Zastoupení EK v Česku nově povede Monika Ladmanová

1607
monika_ladmanova
Nová vedoucí Zastoupení EK v České republice Monika Ladmanová / Foto: Zastoupení EK v ČR

Evropská komise [EK] jmenovala jako vedoucí Zastoupení EK v ČR Moniku Ladmanovou. Ta nahradí Martina Staška, který byl vedením zastoupení pověřen od letošního května. Monika Ladmanová se funkce ujme 1. července.

Vedoucí zastoupení působí na pozici jako oficiální zástupkyně EK v Česku pod politickým vedením předsedkyně Ursuly von der Leyenové, jak uvedlo zastoupení EK v Praze.

„Celý svůj profesní život se věnuji prosazování základních hodnot. Obhajobě lidských práv a budování demokracie. Pracovala jsem v neziskovém sektoru, nadnárodní korporaci a v Evropské komisi. Kromě principů právního státu a nediskriminace se věnuji tématu rovných příležitostí pro ženy a muže. Věřím v sílu a schopnosti žen,“ popsala své zájmy a profesní zkušenosti nová šéfka českého zastoupení EK.

Monika Ladmanová [1974] je vystudovaná právnička, má letité zkušenosti z neziskového sektoru i z globální korporace. Celý profesní život prosazuje evropské hodnoty a působí v oblasti evropské integrace.

Kdo je Monika Ladmanová

Monika Ladmanová je od roku 2014 členkou kabinetu eurokomisařky Věry Jourové. Ta je nyní místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. V letech 2014 až 2019 Věra Jourová působila jako komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost žen a mužů.

Všichni občané mají prospěch z EU, říká Věra Jourová

Ladmanová po studiu na právnické fakultě UK a Columbia University New York pracovala v Českém helsinském výboru, neziskové organizaci obhajující lidská práva. Následně strávila deset let ve vedení nadace Open Society Fund Praha. Fond se zabývá projekty na posílení demokracie, odstranění diskriminace a pro boj s korupcí. Poté pracovala v IBM Česká republika jako manažerka společensky prospěšných projektů.

Věra Jourová: Evropské dotace jsou věcí české politiky

Monika Ladmanová působila ve správních radách řady neziskových organizací v Česku i v zahraničí, včetně jejich zastupování v orgánech OSN v New Yorku. Je autorkou řady článků na téma lidských práv, diverzity, rovnosti žen a mužů. O těchto tématech také přednášela na konferencích a mezinárodních summitech. Není členka žádné politické strany.

Jak fungují zastoupení Evropské komise

Evropská komise má zastoupení ve všech hlavních městech členských států EU a regionální kanceláře v Barceloně, Bonnu, Marseille, Miláně, Mnichově a Vratislavi. Zastoupení pro EK mapují místní dění a jejich prostřednictvím EK komunikuje s místními občany. Zastoupení úzce spolupracují se státní správou, zainteresovanými subjekty a občany. Informují sdělovací prostředky a veřejnost o evropských tématech. Vedoucí zastoupení jsou jmenováni předsedkyní EK a jsou jejími politickými zástupci v členském státě, do něhož jsou vysláni.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here