Minimální platba na sociální pojištění OSVČ vzroste na 2 841 Kč

2540
socialni
Foto: Pixabay.com

Minimální záloha na sociální pojištění se živnostníkům od ledna 2022 zvýší o 253 korun na 2 841 Kč za měsíc. A zdraží i důchodové pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů [OBZP].

Výpočet minimální výše zálohy na sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných [OSVČ] se odvíjí od aktuálně vyhlašované průměrné mzdy v národním hospodářství pro daný kalendářní rok. A průměrná mzda u nás podle nařízení vlády v roce 2022 dosáhne částky 38 911 korun. To je oproti letošku navýšení o 3 470 korun. Letos u nás průměrná mzda činí 35 441 korun.

Živnostníci, kteří s podnikáním začínají nebo odvádějí jen minimální výši záloh, si tak podle České správy sociálního zabezpeční [ČSSZ] od ledna 2022 na sociální pojištění měsíčně připlatí 253 korun na celkových 2 841 korun. Pro srovnání v lednu 2021 se minimální záloha na sociální pojištění živnostníkům zvýšila o 41 korun, kdy průměrná mzda mezi roky 2020 a 2021 narostla o 588 korun.

Zálohy stoupnou i lidem s živností jako vedlejší činností

Minimální výše měsíční zálohy na sociální pojištění se od příštího roku navýší také živnostníkům podnikajícím na vedlejší činnost [OSVČ v zaměstnaneckém poměru, důchodci, lidé na rodičovské dovolené, studenti, aj.]. Místo stávajících 1 036 korun od ledna 2022 odvedou minimální zálohu ve výši 1 137 korun. To je měsíční navýšení o 101 korun. Pro úplnost dodejme, že stejně jako pro živnostníky na hlavní činnost je základem pro výpočet zálohy pro vedlejší činnost taktéž aktuální výše průměrné mzdy. Přesněji pak její desetina, což je pro příští rok 3 892 Kč [důchodového pojištění z ní je 29,2 %].

Zálohy živnostníkům v roce 2022 strmě navýší rychlý růst mezd

Živnostníci, kteří odvádějí zálohy ve prospěch okresní správy sociálního zabezpečení [OSSZ] i v posledním měsíci v roce, tedy prosinci 2021, upraví novou výši zálohy až od následujícího měsíce, ve kterém podají nebo měli podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2021. Obezřetnější podnikatelé si mohou navýšit odvody již od roku 2022 dobrovolně. Jejich Okresní správa sociálního zabezpečení [OSSZ] to zohlední ve vyúčtování záloh za dané období.

Dobrovolné důchodové pojištění pro OBZP

A od ledna 2022 se zvýší měsíční platby na důchodové pojištění i takzvaným osobám bez zdanitelných příjmů [OBZP]. Ty se k pojištění hlásí dobrovolně a od nového roku si za něj připlatí měsíčně o 242 korun více, celkem pak 2 724 korun na měsíc. V letošním roce 2021 si OBZP přihlášeny k důchodovému pojištění platily měsíčně 2 482 korun. Pro srovnání od ledna 2021 jim vzrostl odvod o 43 korun, nyní půjde o 242 korun. Podle aktuálního nařízení vlády totiž dochází ke zvýšení minimální výše měsíčního vyměřovacího základu pro dobrovolné důchodové pojištění. Čímž se zvyšuje i jeho měsíční částka.

„Minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění hrazeného v roce 2022 činí 28 % z částky 9 728 Kč, tj. 2 724 Kč,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] ve svém oznámení.

Zdravotní pojištění od ledna 2022 zdraží živnostníkům i státu

Splatnost odvodu na důchodové pojištění OBZP je od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí.

Sociální pojištění od ledna 2022 zvedne i paušální daň

Paušální daň se živnostníkům od ledna 2022 zvýší o 525 Kč na 5 994 Kč na měsíc. Na sociální pojištění z toho půjde 3 267 Kč, na zdravotní pojištění pak 2 627 Kč. Daň z příjmů zůstává ve výši „symbolických“ 100 korun na měsíc.

Letos platí živnostníci přihlášení k paušální dani měsíční odvod ve výši 5 469 korun. Od ledna 2022 si tak musí úhradu navýšit o 525 korun na 5 994 korun. Strmé navýšení paušální daně stejně jako u živnostníků v běžném režimu vyvolal rychlý růst průměrné mzdy v národním hospodářství.

Paušální daň od ledna 2022 vzroste o 525 Kč na 5 994 Kč

Zálohy na paušální daň jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce. Částku je možné platit pravidelně každý měsíc, ale i si ji předplatit na několik měsíců dopředu nebo dokonce jednorázově na celý rok. Paušální odvod se platí na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 [kód ČNB].

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here