Lidé zasažení tornádem získají daňové úlevy i finanční pomoc

85
tornadem
Foto: Pixabay

Kvůli přírodní katastrofě na jižní Moravě Ministerstvo financí ČR [MF ČR] posouvá daňové povinnosti lidem i firmám zasaženým tornádem. Snižovat nebude ani dotace pro pojištěné domácnosti. Jednorázový příspěvek až 57 900 korun vyplatí v místě úřady práce.

V reakci na škody způsobené tornádem minulý čtvrtek 24. června na Břeclavsku a Hodonínsku vydalo MF ČR některé benevolence u daňových povinností pro místní fyzické i právnické osoby.

„Faktickým důsledkem generálního pardonu […] je posunutí splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob z konce června do konce srpna, posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za měsíc květen o jeden měsíc,“ uvádí ve své zprávě úřad.

Součástí úlev pro osoby ze zasažených obcí a měst je i prominutí zálohy na silniční daň. Tu je za normálních okolností třeba zaplatit nejpozději do 15. července.

Úlevy z daňové povinnosti úřady zajistí automaticky

Prominutí a posun termínů daňových povinností se automaticky váže k subjektům se sídlem nebo pobytem na území spadající do správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín. Právě pro ně vyhlásil hejtman Jihomoravského kraje kvůli řádění tornáda stav nebezpečí. Úlevy se vztahují i na firmy a osoby, které vykonávají převážnou část své podnikatelské činnosti v těchto správních obvodech.

„Sídlo a bydliště se dokládat nijak nemusí, případný převažující výkon činnosti se dokládá oznámením,“ upřesňuje ministerstvo.

V tornádem zničených oblastech fungují peeři i interventi

Ostatní tornádem zasažené právnické i fyzické osoby, které jsou mimo jmenované katastry nejvíce dotčených obcí, si mohou o zmíněné odsuny daňových povinností také požádat, ale úřady je budou posuzovat individuálně.

„Finanční správa bude vůči poškozeným postupovat s maximální vstřícností, kterou jí zákon umožňuje,“ slibuje úřad.

Současně bude i přednostně vyřizovat individuální žádosti poškozených subjektů o snižování záloh daně i vratky na zálohách v červnu již dříve zaplacených.

Diskuze o pojistném plnění a snížení státní dotace

V minulých dnech se především mezi politiky vedly spory o ponížení státní podpory pro  tornádem poškozené domácnosti, které uplatní na následky živelní pohromy svou soukromou pojistku. Zatímco někteří takový postoj schvalovali, jiný argumentovali tím, že stát má přispět všem stejně. Tedy těm, co měli dům pojištěný i těm, co ho pojištěný neměli.

Podle posledního vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové [za ANO] se dotace o plnění z pojistky snižovat nebude. Své stanovisko zdůvodnila slovy, že mít uzavřenou pojistku se v případě řádění živlu vždy vyplatí. I když předtím chtěla krátit pomoc lidem s pojistkou.

Tornádem zasaženým obcím pomáhají firmy i jednotlivci

57 900 korun pro domácnosti zasažené tornádem

Lidem z obcí Hodonín, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky nabízí okamžitou finanční pomoc i úřady práce. Zažádat si o ni mohou buď přímo na radnicích ve jmenovaných obcích. Do terénu vyslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] dokonce i mobilní týmy úřadu práce, které taktéž přijímají a obratem vyřizují žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc až do výše 57 900 korun.

„K podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc Vám postačí pouze občanský průkaz či jiný doklad totožnosti,“ informuje MPSV.

K vyplacení finanční podpory stačí s pomocí pracovníků vyplnit žádost o příspěvek. Další administrativní úkony a doklady se vyřeší až později, slibuje úřad.

„Naši pracovníci jsou připraveni vám pomoci i poradit na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR, především na Hodonínsku a Břeclavsku pak posilujeme personálně kontaktní pracoviště,“ uvádí MPSV.

Zasažené obce mohou využít při odstraňování škod i pomoci veřejně prospěšných prací. Úřady práce slibují rychle zajistit potřebné zaměstnance a zkrátit řízení pro jejich nasazení.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here