K paušální dani pro rok 2022 se živnostníci hlásí do 10. ledna

1020
pausalni
Ilustrační foto: Pixabay.com

Oznámení o přihlášení se k paušální dani od ledna 2022 musí živnostníci finančnímu úřadu doručit nejpozději do 10. ledna. Stávající paušalisté si pak od nového roku nesmí zapomenout navýšit měsíční platbu.

Živnostníci, kteří se rozhodnou vstoupit do režimu paušální daně pro rok 2022, podávají oznámení ke svému finančnímu úřadu podle Finanční správa ČR [FS ČR] nejpozději do pondělí 10. ledna 2022. První zálohu ve výši 5 994 Kč pak musí zaplatit nejpozději do 20. ledna 2022. Přesněji řečeno, v tento den musí být jednotná platba paušální daně již připsaná na účtu správce daně.

Dále pak vždy každého 20. dne v měsíci, a to až do 20. prosince 2022. Poté se opět předpokládá úprava výše zálohy paušální daně pro rok 2023, respektive její zvýšení v důsledku rostoucí průměrné mzdy v národním hospodářství a rostoucím minimálním zálohám na sociální a zdravotní pojištění.

Zálohy živnostníkům v roce 2022 strmě navýší rychlý růst mezd

„Zahájí-li poplatník samostatnou činnost v lednu 2022 a přihlásí se do paušálního režimu, bude mít zálohu za leden a únor splatnou do 21. února,“ upřesňuje FS ČR ve své zprávě s tím, že v roce 2022 připadá 20. únor na neděli, proto se i splatnost paušální zálohy posouvá na pondělí 21. února.

Pokud živnostník zahájí samostatnou činnost kdykoli později, například v měsíci dubnu 2022, a přihlásí se do paušálního režimu, splatnost první a druhé zálohy je nejpozději k 20. květnu 2022. Pak jde o úhradu záloh za duben a květen 2022.

Paušalisté si musí od ledna 2022 zvýšit platbu o 525 Kč

U živnostníků, kteří se k paušální dani registrovali již v kalendářním roce 2021, pak dojde od ledna 2022 k jediné změně. A tou je navýšení jednotné platby, respektive paušální zálohy. Je tak třeba, aby si nejpozději do 20. ledna 2022 zvýšili měsíční trvalý příkaz ze stávajících 5 469 korun nově na 5 994 korun od ledna 2022. Za připomenutí stoji, že v paušální dani pokračují jen ti živnostníci, kteří k tomu i nadále splňují zákonné podmínky.

„Mezi její hlavní výhody patří významné snížení administrativy, sloučení tří plateb do jedné a zároveň také odpadne důvod k většině kontrol z finančního úřadu,“ potvrzuje generální ředitelka FS ČR Tatjana Richterová.

Zdravotní pojištění od ledna 2022 zdraží živnostníkům i státu

Připomíná, že živnostníci v paušálním režimu již neplatí odděleně zálohy na daň z příjmů, zálohy na důchodové pojištění ani pojistné na zdravotní pojištění. V jedné měsíční platbě paušální daně [5 994 Kč pro rok 2022] mají zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, tj. ve výši 3 267 Kč, a daň z příjmů ve výši 100 Kč.

„Všechny tyto tři platby jsou součástí paušální zálohy. Ty se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na které se záloha platí. Nebo si je lze předplatit na několik měsíců či dokonce na celý rok dopředu,“ upozorňují zástupci FS ČR.

Podmínky pro paušální daň jsou jasně dané

K paušální dani se smí dle zákonných podmínek přihlásit jen osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] podle zákona o důchodovém pojištění. A jako OSVČ se musí také účastnit na veřejném zdravotním pojištění. Dále nesmí spadat do režimu plátce daně z přidané hodnoty [DPH]. A nesmí k ní mít ani registrační povinnost [s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby].

Minimální platba na sociální pojištění OSVČ vzroste na 2 841 Kč

Další podmínka je, že živnostník v paušálním režimu nesmí být v insolvenci. Dále nesmí být dlužník, společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti. Paušální režim není určen ani pro osoby, které mají příjmy ze závislé činnosti. Jinak řečeno pro osoby v klasickém zaměstnaneckém poměru.

K paušální dani se přihlásilo více než 65 tisíc živnostníků

Významnou změnou pro paušalisty je i to, že si sice jednorázovou platbou vyřeší tři povinné odvody. Na druhou stranu už si ale neuplatňují žádné daňové úlevy od základu daně. Jako jsou například úroky z úvěru na bydlení, penzijní připojištění nebo životní pojištění. Stejně jako si nesmí z daně odečíst slevu na poplatníka, na manželku ani na školku. Není možné získat ani daňový bonus na dítě.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here