Už od prosince bude možné koupit nové elektronické dálniční známky platné od roku 2021. Končí nalepování a seškrabávání známek z čelního skla. Novinkou je možnost libovolně nastavit datum začátku jejich platnosti, a to až 90 dní předem. Hlavním prodejním kanálem je internetový obchod www.edalnice.cz.

Elektronická dálniční známka se od té klasické liší způsobem prodeje a tím, že už nebude třeba známku vylepovat na auto a pak složitě seškrabovat ze skla. Roční známka bude platná 365 dní a jde ji koupit kdykoliv během roku. Nově má být snazší i hromadný nákup pro flotily firemních vozů.

Nový systém elektronických dálničních známek funguje na principu ověřování jejich platnosti podle SPZ vozidla. Dálniční známky se v Česku poprvé objevily před 25 lety v roce 1995. Tehdy bylo zpoplatněno 570 kilometrů z celkových 651 kilometrů tehdejší sítě dálnic a silnic dálničního typu. Nové elektronické dálniční známky budou platit na 1 024 kilometrech zpoplatněných komunikací.

Jak koupit elektronickou dálniční známku na edalnice.cz

On-line prodej dálničních známek na rok 2021 začne 1. prosince 2020 na edalnice.cz. Dálniční známku v elektronické podobě si bude moci řidič koupit s platností na jeden rok, na 30 nebo na deset dní. Cena pro příští rok zůstává stejná, roční známka vyjde na 1 500 korun, měsíční na 440 korun a desetidenní 310 korun.

Elektronickou dálniční známku si řidič koupí v e-shopu na edalnice.cz prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu. Řidič si vybere druh elektronické dálniční známky, vyplní registraci a SPZ vozidla. Dále vybere počátek platnosti, případně uplatní nárok na eko cenu [vozidla na zemní plyn nebo biometan], a už jen zaplatí. Pokud zvolí platbu bankovním převodem, může užívat zpoplatněné úseky dálnic až po doručení potvrzení. Při nákupu v e-shopu dostane potvrzení do e-mailu, případně si ho může stáhnout. Kdo zadá při prvním nákupu elektronické dálniční známky i své kontaktní údaje, zašle mu správce upozornění na končící platnost známky.

K dispozici zůstane síť fyzických obchodních míst a samoobslužných kiosků [zejména v příhraničních oblastech, pozn. red.] před vjezdem na zpoplatněný úsek dálnice.

Kdo má úlevy z platby

Stejně jako letos, tak i v příštím roce zůstávají dálnice automaticky bez poplatku pro elektromobily, auta na vodíkový pohon, nebo v kombinaci s jiným palivem s emisemi CO2 pod 50 g/km. Vozidla s ekologickým pohonem jsou taktéž cenově zvýhodněna. Snížená cena, v ceníku označená jako „Eko cena“, platí pro vozidla s pohonem na zemní plyn nebo biometan. Tato vozidla mají dálniční poplatek levnější. Roční známka je vyjde na 750 korun, měsíční na 220 korun a desetidenní na 155 korun.

Dálniční poplatek dále nehradí například osoby se zdravotním postižením s průkazem ZTP nebo ZTP/P a zároveň nemusí toto osvobození ani předem oznamovat.

Některá vozidla zůstávají osvobozena automaticky, pro jiná je nutné podat oznámení na Státní fond dopravní infrastruktury [SFDI].

Vozidla registrovaná v ČR osvobozená automaticky
  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon [hodnota emisí CO2 do 50 g/km], pokud má vozidlo přidělenou speciální SPZ.
  • Vozidla přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě silniční kontroly musí být držitel průkazu ve vozidle přítomen, jinak se na něj osvobození nevztahuje.
  • Vozidla sloužící k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.
  • Historická vozidla s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem hist. vozidla.
Vozidla registrovaná v ČR osvobozená po podání oznámení
  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon [hodnota emisí CO2 do 50 g/km] bez speciální SPZ.
  • Vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob.
Vozidla registrovaná v zahraničí osvobozená po podání oznámení
  • Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon [emiseCO2 do 50 g/km].

Dodejme, že pokud ekologický automobil nemá přidělenu speciální značku EL, musí osvobození oznámit vyplněním on-line formuláře na webu edalnice.cz.

Kontroly a pokuty

Kontrolu platnosti elektronických dálničních známek v silničním provozu zajišťují Policie ČR a Celní správa ČR. Využívají k tomu kamery ve vozidlech nebo na kontrolních branách. Na ovládacím tabletu ihned uvidí informaci o tom, zda má vozidlo zakoupenou platnou elektronickou dálniční známku nebo je osvobozeno. Řidiči, kterého systém odhalí na zpoplatněném úseku dálnice bez platné elektronické dálniční známky [a pokud se na něj nevztahuje osvobození], hrozí pokuta až 20 000 korun.

Kontroly se týkají i případného zneužití osvobození. Pokud fyzická nebo právnická osoba podá oznámení o osvobození, aniž by na něj měla nárok, ve snaze záměrně systém zneužít, může se pokuta vyšplhat až na 100 000 korun. Pokud bude zpoplatněný úsek dálnice užívat vozidlo, na které se osvobození vztahuje, ale řidič oznámení o osvobození nepodal, přestože to zákon vyžaduje, hrozí mu pokuta až 5 000 korun. Stejná výše pokuty hrozí těm, kteří Státnímu fondu dopravní infrastruktury do deseti pracovních dní nenahlásí, že pominuly důvody pro osvobození.

Kromě nasnímání SPZ vozidla se pořizuje také fotografie vozidla. Avšak ihned po vzniku snímku software záznam rozdělí na fotografii a data a dále už pracuje pouze s daty, která jsou odeslána do systému kontroly. S fotografiemi se v rámci systému elektronické dálniční známky nepracuje. Jsou uloženy pouze po určitou dobu, ve které si je může vyžádat Policie ČR či Celní správa ČR pro případné správní řízení. Po uplynutí ochranné doby jsou fotografie automaticky smazány.

–RED–

2 KOMENTÁŘE

  1. Jsem držitelem ZTP,kartu mám za oknem,musím to v rámci nového systému někde oznamovat? Nebo žádat o osvobození?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here