Zlaté pasy pro boháče musí skončit, tvrdí Evropská komise

1423
zlate_pasy
Ilustrační foto: Pixabay.com

Evropská komise [EK] vyzvala členské státy, aby zrušily režimy udílení občanství pro investory z třetích zemí. A zároveň i prověřily osoby z Ruska a Běloruska, které v EU takzvané zlaté pasy v minulosti získaly.   

Jako důvod EK uvedla rizika spojená s ruskou agresí na Ukrajině. Podle jejího vyjádření mnozí ruští nebo běloruští státní příslušníci, na něž se vztahují sankce nebo kteří výrazně podporují válku na Ukrajině, v minulosti díky těmto režimům získali občanství některého z unijních států. A když ne přímo občanství, tak alespoň privilegovaný přístup do zemí EU, včetně volného pohybu v rámci schengenského prostoru. Což nyní komplikuje situaci s vymáháním na ně uvalených sankcí.

„Evropské hodnoty nejsou na prodej. Domníváme se, že prodej občanství prostřednictvím zlatých pasů je podle práva EU nezákonný. Představuje vážné riziko pro naši bezpečnost,“ uvedl eurokomisař pro spravedlnost a spotřebitele Didier Reynders.

Sankční seznam EU a USA obsahuje asi stovku firem v ČR

Dodal, že “praxe kupování si občanství a privilegií“ otevírá dveře korupci, praní špinavých peněz a vyhýbání se daňovým povinnostem. Proto by všechny členské státy, kterých se to týká, měly dle něj okamžitě tyto své režimy ukončit.

„Kromě toho by měly i posoudit, zda by měly být odňaty zlaté pasy, které již byly uděleny osobám, na něž se vztahují sankce EU. To platí pro všechny osoby, které významně podporují Putinovu válku,” upřesnil.  

Režimy občanství pro investory umožňují státním příslušníkům třetích zemí získat státní příslušnost na základě významné platby či investice v unijní zemi. Režimy pobytu jim zase umožňují získat povolení k pobytu v zemi EU výměnou za platbu nebo investici.

EK žádá o prověření rezidentů z Ruska a Běloruska

EK již v minulosti žádala členské státy, aby revidovaly svou politiku vydávání občanství a práv k pobytu investorům. V roce 2020 dokonce zahájila řízení s Kyprem a Maltou kvůli přílišné otevřenosti ve věci nakupování jejich občanství lidmi ze třetích zemí. Ve stejné věci pak naléhala i na Bulharsko.

Ve včera [28.3.] vydaném doporučení již EK žádá všechny členské státy, aby tyto režimy významně omezily. A zároveň zavedly přísné kontroly a prováděly je před vydáním jakéhokoli povolení k pobytu na základě investice.

Zároveň požádala, aby občanství a povolení k pobytu členské státy okamžitě odňaly ruským nebo běloruským státním příslušníkům, na něž se vztahují sankce EU kvůli válce na Ukrajině. Případně zamítly prodloužení platnosti těchto povolení.

Abramovič byl či je zainteresován na válce na Ukrajině

Stejné opatření se má dle EK vztahovat i na ty, kteří významným způsobem podporují válku na Ukrajině. Případně jiné související činnosti ruské vlády nebo režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, jež porušují mezinárodní právo.

EK argumentuje faktem, že každá osoba, která má státní příslušnost členského státu EU, je zároveň občanem EU. Občanství EU jí pak automaticky dává právo na volný pohyb a přístup na vnitřní trh EU. Dává jí tak i právo volit a být volen v evropských a místních volbách.

Zlaté pasy skončí, deklarovala Evropská komise

Podle zástupců EK je její aktuální a naléhavé doporučení jedním z prvních kroků celkové politiky v této věci. EK uvedla, že výrazně omezí režimy občanství i režimů pobytu pro investory. Přesto je nyní pouze na členských státech, aby její doporučení provedly. EK unijní země požádala, aby jí do konce května podaly zprávu o provádění jejího doporučení. A i ji o věci pravidelně informovaly.

„Právo svobodně cestovat v rámci schengenského prostoru představuje jednu z našich největších výhod. Potřebujeme důkladné kontroly, abychom zajistili, že toto právo nebude zneužíváno,“ řekla eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová.

„Právě dnes, více než kdy dříve, musíme učinit vše pro to, aby si Rusové a Bělorusové, na něž se vztahují sankce, ani ti, kteří podporují Putinovu agresivní válku, nemohli koupit cestu do EU,” vyjasnila.

Upozornila zároveň, že aktuální doporučení EK neplatí pro přijímání a pobyt ruských a běloruských státních příslušníků v EU z humanitárních důvodů a mezinárodní ochrany.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here