O náhradní výživné si v červenci zažádalo 1 821 zástupců dětí

172
o_vyzivne
Foto: Pixabay.com

O náhradní výživné si v červenci požádalo 1 821 zákonných zástupců dětí. Průměrná výše přiznaného výživného dosáhla 1 930 korun. Zhruba 52 procent žádostí za téměř 1,83 milionu korun již úřady vyplatily.

Za první měsíc účinnosti zákona o náhradním výživném si o něj podle Úřadu práce ČR [ÚP ČR] požádalo 1 821 zákonných zástupců dětí. Úřady doposud vyřídily přes 52 procent žádostí v celkové sumě 1 829 803 korun. Žadatelé tak dostali na své bankovní účty v červenci v průměru 1 930 korun. V převážné většině případů o sociální výpomoc pro děti žádaly ženy [86 %]. Mužů si požádalo 14 procent.

Podle ÚP ČR objem podaných žádostí za červenec odpovídá vcelku přesně jeho odhadům o potenciálních žadatelích.

„Očekává se, že by na něj mělo dosáhnout přibližně 24 tisíc dětí ročně. Což v praxi znamená cca dva tisíce žádostí měsíčně,“ uvedl v tiskové zprávě ÚP ČR.  

Se zvýšeným zájmem o náhradní výživné úřad počítá koncem letních prázdnin a počátkem podzimních měsíců. Tedy v době konce dovolených.

Skoro polovina žádostí o výživné ještě čeká

Podle dat ÚP ČR jeho referenti doposud vyřídili zhruba 52 procent žádostí o dávku. Ostatní stále procházejí procesem posouzení. V některých případech se čeká, až žadatelé dodají chybějící dokumenty nutné k závěrečnému rozhodnutí a přiznání dávky.

„Jedná se zejména o případy, kdy žadatelé nedodali žádosti úplné, například bez návrhu na exekuci nebo soudního výkonu rozhodnutí, či chybí doklad o přijatém výživném,“ uvádí ÚP ČR s dodatkem, že výživné vyřizují úřady po celé zemi bez větších potíží.

Bez prokázání vymáhání úřad výživné neschválí

Schválení náhradního výživného podmiňuje prokázání, že zástupce nezaopatřeného dítěte, nebo zletilý žadatel po dlužníkovi výživné skutečně aktivně vymáhal. Zákon o náhradním výživném [Zákon č. 588/2020 Sb.] upravuje výplatu náhradního výživného následovně.

  • Vyživovací povinnost [běžné výživné] je stanovena exekučním titulem na základě rozhodnutí soudu. Avšak povinná osoba, tedy rodič jako dlužník výživné neplatí vůbec, nebo v nižší částce.
  • Dítě musí být nezaopatřené dle zákona o státní sociální podpoře [ č. 117/1995 Sb.],
  • Nezaopatřené dítě musí mít na území ČR trvalý pobyt, pokud zákon nestanoví jinak.
  • Nezaopatřené dítě musí mít na území ČR bydliště podle zákona o pomoci v hmotné nouzi [zákon č. 111/2006 Sb.], pokud zákon nestanoví jinak.
  • Byl zahájen proces vymáhání dlužného výživného, a dlužné výživné je tedy vymáháno jako pohledávka v exekučním řízení nebo v řízení o soudním výkonu rozhodnutí.

Podmínka zahájení procesu vymáhání dlužného výživného musí dle zákona splněna i v případech, kdy soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby. A to i v posledních čtyřech měsících před podáním žádosti o náhradní výživné, případně v průběhu řízení nebo po přiznání nároku na náhradní výživné.

Náhradní výživné v Česku funguje od 1.7. 2021

Náhradní výživné začaly úřady práce vyřizovat od 1.7. 2021. Vyměřují ho vždy na dobu čtyř měsíců, za každý měsíc dostane žadatel nejvýše tři tisíce korun po dobu nejdéle 24 měsíců [nemusí jít po sobě, pozn. red.]. Vyplacené částky pak po dlužníkovi vymáhá úřad.

Nové náhradní výživné začne platit letos od 1. července

Žádají o něj zástupci dítěte či studující zletilé osoby i pokud výživné jeden z rodičů posílá, ale nepravidelně, anebo v nižší než sjednané částce.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here