Přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční mohou letos plátci podat opožděně bez sankce z prodlení. Původní termín pro jejich odevzdání se letos posouvá na 1. dubna 2021. Důvodem prodlení ale musejí být dopady pandemie covidu-19, jako je nemoc nebo karanténa.

Kvůli epidemii covidu se prodlužuje nejzazší termín pro podání přiznání k dani silniční za rok 2020 a daně z nemovitých věcí na období roku 2021. Standardně se mají oba formuláře podat nejpozději do 1. února. Letos se termín v obou případech posouvá na 1. dubna 2021, aniž by finanční úřad připsal úrok z prodlení za opožděné podání.

„Pondělí 1. února 2021 je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021. V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 nemůžete podat daňové přiznání do 1. února, tak jej můžete podat později, aniž by vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení,“ potvrzuje finanční správa.

Dodává, že sankce za opožděně podané daňové přiznání nebo jeho dílčí části k silniční dani a dani z nemovitých věcí letos nevzniká poplatníkovi až do 1. dubna 2021.

Termín pro spoluvlastněné nemovitosti zůstává k 1. únoru

Majitelé spoluvlastněných nemovitostí však musí řádný termín k podání přiznání daně z nemovitých věcí dodržet. Pokud si tedy chce jeden ze spoluvlastníků nemovitou věc přiznat ve výši spoluvlastnického podílu. Lhůta se totiž podle finančního úřadu váže k zákonu k dani z nemovitých věcí a prodloužit ji proto není možné.

„V případě, že za nemovitou věc ve spoluvlastnictví bude podávat daňové přiznání společný zástupce, může daňové přiznání za celou nemovitou věc podat bez sankce do 1. dubna 2021,“ doplňuje úřad.

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Podat daňové hlášení k dani z nemovitých věcí mají poplatníci, kteří v loňském roce nabyli do vlastnictví pozemek nebo zdanitelnou stavbu. Dále i bytovou či nebytovou jednotku. Pozor, přiznání podávají i ti, jež nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli. Přiznání se podává i v případě, že nějaká nemovitost vlastníkovi v kraji zbyla, zúží tím totiž počty a výměry staveb z nichž daň doposud odváděl.

Pokud vlastníci všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2020 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti,“ upozorňuje finanční úřad.

Daňové hlášení podávají i vlastníci, kteří svou nemovitost nějak stavebně upravovali nebo zlikvidovali. Pokud se tím tedy změnil druh nemovitosti nebo výměry pozemku.

Naopak daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nepodávají vlastníci, kteří jej podali správci dani v minulých letech. A to ani v případě, že se změnily koeficienty výpočtu daně. Jakékoliv jejich změny se už totiž automaticky přepočítávají v systému veřejné správy.

Daň z nemovitosti zvyšuje čím dál více obcí. I tak je nízká

Povinnosti k dani silniční za rok 2020

Každoročně mají přiznání k silniční dani podat majitelé vozidel, jež je užívají ke svému podnikání. Což se týká právnických stejně jako fyzických osob. Dani silniční pak vždy podléhají nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice. A dále přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny taktéž registrovaná v České republice. I ony se však letos můžou s podáním přiznání bez finanční sankce opozdit, a to až do 1. dubna.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here