Zákon o prověřování zahraničních investic vstoupil v platnost

179
zahranicnich_investic
Foto: Redakce FinTag.cz

Zákon o prověřování zahraničních investic, který má státu pomoci lépe chránit klíčové české firmy před nežádoucím převzetím ze strany rizikových zahraničních investorů, vstoupil 3. února 2021 v platnost. Účinnosti nabude 1. května 2021.

Aby měl investor jistotu, že jeho investice je neriziková, může Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] požádat o časově a administrativně nenáročnou konzultaci.

Zákon je navržen tak, aby investice, které nepředstavují riziko, nebyly zdržovány zbytečnou administrativní zátěží a aby celý mechanismus byl předvídatelný,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Dodal, že zákon státu poskytne potřebný nástroj v obraně před rizikovými investory ze třetích zemí, kteří by mohli ohrozit bezpečnost nebo vnitřní pořádek země.

Zákon o prověřování zahraničních investic

Zákon je zaměřený na zahraniční investory, jejichž konečný vlastník pochází ze země mimo EU. Zároveň jde o investice, které představují více než 10% podíl v české cílové firmě, a to v sektoru důležitém pro bezpečnost, veřejný a vnitřní pořádek České republiky. Pokud tato firma podniká v oblasti výroby vojenského materiálu, vybraného zboží dvojího užití, či patří do kritické nebo kritické informační infrastruktury, bude muset investor požádat o souhlas s kapitálovým vstupem ještě před jeho uskutečněním. Ostatní investice bude možné ze strany státu prověřit, povinnému povolení však podléhat nebudou.

V případě, že v rámci prověřování bude identifikováno bezpečnostní riziko, bude věc předložena k rozhodnutí vládě. Ta může tuto investici zakázat. Na základě zkušeností ze zahraničí lze očekávat, že k takovému kroku bude docházet zcela výjimečně. To kvůli tomu, že již samotná existence prověřovacího mechanismu má rizikové investory odradit. Komplikovanější situace ovšem nastává, pokud již sídlí v zemích EU.

Zákon o prověřování zahraničních investic prošel hosp. výborem

Pro posílení investiční jistoty je v rámci zákona zřízena možnost konzultace. Ve zkrácené lhůtě 45 dní se tak zahraniční investor dozví, zda jeho transakce může být předmětem prověření, či nikoliv.

Na samotném prověřování bude MPO úzce spolupracovat s ministerstvy vnitra, obrany a zahraničních věcí ČR. Dále pak s Policií ČR, zpravodajskými službami a v případě potřeby pak i s dalšími institucemi. Jako je třeba ČNB a NÚKIB.

MPO slibuje transparentní rozhodovací proces

Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová uvedla, že ČR novým zákonem získává tolik potřebný mechanismus na ochranu bezpečnostních zájmů. Obdobný, jako využívá většina našich spojenců v EU a NATO.

„Českým firmám a nerizikovým zahraničním investorům tím zaručíme transparentní, bezpečné a otevřené investiční prostředí. To přispěje k dalšímu rozvoji klíčových sektorů naší ekonomiky včetně nastupujících moderních technologií,“ uvedla.

PODCAST: Hodně si slibuji od německého předsednictví

Podle MPO naprostá většina zahraničních investorů v ČR žádné riziko nepředstavuje a jejich investice nejsou z bezpečnostního hlediska problematické. Zahraniční investoři budou nadále v české ekonomice vítáni.

Před vstupem zákona v účinnost uspořádá MPO sérii webinářů o praktických dopadech tohoto zákona na české firmy a zahraniční investory. Bližší informace jsou zde.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here