Po zásahu vlády do cen energií a paliv volá velká část firem

521
firem
Ilustrační foto: Pixabay.com

Do pomoci Ukrajině se aktivně zapojily více než čtyři pětiny ze 124 průmyslových firem oslovených Svazem průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]. Většina z nich ale i silně pociťuje negativní dopady války na Ukrajině. 

Negativní dopady pociťuje 86 procent podniků v průzkumu SP ČR. Výrazněji než přímé dopady obchodu s Ruskem, Běloruskem nebo Ukrajinou ovlivňují firmy nepřímé důsledky války. Nejvíce firmy omezuje skokové zdražování energií, pohonných hmot a surovin. Na podnikání více než poloviny dotázaných firem mají tyto faktory velký dopad, na 15 procent firem dokonce fatální. Podniky brzdí i nejistota z budoucího vývoje ve smyslu omezování dodávek některých vstupů a dalšího zdražování.

„Plně si uvědomujeme, že určité ztráty z války musíme nést všichni. Po dvou letech pandemie je to ale pro podniky další rána. Vláda musí být připravena zasáhnout tam, kde by hrozily nenávratné dopady na celá odvětví,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Řecký premiér volá po zastropování cen plynu v EU

Upřesnil, že zdražování energie a pohonných hmot je skokové a nenadálé. Situaci by podle něj pomohl zmírnit vládou slíbený balíček opatření s kompenzacemi nepřímých nákladů pro energeticky nejnáročnější odvětví a úpravou poplatků za obnovitelné zdroje energie.

„Firmy by se tak mohly soustředit na aktivní pomoc při řešení dopadů války na Ukrajině, aniž by musely výrazněji zdražovat či omezovat své provozy,” dodal Hanák.

Firmy hledají cesty, jak se dostat z obtížné situace

Z průzkumu SP ČR dále vyplynulo, že skoro dvě třetiny firem stále ještě vyhodnocují, jaké konkrétní dopady má či bude mít konflikt na jejich podnikání. Rostoucí náklady ale plánuje část podniků řešit dlouhodobě a systematicky investicemi do energetických úspor či technologické a digitální transformace. Více než třetina firem chce proto investovat do energetických úspor. Čtvrtina do obnovitelných zdrojů energie. Necelá pětina plánuje zvyšovat produktivitu práce s využitím prvků digitalizace nebo Průmyslu 4.0.

MPO dá firmám z NPO čtyři miliardy na fotovoltaické systémy

Téměř polovina dotázaných firem by preferovala, aby stát namísto krátkodobých kompenzací podporoval dlouhodobá prorůstová opatření. Jako jsou investice do výzkumu a vývoje nebo otevírání nových exportních trhů. Prioritně by pak firmy uvítaly, kdyby stát provedl některá konkrétní opatření k zamezení růstu cen energií a pohonných hmot.

Vysoké ceny paliv nemají za aktuální situace řešení

„Je jasné, že se bude dále zdražovat a inflace poroste. Proto firmy hledají další úspory. Téměř polovina firem plánuje snižování provozních nákladů i zdražování svých produktů a služeb. Čtvrtina podniků pak bohužel musí sáhnout i do rozpočtu na plánované investice, což rozhodně není dobrá zpráva,“ upozornil ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom SP ČR Bohuslav Čížek.

Ukrajině pomáhá většina tuzemských firem

Průzkum SP ČR dále ukázal, že více než čtyři pětiny firem se aktivně zapojily do pomoci válkou zasažené Ukrajině, a to především finančně a materiálně. Více než čtvrtina podniků pomohla uprchlíkům nebo rodinám svých ukrajinských zaměstnanců s ubytováním. Další firmy nabídly k dispozici své výrobky nebo služby.

Skoro tři čtvrtiny firem uvedly, že jsou připraveny zaměstnat uprchlíky z Ukrajiny. 124 firem zapojených do průzkumu hlásí již nyní skoro 1 500 volných míst, která můžou nabídnout uprchlíkům. Podniky hledají převážně kvalifikované kandidáty a jsou připraveny nabídnout i dlouhodobou spolupráci. Od začátku války už se také části firem podařilo některé ukrajinské uprchlíky zaměstnat.

„Zaměstnavatelé zatím naráží na administrativní překážky, jako je vyřizování víz a dalších dokumentů. To by se ale mělo změnit schválením Lex Ukrajina, který zaměstnávání uprchlíků zrychlí a zjednoduší. Musíme ocenit, s jakou rychlostí stát upravil vízové a další povinnosti, aby vše fungovalo, ačkoliv chápeme, že hlavně personální kapacita resortů je teď kvůli přílivu uprchlíků omezená,” uzavřel Jaroslav Hanák.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here