MS ČR zjednoduší přístup k informacím o svěřenských fondech 

297
sverenskych
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo spravedlnosti ČR [MS ČR] od prvního března zmodernizuje a zefektivní práci soudů a notářů v agendě skutečných majitelů a svěřenských fondů. Stávající technické řešení bude ukončeno a nahrazeno novým. Změny se přitom dotknou celého informačního systém veřejných rejstříků.

Stávající problematika agend skutečných majitelů a svěřenských fondů byla řešena ve dvou samostatných informačních systémech. Příslušné agendy spadají do působnosti soudů [rejstříkových soudů], které řeší i agendu veřejných rejstříků.

„Vzhledem k tomu, že proces v těchto agendách je obdobný, spustilo Ministerstvo spravedlnosti minulý rok projekt zapracování agendy skutečných majitelů a svěřenských fondů do informačního systému veřejných rejstříků,“ uvedl mluvčí MS ČR Vladimír Řepka.

Buďte jako Andrej Babiš, využijte svěřenské fondy

Upřesnil, že po konzultaci se zástupci soudů a notářů bude stávající technické řešení informačního systému skutečných majitelů a informačního systému svěřenských fondů ukončeno a nahrazeno novým řešením. Dodal, že nasazení úprav k 1. březnu 2021 bude doprovázet technologická odstávka informačního systému skutečných majitelů a informačního systému svěřenských fondů. K odstávce dojde ve dnech 27. a 28. února 2021. To platí i pro informační systém veřejných rejstříků.

Jak bude vypadat nové řešení u svěřenských fondů

Ke změně přistupuje ministerstvo kvůli plánovaným legislativním změnám zákona o evidenci skutečných majitelů i uživatelské nepřívětivosti stávajících systémů. Soudy a notáři tak nebudou muset pracovat v různých systémech.

Oba moduly budou rozděleny na externí a interní část. Interní část bude rozdělena na soudní a notářskou, tak jak je tomu již teď v informačním systému veřejných rejstřík [ISVR]. Soudní aplikace bude sloužit pro zápis návrhů, zpracování řízení, vypravení dokumentů, přehled návrhů, řízení, spisů a dokumentů. Notářská aplikace bude sloužit pro přímý zápis a přehled návrhů, které budou následně odesílány do soudní aplikace.

Cílem externí části je poskytnutí vytvoření návrhů na zápis údajů navázaných na skutečného majitele nebo svěřenský fond a nahlížení do již vytvořených návrhů. Zároveň dojde ke změně vzhledu webových stránek těchto agend z pohledu veřejnosti – budou odpovídat vzhledu stránek veřejných rejstříků.

Milena Jabůrková: Z digitalizace bych státu dala horší trojku

Povinnost zřízení evidence skutečných majitelů plyne ze zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů [rejstříkový zákon]. Důležitá je i směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2015/849 [IV. AML směrnice]. IV. AML směrnice pojímá evidování skutečných majitelů jako jeden z nástrojů k předcházení využívání finančního systému Evropské unie k praní peněz a financování terorismu. Dodejme, že vymezení skutečného majitele a povinnosti spojené s jeho evidováním jsou ipředmětem zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Změny se dotknou i JAAS

Ministerstvo se spuštěním nových modulů a stránek pro agendu skutečných majitelů a agendu svěřenských fondů spustí zároveň centrální komponentu JAAS. To je justiční autentizační a autorizační služba, která bude zajišťovat jednotné místo pro autentizaci a autorizaci uživatelů pomocí všech relevantních autentizačních metod. Ty zahrnují jednotný identitní prostor/katalog autentizačních a autorizačních služeb [JIP/KAAS]. A dále pak informační systém datových schránek [ISDS] a národní identitní autoritu [NIA]. Spuštění komponenty JAAS bude probíhat ve dvou fázích.

„Nově dodaný systém zjednoduší autentizaci a autorizaci interních a externích uživatelů informačních systémů resortu do jednoho centrálního bodu. Ten umožní odstranit duplicity implementované v současných systémech a předejít jejich tvorbě v nových systémech,“ uvedl Vladimír Řepka.

Po vybudování centrálního řešení JAAS budou jednotlivé provozované systémy využívat standardizovaný způsob komunikace pouze s JAAS. Zároveň bude možné přidávat další relevantní autentizační metody jednotně pro celý resort bez nutnosti je separátně implementovat do jednotlivých aplikací.

První fáze nasazení JAAS tak bude odpovídat stávajícímu způsobu přístupu do těchto agend, avšak na pozadí už prostřednictvím jednoho bodu. Druhá fáze spuštění se uskuteční po účinnosti nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Pro veřejnost a zejména právnické osoby to bude znamená, že pro přístup k evidenci skutečných majitelů nebo evidenci svěřenských fondů bude možné využít také například elektronickou občanku.

Přístup bude možný i přes Portál občana

Následně chce ministerstvo umožnit přístup k těmto evidencím také prostřednictvím Portálu občana. Vedle agendy rejstříku trestů se bude jednat o další agendy resortu justice, které umožní přístup k datům a výpisům na jednom místě. Zástupci úřadu uvedli, že díky podobným projektům pomáhá naplňovat cíle programu Digitální Česko.

Miloslav Kala: IT je dnes to samé, co byly dříve dálnice

Zástupci resortu uvedli, že postupné budování digitálního přístupu ke službám pro veřejnost v podobě dílčích služeb, bude mít nejen dopad na kvalitu fungování justice. A to ve smyslu zvýšení efektivity a přístupnosti služeb, ale i u zajištění základních lidských práv a svobod, a zvýšení přístupu ke spravedlnosti.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here