Ministerstvo obrany nabídlo k prodeji pohraniční řopíky

1002
ropiky
Foto: MO ČR

Ministerstvo obrany ČR [MO ČR] vyhlásilo výběrové řízení na koupi nepotřebného nemovitého majetku. Tentokrát jde o 23 nemovitostí, mezi pozemky jsou v nabídce ke koupi i takzvané řopíky.

Řopík je lehká železobetonová pevnůstka budovaná na hranicích někdejší Československé republiky před II. světovou válkou. Lidové označení „řopík“ pro toto opevnění vzniklo již ve druhé polovině třicátých let podle zkratky Ředitelství opevňovacích prací [ŘOP]. To koordinovalo výstavbu opevnění v pohraničí.

Ze 17 aktuálně nabízených objektů bývalého pohraničního opevnění se dva nacházejí na Žatecku jihovýchodně od Podbořan u obce Očihov [na fotografii, pozn. red.]. Na Moravě jsou k prodeji tři objekty u obce Sedlec u Mikulova, konkrétně na území vymezeném trojúhelníkem Mikulov – Lednice – Valtice. Všech pět uvedených opevnění se nachází na vlastních pozemcích.

Ostatní nabízené řopíky jsou ve Slezsku. Tři se nachází u Adolfovic u Jeseníku a tři u Zlatník u Opavy. Dalších šest je u obce Sádek také v blízkosti Opavy. Uvedená opevnění na území Slezska se nachází na cizích pozemcích, jejichž vlastníci mají k objektům předkupní právo, ale o převod objektu do jejich vlastnictví zájem neprojevili.

Prodej opevnění není žádná novinka

Převody objektů lehkého opevnění na jiné subjekty ve větším měřítku se datují od roku 2008, kdy byly uzavřeny první převodní smlouvy. Přesto i v současnosti v některých
částech republiky, vzhledem k celkovému počtu opevňovacích staveb, teprve probíhá jejich geometrické zaměřování.

Pokud jsou do výběrových řízení zařazovány objekty opevnění, jsou to zpravidla pevnosti stojící na vlastních pozemcích, tedy rovněž zařazené do hospodaření MO ČR. Objektů stojících na cizích pozemcích je velmi málo. Jiná situace je ovšem s přístupy k těmto objektům, které vedou naopak v téměř 100 procentech případů přes pozemky jiných vlastníků. Přístup si nabyvatel sjednává následně s těmito vlastníky pozemků sám.

Dodejme, že řopíky se v předválečné době budovaly spolu se stálým těžkým opevněním – takzvanými sruby a tvrzemi. Výstavbu opevnění financoval stát, ale významně se na ní podílela i veřejnost prostřednictvím dobrovolných finančních sbírek.

Nejenom řopíky, ale i pozemky jsou na prodej

Celkem MO ČR nyní nabízí ke koupi 23 nemovitostí s minimální požadovanou kupní cenou ve výši 1,3 milionů korun. Jsou mezi nimi i pozemky. Těch je šest. Nejzajímavější nabídku představují dva pozemky na Prachaticku. Jeden s více než 3,5 tisícimetrovou plošnou výměrou leží asi 500 metrů jižně od vodní nádrže Husinec u obce Oseky.

Plánovaný termín zveřejnění letos poslední nabídky nemovitostí připadá na 2. listopadu. Úplné znění inzerátu s kompletní nabídkou je zveřejněno v aktuální nabídce na webových stránkách onnm.army.cz a centralniadresa.cz. Nabídka je k dispozici na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabidkamajetku.cz. Informace o zveřejnění inzerátu je pak dostupná na realitních portálech Sreality a HyperReality a na úředních deskách měst a obcí, kam jednotlivé nemovitosti spádově přísluší.

Internetové stránky onnm.army.cz uvádějí i další nemovitosti a jejich fotografie a koncepty kupních smluv. Na stránkách lidé najdou podrobné informace o všech nabízených objektech, podmínky prodeje, termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek a povinný formulář Prohlášení zájemce o koupi. Pro zájemce o pohraniční opevnění je na uvedených stránkách zveřejněn aktualizovaný PDF dokument o základních podmínkách a možnostech nabytí nabízených objektů.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here