Vláda tento týden [16.11.] schválila poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu [MMF] v objemu 1,5 miliardy eur [cca 40 mld. Kč]. Peníze MMF poskytne z devizových rezerv Česká národní banka [ČNB]. Finance Česko půjčovalo MMF i v předchozích letech, stejně jako další země.

Peníze v rámci bilaterálních půjček MMF pošle i Slovensko [1,56 mld. eur], Polsko [6,27 mld. eur] a Německo [41,5 mld. eur]. Unijní země fondu prostřednictvím bilaterálních půjček poskytnou celkem 172,5 miliardy eur.

„Snížení zdrojů MMF by za stávající situace nebylo žádoucí. MMF v souladu se svým mandátem přispívá k zajišťování stability mezinárodního finančního systému. V současnosti také k financování řešení dopadů probíhající koronavirové krize,“ uvedlo Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

MMF může finance z bilaterální půjček využít pouze v případě, kdy jeho ukazatel jednoroční efektivní likvidity [volných finančních prostředků] klesne pod 100 miliard SDR [special drawing rights – jde o měnovou jednotku užívanou MMR]. Jeden SDR odpovídá aktuálně zhruba 31,80 koruny. Použití financí z bilaterálních půjček má i další podmínky.

„Bilaterální půjčky slouží MMF až jako takzvaná třetí linie obrany. To znamená, že nejdříve jsou využívány zdroje z členských kvót, následně zdroje z multilaterální dohody NAB a až poté jsou využity bilaterální půjčky,“ uvedlo ministerstvo.

MMF je lukrativní dlužník

MMF je jeden z nejbezpečnějších dlužníků vůbec. Dohody zaručují možnost okamžitého splacení na požádání v případě finančních problémů. Objem půjčky za ČR bude navíc poté, kdy dojde k navýšení objemu peněz podle multilaterální dohody NAB, snížen na 646 milionů eur [17,1 miliardy Kč]. NAB [New Arrangements to Borrow] je multilaterální dohoda o poskytnutí půjčky fondu ze strany 40 jeho členských států. Česko není jejím členem, nicméně zvýšení objemu prostředků poskytovaných v rámci NAB se promítne do výše bilaterálních půjček. MMF má maximálně deset let na splacení poskytnutých půjček.

Za Česko poskytuje půjčku Česká národní banka [ČNB] ze svých devizových rezerv a ušlý zisk a některé náklady hradí státní rozpočet. ČNB tak budou ze státního rozpočtu částečně kompenzovány náklady vzniklé v souvislosti s plněním dohody, a to za podmínek, které stanovuje stávající dohoda mezi ČNB a MF ČR. Výnosy jsou rozděleny rovnoměrně mezi obě instituce. Poskytnutí státní záruky za novou bilaterální půjčku MF ČR s ohledem na mimořádné výdaje státního rozpočtu v souvislosti s krizí covid-19 nenavrhuje.

Bilaterální půjčky jsou běžnou praxí

Výkonná rada MMF schválila v březnu návrh pro sjednávání nových bilaterálních půjček. Platnost těch stávajících skončí ke konci letošního roku a je třeba zachovat i poté výpůjční kapacity MMF. Minimální platnost nových dohod je tři roky. Se souhlasem věřitelů je možné jejich platnost prodloužit pouze jednou a to o jeden rok.

V předchozím období poskytovala ČNB fondu tři bilaterální půjčky. První půjčka z roku 2010 činila 1,03 miliardy eur, druhá z roku 2013 byla 1,5 miliardy eur a třetí z roku 2017 také 1,5 miliardy eur. Od roku 2010, kdy bylo zahájeno čerpání, do konce roku 2016 vyplatilo MF na kompenzacích ČNB celkem 120,6 milionu korun. Šlo o kompenzace jen za první půjčku, druhá a třetí půjčka nebyla využita.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here