Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] vypracovalo jednoduchý návod na testování zaměstnanců zaměstnavateli v deseti krocích. Plošné testování ve firmách bude povinné. Do 12. března musí mít testy zaměstnanci firem nad 250 osob, do 15. března pak podniky s 50 až 249 pracovníky. Jak správně postupovat?

Příspěvek na testování zaměstnanců zdravotní pojišťovny vyplácejí na maximálně čtyři testy pro jednoho zaměstnance za měsíc. První vyúčtování bude v dubnu, po skončení měsíce března. Dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji.

Pojišťovny dají na samotestování pracovníků až 240 Kč měsíčně

Zaměstnavatelé jednou měsíčně vykáží vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 korun za daný měsíc a testovaného. Zaměstnavatel má povinnost otestovat své zaměstnance alespoň jednou za týden. Výjimku z testování mají pracovníci na home office.

Jak postupovat při testování zaměstnanců ve firmách

Krok 1: Začít je třeba na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR], kde jsou speciální seznamy držitelů výjimky pro antigenní testy prováděné laickou osobou. Aktuální seznam držitelů výjimky pro antigenní testy je zde.

Krok 2: Dalším krokem je zajištění samotestů. Ty lze pořídit ve standardní distribuční síti. To je buď ve velkém objemu přímo od distributora, nebo i v lékárně, budou-li k dispozici. Podle MPO je třeba dbát na to, aby testy vždy obsahovaly návod v českém jazyce. Dále je důležité uschovat faktury za nakoupené testy. Ty totiž mohou být následně předmětem kontroly ze strany zdravotních pojišťoven, jež na testy přispívají ze svých fondů prevence.

Krok 3: Vyloučeno není ani testování zaměstnanců v domácím prostředí. V případě, že se test provádí doma, zaměstnanec se otestuje ještě před odchodem do zaměstnání. Vždy je potřeba zaznamenat výsledek testu a informovat o něm svého zaměstnavatele.

Krok 4: MPO v této souvislosti upozorňuje, že cílem testování je předejít nákaze ostatních zaměstnanců. Čímž míří k tomu, aby firmy zbytečně netestovaly osoby na home office a podobně. Úřad zdůraznil, že v případě jakýchkoli příznaků nemoci covid-19 zaměstnavatel nepostupuje jako u běžného samotestování, ale podle návodu pro příznakové osoby.

Krok 5: Důležité je taktéž vědět, že testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19. A zároveň uplynula doba jejich izolace a nejeví žádné příznaky nemoci. Od prvního pozitivního PCR testu nebo POC antigenního testu přitom nesmí uplynout více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hodin, a které nemají příznaky covidu-19.

Samotestování na pracovišti snadno a rychle

Krok 1: S příbalovou informací a návodem k použití testů zaměstnavatel seznámí všechny zaměstnance, kteří budou testy používat.

Krok 2: Na pracovišti bude vyčleněn vhodný prostor k testování. Ideální je nevyužívaná místnost či prostor, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců. Dále je nutné vybavit zaměstnance, kteří budou spolupracovat při provádění testů, ochrannými pomůckami. To jsou respirátor třídy FFP2, ochranné brýle a ochranné rukavice.

Krok 3: Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně čísla pojištěnce [většinou rodné číslo bez lomítka] zaznamená pověřený zaměstnanec do vzorového Přehledu o provedených testech. V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele. [Podle informací z MZ ČR zdravotní pojišťovny připravují elektronické vykazování, které brzy uveřejní].

Krok 4: Výsledek samotestování může být dvojí. V případě negativního výsledku pokračuje zaměstnanec v běžné práci při dodržení ochranných opatření.

V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:
  • Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli.
  • Nevstupovat na pracoviště. Pokud se testování provádí na pracovišti, opustit jej.
  • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovnělékařských služeb či registrujícího praktika. Anebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. To je krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy.
  • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienou musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších, to znamená izolovat se. A to do doby, než lékař nebo hygiena rozhodne o konfirmačním testu PCR metodou a vystaví žádanku v ISIN. Potvrzujícímu testu se musí povinně podrobit každý pozitivně samotestovaný zaměstnanec.

Krok 5: S použitými testy musí zaměstnavatel naložit dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí [MŽP] k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob. To je:

  • Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.
  • Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem. Podobně postupují i domácnosti, viz níže.

Nakládání s odpady infekční domácnosti má svá pravidla

  • Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládat pytle s použitými testy vedle popelnic!
  • Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

MPO zaměstnavatelům dále doporučuje firmám využívat i POC [Point Of Contact] antigenních center, ve kterých je vyšetření bezplatné. To je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý třetí den. A kde je výsledek zaznamenán do Informačního systému infekčních nemocí [ISIN]. Což v praxi znamená, že pozitivní osobu je možné izolovat a trasovat.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here