U vodíku auto načerpáte do pěti minut, říká Ondřej Koňák

662
vodiku

„Více než deset let zažíváme období výrazných zásahů centrálních bank do tržního prostředí,“ říká portfolio manažer skupiny Partners Ondřej Koňák. Vyjadřuje se i k technologickým akciím a vodíku jako alternativnímu pohonu budoucnosti.

Jak hodnotíte dluhopisový trh, kam si všechny státy světa nyní chodí pro peníze?

Situace na dluhopisovém trhu je složitá. Již více než deset let zažíváme období charakteristické výraznými zásahy centrálních bank do tržního prostředí. Osobně si nemyslím, že je to v pořádku. Bilance centrálních bank se ve snaze zabránit výraznějšímu ekonomickému poklesu během této doby znásobily. Banky vychýlily metriky běžného fungování trhu. Tím mám na mysli kromě výrazného zkreslení valuací akciového trhu i záporné sazby na většině dluhopisů.

Jak se to promítá do vašeho rozhodování portfolio manažera?

V současnosti nemá smysl hodnotit akciový trh na dlouhých časových řadách. Důvod je, že trh posledních dvacet let fungoval v naprosto odlišném režimu. Diskuse nad tím, zda je v současnosti trh drahý či nikoli, postrádají smysl, protože zkrátka chybí bod, ke kterému by bylo možné současný trh ukotvit.

Má smysl nyní investovat do dluhopisového trhu?

Záporné výnosy na kvalitních dluhopisech jsou pro mnoho subjektů neinvestovatelné. Proto roste i apetit po méně kvalitních dluhopisech. V mnoha případech nemají tyto dluhopisy ani investiční rating. Tím se bohužel výrazně zvyšuje rizikový profil takové investice.

U technologických akcií je třeba být opatrný

Které sektory si loni podle vás nejvíce polepšily?

Na první pohled se v loňském roce vymykal výkonností technologický sektor. Přestože je v NASDAQu více než 2 500 společností, více než polovinu indexu tvoří pouze deset z nich. Prvních pět podle jejich váhy v indexu jsou Apple, Microsoft, Amazon, Tesla a Facebook. Jejich výkonnost se v loňském roce pohybovala mezi 40 a 80 procenty. Výjimka byla Tesla, jejíž akcie zhodnotily loni o 743 procent.

Jak takovéto skoky ovlivní výsledek indexu?

Pokud vezmeme 5,3% váhu Tesly v NASDAQ, zjistíme, že celých 90 procent výkonnosti NASDAQu zajistila jediná společnost. A právě z tohoto pohledu již tvrzení o skvělé výkonnosti technologického indexu vypadá jinak. Totiž více než polovina společností v NASDAQu loni vykázala místo zisku ztrátu.

Čím si to vysvětlujete?

Výkonnost Tesly a jí podobných podle mě ukazuje spíše než na atraktivitu technologického sektoru jako celku na rostoucí zájem investorů o zelené zdroje energie.

Proč si to myslíte?

Totiž i výkonností za loňský rok je Tesla blíže společnostem typu Plug Power, Fuel Cell, Bloom Energy nebo Capstone Turbine. Ve všech případech se zhodnocení těchto společností pohybovalo v loňském roce v násobcích. Globální index zahrnující společnosti z oblasti čisté energie loni posílil o 140 procent. Akcie Plug Power posílily o zhruba desetinásobek. Bez zajímavosti není, že jí k růstu pomohla česká společnost United Hydrogen.

Alternativní pohon budoucnosti může být ve vodíku

Co považujete za alternativní pohon budoucnosti?

V současnosti vidíme výrazný rozmach elektromobility, kam patří jak auta poháněná akumulátorem, tak auta poháněná vodíkem, kde elektřinu vyrábí palivový článek. Je otázka, která technologie nakonec převládne. Každá má své výhody a nevýhody. Nicméně technologie jdou velice rychle dopředu. Největší nevýhodou akumulátorů je v současnosti dlouhá doba nabití, která se pohybuje kolem půl hodiny. Naopak dojezdem se již tato technologie přiblížila vodíku.

Jak je to u vodíku?

U vodíku auto načerpáte do pěti minut. Platí, že kilogram vodíku natankujete zhruba za minutu a současná auta mají nádrže na tři až pět kilogramů vodíku. Zároveň co kilogram to dojezd asi 100 kilometrů. Bohužel většímu rozmachu této technologie v současnosti brání vysoká cena výroby a dopravy samotného vodíku.

A váš názor na pohon budoucnosti?

Osobně se domnívám, že uplatnění najdou postupem času obě technologie. V současnosti je o něco napřed akumulátor. Nicméně si dovedu představit, že budováním kompletně nové infrastruktury tento náskok ztratí ve prospěch vodíku. Navíc se nově začíná v Německu mluvit o regulaci akumulátorů ve smyslu počtu aut, které se v danou chvíli mohou dobíjet. To je velký posun zpět. Vodík je v současnosti sice upozaděn, ale v okamžiku, kdy se podaří snížit náklady na jeho výrobu, lze tuto technologii velice rychle uvést do praxe. Lze využít současnou infrastrukturu čerpacích stanic. Uživatelé ani nemusí měnit své návyky.

Daniel Tácha

Ing. Ondřej Koňák vystudoval finance a oceňování podniku na pražské Vysoké škole ekonomické. Pracoval ve společnostech Deloitte, PPF, Generali a Patria. Dlouhodobě sleduje dění na globálních trzích. V současnosti je portfolio manažerem Partners investiční společnosti, kde má na starosti akciové fondy.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here