Poslanci rozhodnou o podobě zdravotního pojištění pro cizince

169
pojisteni_pro_cizince
Foto: Pixabay.com

Pojišťovny, Hospodářská komora ČR [HK ČR], ale i někteří ministři apelovali dopisem na poslance, aby zbránili monopolizaci trhu zdravotního pojištění pro cizince. Na něm se ročně protočí až miliarda korun. Přesto, že vykazuje značné nedostatky, řešení podle nich není ho svěřit pouze jedné pojišťovně.

Dnes [13.7.] má poslanecká sněmovna jednat mimo jiné i o senátní verzi novely zákona o pobytu cizinců v ČR. Z ní senátoři vypustili klíčový návrh, aby zdravotní pojištění cizincům v Česku poskytovala po dobu pěti let výhradně Pojišťovna VZP [PVZP]. A následně, aby ho poskytovaly jen zdravotní pojišťovny.

Návrh na pojišťování cizinců po dobu prvních pěti let výhradně PVZP dali do návrhu zákona poslanci a členové Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR [VZP ČR], která PVZP vlastní, Věra Adámková [za ANO] a Miloslav Janulík [ANO].

Komerční zdravotní pojištění cizinců toho moc nenabídne

Proti jejich návrhu se však okamžitě postavila Česká asociace pojišťoven [ČAP], Hospodářská komora ČR [HK ČR], ale i někteří z politiků. Jmenovitě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO], ministryně financí Alena Schillerová [za ANO] nebo ministr vnitra Jan Hamáček [ČSSD]. Ti společně s HK ČR a ČAP dnes e-mailem apelovali na poslance, aby schválili senátní návrh.

„Ministři s prezidentem HK ČR Vladimírem Dlouhým a výkonným ředitelem České asociace pojišťoven Janem Matouškem v dopise společně žádají poslance, aby schválili senátní verzi novely […], která vypouští poslanecký záměr zavést monopol na poskytování soukromého zdravotního pojištění cizinců,“ potvrdila informaci HK ČR.

Komerční zdravotní pojištění cizincům ze zemí mimo EU a států se specifickým režimem na základě příslušného povolení kryje náklady zdravotní péče poskytnuté na území ČR. Poskytuje jej pět komerčních pojišťoven. A to Ergo, Maxima, Slavia, Uniqa a dceřiná pojišťovna státem ovládané VZP ČR s názvem Pojišťovna VZP.

Zdravotní pojištění pro cizince nese až miliardu ročně

Za toto komplexní zdravotní pojištění více než 60 tisíců cizinců na území ČR se ročně vyinkasuje zhruba 600 až 800 milionů korun. Podle návrhu poslanců Janulíka a Adámkové, kteří zároveň působí ve správní radě VZP ČR, by se pro následujících pět let měla stát výhradním poskytovatelem tohoto pojištění právě dceřiná společnost VZP ČR. Senátní verze mířící zpět k poslancům toto ale vypouští.

Senátoři odmítli pojištění cizinců jen u Pojišťovny VZP

„Pokud by poslanci schválili původní verzi novely, zrušili by celé pojistné odvětví. Vyvlastnili stávající obchodní vztahy z rukou komerčních pojišťoven poskytujících zdravotní pojištění ve prospěch jedné z nich,” říká tajemník Úřadu HK ČR České republiky Tomáš Vrbík.

Podle něj i po uplynutí pětiletého monopolu PVZP by zákon umožnil v tomto oboru podnikat výhradně dceřiným společnostem zdravotních pojišťoven. HK ČR a ČAP přitom nebyly jediné organizace, které návrh poslanců kritizovaly. I Česká národní banka [ČNB] jako regulátor komerčního pojišťovnictví upozornila na rozpor návrhu. To se zásadou jednotného evropského povolení pro pojišťovny.

Návrh podle ČNB také zakládal nerovné postavení pojišťoven v oblasti hospodářské soutěže. A to tím, že by došlo k povinnému navázání komerčních pojišťoven na zdravotní pojišťovny. Za problematické označila i výhradní postavení Pojišťovny VZP. Podle ní by totiž poskytování zdravotního pojištění cizinců jedinou komerční pojišťovnou představovalo zvýšené riziko. A to ve smyslu selhání celého systému zdravotního pojištění cizinců v případě, kdy by pojišťovna čelila nepříznivé finanční situaci.

ČAP nabídla řešení dluhů cizinců v nemocnicích

Zastánci poslanecké verze novely zákona argumentovali tím, že nemocnicím vznikají dluhy za péči, kterou poskytují cizincům, jež ale nemají zdravotní pojištění pro cizince. Podle dostupných informací tyto dluhy činí necelá dvě procenta všech pohledávek nemocnic. Jakkoli se například u fakultních nemocnic, jejichž zřizovatelem je stát, a jejich dluhy například za léky a další položky činily přes pět miliard korun, dokud je neuhradil stát ze státního rozpočtu, jedná o zanedbatelnou částku.

ČAP tak navrhla řešení tohoto problému následovně: „Je zřejmé, že se jedná o problém nepojištěných cizinců. Ne cizinců, kteří jsou komerčně pojištěni. Senátní verze novely zákona […] řeší problém nepojištěných cizinců i zavedením online registru,“ upřesnil výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.

Ministerstvo navrhuje oddlužení největších nemocnic

Registr uzavřených pojistných smluv by přitom měla spravovat Česká kancelář pojistitelů. Přístup do něj by měli mít zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR [MV ČR] při řízení o žádostech o prodloužení pobytu. Dále pak Policie ČR při kontrole povinnosti pojištění u cizinců. Stejně tak ale i poskytovatelé zdravotní péče pro ověření například pojistných limitů u svých klientů. Tato kontrola by měla bránit tomu, aby cizinci nezneužívali zdravotní péči v Česku. A to ve smyslu jejího čerpání, ale bez účasti na zdravotním pojištění.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here