Přehledně: Kdo platí silniční daň, a kdo ji dnes už neplatí

3456
silnicni_dan
Foto: Pixabay.com

Silniční daň se od ledna 2022 platí jen za vozidla s hmotností vyšší než 12 tun, a to ne za všechny. Poplatníci daně za vozidla do 12 tun tak nesmí zapomenout zrušit příkazy k úhradě záloh. Stejně tak už nepodávají ani daňová přiznání.

Zrušení silniční daně se zpětnou platností od 1. ledna 2022 vláda přijala jako jedno z opatření, které má pomoci živnostníkům a menším firmám zvládnout rychle rostoucí náklady, převážně pohonných hmot. Novela již prošla legislativním procesem. Zákon nabývá účinnosti od letošního července. A jak již bylo zmíněno, se zpětnou účinností od ledna 2022.

„Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022,“ potvrzuje ve své zprávě Finanční správa ČR [FS ČR].

Dodává, že žádná z vozidel sloužící k podnikatelské činnosti do hmotnosti 12 tun už se nebudou uvádět v daňových přiznáních. Nejsou tak již předmětem daně. Finanční správa proto upozorňuje všechny poplatníky, kteří platí zálohy na silniční daň, aby si zkontrolovali, jestli včas zrušili trvalé příkazy. Zároveň se nepodává daňové přiznání, jehož nejzazší termín za kalendářní rok 2022 připadá na 31. leden 2023.

Nákladní vozidla dani silniční nadále podléhají

Předmětem daně tak dle FS ČR nadále zůstávají nákladní vozidla [kategorie N2, N3] nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla [kategorie O3, O4]. Konkrétní výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

„V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více,“ vysvětlují srozumitelněji zákonné podmínky zástupci FS ČR.

Vláda od června do září sníží spotřební daň na paliva o 1,5 Kč

Připomínají, že došlo i ke zrušení záloh a snížení daně. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tedy vždy k 31. lednu. Navíc od ledna 2025 budou finanční úřady přijímat daňová přiznání k silniční dani pouze v elektronické podobě.

V daňovém přiznání se tak uvádí pouze zdanitelné vozidlo
  • za které je dílčí daň neboli daň za vozidlo vyšší než 0 Kč,
  • za které se uplatňuje sleva na dani,
  • nebo které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.

Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je uvedena v příloze k zákonu o dani silniční, více pak v tabulkách na FS ČR s odkazem zde.

Poplatník daně je osoba uvedená v technickém průkazu

Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují z technického průkazu. Poplatníkem daně již není zaměstnavatel, protože osobní automobily a přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně.

„Silniční daň platí ten, kdo je jako provozovatel zdanitelného vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla a užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena,“ uvádí FS ČR.

Poplatníkem daně silniční je i osoba, jež užívá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva či organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Pokud je u jednoho zdanitelného vozidla poplatníků více, pak platí daň společně a nerozdílně.

Poplatník musí podat řádné daňové přiznání k dani silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. U vyměřené silniční daně nižší než 100 korun se daň nepředepisuje, a tedy se ani neplatí.

Příklad FS ČR, jak je to s platbou silniční daně

Pan Karel vlastní osobní automobil, který používá za účelem zajištění příjmů a dále je vlastníkem nákladního automobilu [vozidlo kategorie N2 s kódem druhu karoserie BA] o hmotnosti 10 tun.

Otázka: Má povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční? Pokud ano, která vozidla v něm uvede?

Odpověď: Ve smyslu pravidel uvedených v § 15 novely nemá pan Karel povinnost podat daňové přiznání. Nákladní vozidlo je sice předmětem daně, ale pro vozidla v kategorii N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun, výše daně je 0 Kč, a proto je s ohledem na výše uvedené do daňového přiznání nebude uvádět. Pan Karel nemá povinnost přiznání podat.

Právnická osoba vlastní čtyř osobní automobily, které používá za účelem zajištění příjmů. Dále je vlastníkem nákladního automobilu o hmotnosti 4 tuny a nákladního automobilu o hmotnosti 14 tun, který používá výlučně k zabezpečení sjízdnosti pozemní komunikace na základě pověření jejího vlastníka.

Otázka: Má povinnost podat do 31. 1. 2023 daňové přiznání k dani silniční? Pokud ano, která vozidla v něm uvede?

Odpověď: Ve smyslu pravidel uvedených v § 15 novely má právnická osoba povinnost podat daňové přiznání a uvést v něm nákladní automobil o hmotnosti 14 tun. A to přesto, že je od daně osvobozen podle § 3 odst. 1 písm. d) bodu 4 novely a daň bude nulová, neboť bez zohlednění osvobození by u něho byla dílčí daň vyšší než 0 Kč.

Závěrem dodejme, že novela současně ruší povinnost registrace k dani silniční. Poplatníci tak nemusejí nikde nic ohlašovat či odhlašovat. Zástupci FS ČR upozorňují, že se proto ani nevydává rozhodnutí o zrušení registrace k dani silniční. Podle odhadu Ministerstva financí [MF ČR] se příjmy státu v důsledku zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun sníží zhruba o 4,2 miliardy korun ročně.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here