Za nelegální zaměstnávání loni firmy zaplatily přes 190 mil. Kč

326
nelegalni_zamestnavani
Ilustrační foto: Pixabay.com

I přes částečné omezení kontrol kvůli epidemii covidu Státní úřad inspekce práce [SÚIP] loni v Česku odhalil přes tři tisíce nelegálně pracujících osob. Celkem 735 firmám uložil za nelegální zaměstnávání pokuty přes 190 mil. Kč.

Z celkového počtu 14 443 loni provedených kontrol ze strany SÚIP se jich 5 222 zaměřilo na odhalování nelegálního zaměstnávání. Oblastní inspektoráty práce zjistily neoprávněné zaměstnávání u 735 subjektů. Ty nezákonně zaměstnávaly celkem 3 295 osob. Jen v 312 případech šlo o občany České republiky, ve 288 případech o občany EU – nejčastěji občany Slovenska, Bulharska a Rumunska. Ve zbylých 2 695 případech se jednalo o občany třetích zemí – nejčastěji Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu.

„Za umožnění výkonu a výkon nelegální práce bylo v roce 2021 zaměstnavatelům uloženo celkem 740 pokut v celkové výši 190 178 000 korun,“ uvedl mluvčí SÚIP Richard Kolibač.

Nelegální zaměstnávání dle počtu občanů ČR, EU a třetích zemí

[Zdroj: SÚIP]

Nejčastěji lidé nelegálně pracovali v sektoru stavebnictví, zpracovatelského průmyslu a sektoru velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel. Z hlediska velikosti zaměstnavatele se nelegálního zaměstnávání dopouštěli často malí zaměstnavatelé [do 9 zaměstnanců, resp. 10–49 zaměstnanců]. A dále zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci.

Nelegální zaměstnávání a mimořádné kontroly

Vedle průběžných kontrol loni došlo i na tři mimořádné kontrolní akce zaměřené právě na oblast nelegálního zaměstnání. Při nich inspektoráty práce zkontrolovaly celkem 207 vybraných zaměstnavatelů. Kontroly se zaměřily na zaměstnavatele v průmyslu, agropotravinářství, na stavby a logistická centra.

Oblastní inspektoráty práce ve spolupráci s 320 zapojenými policisty Služby cizinecké policie přišly na porušení právních předpisů u 151 zaměstnavatelů. Umožnění výkonu nelegální práce se dopustilo 44 zaměstnavatelů, kteří nelegálně zaměstnávali 190 osob.

Nejčastěji šlo o cizince, a to z Ukrajiny [116 osob] a Vietnamu [48 osob]. Zastřené zprostředkování zaměstnání odhalili kontroloři u 31 zaměstnavatelů. Ti nezákonně přidělovali k uživateli 240 zaměstnanců, nejčastěji občany Ukrajiny [117 osob] a Maďarska [60 osob].

Na kontrolách SÚIP spolupracuje s dalšímu subjekty

Při kontrolách lidé z inspekce práce spolupracují s dalšími orgány státní správy. Především pak se Službou cizinecké policie, celními úřady a pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Nelegální zaměstnávání občanů ČR, EU a cizinců v letech 2012–2021
Rok

Počet osob zjištěných při nelegální práci

občané ČR občané EU cizinci celkem
2012 2 675 430 1 471 4 576
2013 1 394 295 1 481 3 170
2014 1 238 184 650 2 072
2015 1 913 294 858 3 065
2016 760 193 1 337 2 290
2017 767 234 1 917 2 918
2018 763 225 3 595 4 583
2019 622 207 3 513 4 342
2020 556 141 2 413 3 110
2021 312 288 2 695 3 295

[Zdroj: SÚIP]

Dále pak jde o spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím a Úřadem práce ČR. SÚIP svou práci koordinuje i s Českou správou sociálního zabezpečení. A to především v oblasti ověřování příslušnosti k právním předpisům v souvislosti se zaměstnáváním cizinců.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here