MPO dá firmám z NPO čtyři miliardy na fotovoltaické systémy

4032
fotovoltaicke_systemy
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] otevře 22. března průběžnou výzvu na čerpání dotací na fotovoltaické systémy pro firmy. Alokace činí čtyři miliardy korun a peníze MPO vyplatí z Národního plánu obnovy [NPO].

Alokace ve výši čtyř miliard korun se dělí na dvě aktivity. Tři miliardy korun půjdou na aktivitu A, v níž žadatel vlastní nemovitost nebo ji má celou v nájmu. Jedna miliarda korun podporuje aktivitu B. V ní má žadatel v nájmu pouze část nemovitosti.

Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu [FVE] je 35 procent a na akumulaci 50 procent [v Praze 45 %] z celkových způsobilých výdajů [CZV] projektu pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost. Maximální výši CZV autoři výzvy stanovili na základě maximálně měrných cen systémů FVE a akumulace.

„Reálná výše CZV bude v případě dosažení nižších než max. CZV stanovena dle dosažených CZV. Projekty jsou omezeny velikostí 1 MWp [včetně] instalovaného výkonu FVE a velikostí akumulace v kWh maximálně do výše instalovaného výkonu FVE v kWp,“ uvedlo MPO.

Příjem žádostí o dotaci MPO uzavře 30. června 2022. Z výzvy žádají všechny podniky. Jejím cílem je zvýšení energetické soběstačnosti firem a současně úspora provozních nákladů.

Fotovoltaické systémy malým a středním podnikům

„V souladu s tím, co říkám od svého nástupu do funkce, je prioritou této výzvy co nejvíce podpořit zejména malé a střední podniky z aktivity A. V případě nevyčerpání alokace pro malé a střední podniky je ale možné finanční prostředky realokovat i pro větší podniky,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela [STAN].

MPO pak na základě diskuze s Evropskou komisí upozornilo na změny ve znění výzvy:

  • Při stanovení výsledných CZV budou v případě dosažení nižších CZV než maximálních CZV vypočtených na základě měrných jednotkových nákladů dle textu výzvy, vstupovat do výpočtu výše podpory nižší, skutečně dosažené CZV.
  • Pokud si žadatel vybere dodavatele, u kterého existuje riziko potenciálního střetu zájmů, musí o tom písemně informovat poskytovatele dotace. Zároveň předloží další dvě cenové nabídky na shodné parametry instalace od subjektů, vůči kterým není ve střetu zájmů. Poskytovatel akceptuje způsobilé výdaje ve výši odpovídající nejnižší z předložených cenových nabídek.
  • MPO upozorňuje na drobnou úpravu interpolačních křivek měrných způsobilých nákladů oproti draftu výzvy.

Podle odborníků se dotaci vyplatí nejvíce získat na projekty v minimální hodnotě dvou milionů korun. Což odpovídá přibližně 500 m2 střechy a 250 solárním panelům.

„Podpora obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými systémy je jedním z hlavních směrů, kterým se musíme vydat nejen v rámci snahy snižovat emise, ale také minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku,“ uzavírá ministr Síkela.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here