Minulý rok používalo průmyslové nebo servisní roboty 18 procent podniků s deseti a více zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu. Užívání robotické automatizace je doménou především velkých subjektů. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Podle úřadu se ve třetině velkých českých firem již vyskytují roboti a zapojují se nejčastěji do automatizovaných výrobních činností. Na trhu se začínají objevovat i roboti servisní, jež pracují s lidmi a pomáhají jim nebo úkony provádějí plně automaticky bez pomoci člověka.

„V roce 2020 používalo průmyslové roboty již více než 60 procent velkých podniků v odvětví zpracovatelského průmyslu. V případě malých se jednalo pouze o devět procent. Průmyslové roboty pak nalezneme u přibližně 55 procent subjektů působících v automobilovém průmyslu,“ říká vedoucí oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ Eva Myšková Skarlandtová.

Využití průmyslových a servisních robotů firmami s 10 a více zaměstnanci [ČR/2020]

[Zdroj: ČSÚ]

Servisní roboty jsou v českých firmách využívány méně než ty průmyslové. Nejčastěji pak na montážní, úklidové práce a pro práce ve skladech.

Využití robotů v českých firmách

Častěji jsou pak v českém podnikatelském prostředí využívány průmyslové roboty. To jsou průmyslový manipulátory fungující jako robotická ramena s pevnou základnou. Jde o stroje s programovatelným řídicím systémem. V roce 2020 je využívalo celkem šest procent firem, třetina velkých firem s více než 250 zaměstnanci. Ve zpracovatelském průmyslu používá automatizované stroje 18 procent firem, velkých subjektů více než 60 procent.

Robotické manipulátory se užívají nejčastěji v metalurgickém a automobilovém průmyslu [v obou odvětvích ve více než 54 % firem]. Automatickou robotizaci využívá čtvrtina firem působících v gumárenském a plastovém průmyslu a více než pětina z elektrotechnického průmyslu [např. výroba domácích spotřebičů].

Většina automatizovaných českých firem využívá pouze průmyslové roboty [tzn. nemají nebo nepotřebují roboty servisní, pozn. red.]. Jen průmyslovými automatizovanými stroji disponují nejčastěji firmy působící v automobilové výrobě, případně v metalurgickém průmyslu – více než 40 procent firem.

Využívání průmyslových robotů firmami v ČR – top 5 odvětví v roce 2020

[Zdroj: ČSÚ]

Servisní roboty, které se dokáží samostatně pohybovat, vykonávat pracovní úlohu [i rozhodovat, jak ji vykonat] a specifické, pro člověka obtížné, příliš namáhavé nebo nebezpečné činnosti, využívala v roce 2020 jen 2 % všech firem. A desetina velkých subjektů. Servisní stroje jsou nejčastěji z průmyslových odvětví v metalurgickém, chemickém a automobilovém průmyslu. V sektoru služeb pak nejčastěji v úklidových činnostech, dopravě, skladování a při doručování.

Servisní roboty využívají české firmy hlavně na montážní práce [automobilová výroba, výroba nábytku nebo specializované stavební činnosti – základové práce, montáže stavebních konstrukcí], na úklid nebo čištění [nejčastější výskyt v metalurgickém průmyslu]. Dále pro práce ve skladech [metalurgický průmysl nebo chemický průmysl].

Pouze servisní stroje používalo v roce 2020 jen jedno procento českých firem. Jde o firmy, které používají servisního robota nebo roboty a současně nevyužívají průmyslové roboty. Nejčastěji pracují ve skladovacích, doručovacích nebo úklidových činnostech.

Jak se roboty využívají jinde v Evropě

České firmy byly v mezinárodním srovnání využívání robotů za rok 2018 přibližně na průměru tehdejší EU28. Pokud bychom žebříček sestavovali pouze z velkých firem s více než 250 zaměstnanci, umístily by se české podniky podle ČSÚ nad evropským průměrem.

Firmy v zemích EU využívající průmyslové nebo servisní roboty v roce 2018

[Zdroj: ČSÚ]

Průmyslové nebo servisní automatizované stroje využívaly v roce 2018 nejčastěji firmy ve Španělsku, Finsku, Dánsku [v každé zemi desetina podniků]. Žebříčku velkých firem využívajících roboty vévodí Finsko, Slovinsko, Dánsko, Švédsko a na páté příčce je Česko.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here