Uživatelé datových schránek je nyní mohou s výjimkou komerčních služeb užívat zcela zdarma. Akce trvá po dobu trvání nouzového stavu. Vláda si od akce, kdy datové schránky zdarma odesílají poštovní datové zprávy, slibuje posílení elektronické komunikace a omezení fyzických návštěv na úřadech.

Posílání poštovních datových zpráv [PDZ], které mají platnost doporučeného dopisu, mají po celou dobu nouzového stavu firmy, podnikatelé a všichni ostatní uživatelé kompletně zdarma. To znamená, že rozesílání jinak zpoplatněné korespondence, jako jsou faktury, upomínky, smlouvy objednávky nebo různá potvrzení či certifikáty, je bez poplatku.

„Poštovní datová zpráva plně a spolehlivě nahrazuje běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo firmami. Zasílání zprávy je zcela rovnocenné odeslání doporučenému dopisu. Zpráva je navíc považována za doručenou už okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky,“ vyjmenovává výhody elektronické komunikace informační správce PDZ.

Vláda si od schválení bezplatného rozesílání zpráv slibuje snížení fyzických kontaktů v soukromém i státním sektoru. V současné době využívá služeb PDZ podle odhadů Ministerstva vnitra [MV] bezmála milion a čtvrt uživatelů. Ke stejnému kroku se vláda odhodlala i při jarní epidemii koronaviru. Více o poštovní datové zprávě zde.

Za rozesílání reklamy hrozí pokuta až 10 milionů korun

Poštovní datové zprávy však nesmí být využívány pro odesílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení.

„Po zkušenostech z jarního období tohoto roku upozorňujeme, že PDZ slouží výhradně ke vzájemné komunikaci uživatelů datových schránek. Nikoli za účelem odesílání nevyžádaných obchodních sdělení,“ upozorňuje správce datových schránek.

Obchodním sdělením jsou dle něj všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek. Dále sdělení určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem nebo vykonává regulovanou činnost. Šíření obchodních sdělení je možné pouze s předchozím souhlasem osoby, které má být zasláno. V opačném případě jde o nevyžádaná obchodní sdělení, jejichž šířením se daná osoba dopouští přestupku. A za ten může úřad uložit pokutu až do výše 10 milionů korun. Totéž platí i pro šíření jiných obtěžujících sdělení.

Co jsou datové schránky

Datovou schránku si fyzické i právnické osoby mohou zřídit i bez cesty na Czech POINT. A to i přes aktivovanou eObčanku na www.mojedatovaschranka.cz. Stačí zvolit možnost přihlášení pomocí eObčanky. Po připojení eObčanky si žadatel vybere typ datové schránky a může datovou schránku využívat.

Pokud ještě ve své datové schránce nemáte povolený příjem poštovních datových zpráv, můžete změnit její nastavení podle následujícího postupu:
  • Klikněte na Nastavení datové schránky [ozubené kolo vpravo nahoře].
  • Rozbalte nabídku Informace o schránce.
  • Klikněte na Kredit a doplňkové služby.
  • V záložce Poštovní datové zprávy zaklikněte Příjem poštovních datových zpráv.

Poštovní datová zpráva slouží v souladu s obchodními podmínkami výhradně ke vzájemné obchodní komunikaci uživatelů datových schránek. Na jaře tohoto roku bylo v této souvislosti přitom zaznamenáno několik incidentů, kdy byly poštovní datové zprávy zneužity k nevyžádaným a potenciálně nebezpečným spamům. Toto porušení zákona o elektronických úkonech se týkalo téměř 20 pachatelů, kterým byly v přestupkovém řízení uděleny pokuty celkem za 4,5 milion korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here