Vláda včera [1.3.] schválila rozdělení financí mezi evropské operační programy pro nové programové období 2021-2027. První výzvy by mohly být vyhlášeny v letošním posledním čtvrtletí, většina pak v prvním pololetí roku 2022.

Česká republika bude mít pro programové období 21-27 k dispozici 550 miliard korun [cca 21 mld. eur] z evropských fondů na politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z dalších evropských iniciativ. Celkem tak Česko dostane z EU více než jeden bilion korun.

Programové období 2021-2027: Alokace mezi operačními programy
  • V programovém období 21-27 získá nejvíce peněz Integrovaný regionální operační program [IROP]. Bude to 122,7 mld. korun [4,7 mld. eur].
  • OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost [OP TAK] bude mít 79,3 mld. korun [3,1 mld. eur].
  • Významná částka 64,1 mld. korun [2,5 mld. eur] bude čerpána z Operačního programu Jan Amos Komenský [OP JAK].
  • Operační program Životní prostředí [OP ŽP] získá 61,1 mld. korun [2,3 mld. eur].
  • Operační program Zaměstnanost+ [OP Z+] 36,4 mld. korun [1,4 mld. eur].

Schválený návrh rozdělení alokace vychází z Víceletého finančního rámce schváleného v prosinci 2020 Evropským parlamentem a Evropskou radou. Případné změny v alokacích operačních programů mohou nastat ještě v průběhu vyjednávání Dohody o partnerství a operačních programů s Evropskou komisí.

Vláda vyčlenila cca 65 miliard korun na podporu regionů  

OP Spravedlivé transformace a Rybářství

U dvou programů výše alokace [včetně částky určené na technickou pomoc] přímo vyplývá ze stanového objemu prostředků ze strany Evropské komise. Jedná se o OP Spravedlivé transformace [OP S] zaměřený na podporu transformace uhelných regionů [1,6 mld. eur; 42,7 mld. Kč] a OP Rybářství [0,03 mld. eur; 0,780 mld. Kč].

ČR získá 14,6 mld. Kč na regiony závislé na těžbě uhlí

Vláda prozatím neschválila konečný návrh rozdělení peněz v Operačním programu Technická pomoc [OP TP]. Tento program slouží k pokrytí nákladů na administraci operačních programů a jeho alokace bývá v řádu miliard korun.

Ve stádiu velké připravenosti, tvrdí ministryně Dostálová

„Jednotlivé operační programy jsou ale na pracovní úrovni ve stádiu velké připravenosti a v nejbližších týdnech budou zaslány k připomínkování do Evropské komise,uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová [ANO].

ČR dostane z unie v období 2021-2027 téměř bilion korun

Dodala, že ČR a další unijní země nyní čekají na schválení potřebné evropské legislativy. Ta má dle jejích slov ale bohužel velké zpoždění. Stejně tak její úřad dopracovává Dohodu o partnerství. Ta zastřešuje strategii pro evropskou politiku soudržnosti v ČR. Předložit vládě ji má v plánu letos v létě.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here