce FinTag.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [MMR] zveřejnilo podmínky výzvy v programu COVID – podpora cestovního ruchu. Ten nabízí kompenzace cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům v cestovním ruchu. Celkově může úřad rozdělit mezi příjemce podpory půl miliardy korun.

MMR uvedlo, že podmínky výzvy v programu COVID – podpora cestovního ruchu konzultovalo s profesními asociacemi – Českou unií cestovního ruchu [ČUCR], Asociací cestovních kanceláří ČR [ACK ČR], Asociací českých cestovních kanceláří [AČCKA] a Asociací průvodců [AP].

„Jednotlivé výzvy vycházejí z rámcových podmínek, které jsme již dříve schválili na vládě. Na základě domluvy s profesními asociacemi jsme v krátkém čase ještě upravili podmínky tak, abychom skutečně pomohli udržet úspěšné podnikatele nad vodou,” uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová [ANO].  

„Pročítám si výsledky dnešního jednání vlády. Na záchranu cestovního ruchu dala vláda 425 milionů [a na řadu firem z cestovního ruchu se přitom vykašlala], zatímco pro zemědělce a potravináře, kteří vykáží propad obratu o pouhých 25 procent [!!!], našla tři miliardy korun,” okomentoval nastavení státní podpory v cestovním ruchu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR [SOCR] Tomáš Prouza.

Ministerstvo pro místní rozvoj bude přijímat žádosti o podporu od 11. listopadu po dobu jednoho měsíce, tedy do 11. prosince 2020.

Cestovní kanceláře

Dotace činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na rok 2020. Podpora směřuje na provoz a úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. 2 do 10. 10. 2020.

Cestovní agentury

  • Dotace ve výši 500 Kč na pokrytí ztrát cestovních agentur za zrušený zájezd či lázeňský pobyt. Dotace se počítá za zrušené zájezdy z důvodu pandemie v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020. Pokud jde o zrušené lázeňské pobyty, týká se dotace pouze těch, které byly na jaře zrušeny z důvodu uzavření provozu lázní.
  • Dotace ve výši paušálu podle příjmů [výnosů], které agentura dosahovala v roce 2019 za předpokladu, že zaznamenala více než 50% propad a že jde o agenturu, jejíž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch. Dotace se pohybuje v paušálních pásmech 50 tis. Kč, 100 tis. Kč, 250 tis. Kč a 500 tis. Kč.

[pozn. red.: Spojení obou podpor není možné].

Průvodci v programu COVID – podpora cestovního ruchu

Při splnění zvláštních požadavků mohou průvodci žádat o dotaci ve výši 50 000 Kč. To za předpokladu, že:

  • Poskytne nejdéle do 30. 6. 2021 školskému zařízení výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně deseti vyučovacích hodin. To poskytovateli dotace průvodce prokáže výkazem práce potvrzeným ředitelem školy nejpozději do 31. 7. 2021.
  • Absolvuje do 31. 12. 2021 další vzdělávání nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce, což prokáže poskytovateli dotace dokladem [osvědčením apod.] nejpozději do 31. 1. 2022. Podmínka absolvování vzdělávání nebo rekvalifikace se považuje za splněnou i tehdy, pokud bylo plnění podmínky započato před podáním žádosti o poskytnutí dotace, kdykoli v průběhu rozhodného období.

Pokud průvodce nesplní některou z výše uvedených podmínek, má nárok na dotaci ve výši 40 000 Kč. Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here