Nezaměstnanost v červnu opět klesla. Díky sezonním pracím

159
v_cervnu
Foto: Pixabay.com

Nezaměstnanost v Česku klesla i v červnu. Činí tak 3,1 procenta. Jde o setrvalý trend, kdy nezaměstnanost v Česku poslední měsíce klesá o 0,1 procentního bodu. Uvedl to Úřad práce ČR [ÚP ČR].

Úřady práce v Česku evidovaly k 30. 6. 2022 celkem 231 309 uchazečů o zaměstnání [UoZ]. To je o 4 159 méně než v měsíci květnu a o 41 993 méně než před rokem.

„Dlouhodobě velmi nízká míra nezaměstnanosti v České republice je velmi důležitým a pozitivním ukazatelem. Náš trh práce dokáže nabídnout zaměstnání každému, kdo chce pracovat,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL].

Zopakoval, že tuzemský trh práce dokázal bez potíží pojmout i již téměř 85 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Ti dle něj přestali být závislí na pomoci od státu. Na druhou stranu, i ministr Jurečka pro FinTag.cz před několika dny potvrdil, že pouze polovina ze zaměstnaných uprchlíků u nás pracuje na plný úvazek, k němuž se váží odvody na zdravotní a sociální pojištění. Druhá polovina běženců využívá práce na dohodu s výdělkem do 10 tisíc korun, tedy do českého systému zdravotnictví ani sociálního zabezpečení nijak nepřispívá.

Valorizace penzí nedovoluje přidat všem stejně, říká Jurečka

„Zároveň ale musíme pamatovat na to, že nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii není samozřejmost. Velké poděkování proto patří všem firmám, které lidem dávají práci,“ nechal se slyšet ministr práce a sociálních věcí.

Nezaměstnanost v Česku a její struktura

Avšak zpět k datům ÚP ČR. Podle něj trh práce ovlivňují, kromě stále vysokého zájmu zaměstnavatelů o zaměstnance ve zpracovatelském průmyslu, zejména sezónní činnosti. A to především ve stavebnictví, v zemědělství, lesnictví, rybářství, v živočišné a potravinářské výrobě. Dále v cestovním ruchu, pohostinství, prodeji a ve službách. 

  06/2022  06/2021   06/2020
Podíl nezaměstnaných osob v ČR 3,1 % 3,7 % 3,7 %
Počet uchazečů o zaměstnání 231 309 273 302 269 637
Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání 208 196 253 940 251 460
Míra nezam. dle EUROSTATu [květen] 2,4 % 3 % 2,4 %

 [Zdroj: ÚP ČR]

„V souvislosti s tím, ale i vysokým počtem míst v průmyslu, klesl počet nezaměstnaných mužů. Úřad práce ČR jich eviduje meziměsíčně o 3 477 méně, tedy celkem 105 774. V menší míře se objevují nabídky letních brigád,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Nezaměstnanost v květnu dál klesla. Brigád má ÚP ČR málo

Prostřednictvím ÚP ČR zaměstnavatelé momentálně nabízejí „brigádnická“ místa pro pomocné síly v pohostinství, gastronomii, obchodě, pomocníky ve výrobě, uklízeče, v rekreačních resortech [pro pokojské, číšníky, servírky]. Nabízejí místa i na koupalištích, obsluhu stánkového prodeje, v lesnictví a zahradnictví. V některých regionech se objevují pozice ve strojírenství.

Sezónní činnosti poběží dle Najmona i v dalších měsících. Nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat. Vše se ale odvine i od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z Ukrajiny. Dále i aktuální epidemické situace a v neposlední řadě dopadů energetické krize na zaměstnavatele. A právě zde je dle analytiků kámen úrazu.

„Ve zbytku léta již další pokles neočekáváme. Zajímavější bude spíše vývoj během podzimu. To nastává pomyslné dno nezaměstnanosti s tím, jak se opět rozbíhá další školní rok. A právě podzim s velkou pravděpodobností přinese ochlazení nejen klimatické, ale i to ekonomické,“ říká hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Podle něj české firmy sice dosud úmysl přímo propouštět či dramaticky omezovat nábory neindikují, zhoršování jejich situace je ovšem patrné na mnoha ukazatelích.

„I v našem základním scénáři, který momentálně optimisticky nepočítá s kompletním přerušením dodávek ruského plynu, tak přepokládáme, že se již na nižší míru nezaměstnanosti letos nepodíváme a naopak nás čeká velmi pozvolný nárůst,“ dodal.

Bilance vývoje uchazečů o práci v červnu v Česku

Během června se na úřadech práce zaevidovalo 30 851 lidí. To je meziměsíčně více o 170 osob a meziročně více o 2 388 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský [4 226] a Středočeský kraj [3 702]. Naopak nejméně kraj Karlovarský [841]. Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze [3 177] a nejméně v okrese Jeseník [116].

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají především lidé, kteří přicházejí z maloobchodu a velkoobchodu. Dále z oblasti veřejné správy, výroby kovových konstrukcí, vzdělávání, výroby motorových vozidel, strojů a zařízení nebo zdravotní péče.

Naopak z evidence odešlo celkem 35 010 uchazečů. To je o 3 861 osob méně než v předchozím měsíci a o 5 973 osob méně než v červnu 2021. Novou práci získalo 22 140 lidí, nejčastěji jako pracovníci ve veřejné správě, v malo a velkoobchodě. Dále v oblasti zdravotní péče, stravování a pohostinství, vzdělávání i ve shromažďování a sběru odpadů.

Tradičně nejvyšší nezaměstnanost má Ústecký kraj

Nejvyšší podíl nezaměstnaných v červnu evidoval Ústecký kraj [4,9 %], Moravskoslezský kraj [4,7 %], Jihomoravský a Karlovarský kraj [3,6 %]. Tyto regiony vykazovaly nejvyšší podíl nezaměstnaných i loni. Což odpovídá dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji [2,1 %]. Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných klesl oproti červnu 2021 o 1,6 p. b. na 3,6 %.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v červnu 43,9 roku, zatímco loni to bylo 43,2 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci června bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 71 843.

Podporu v nezaměstnanosti v červnu pobíralo celkem 70 769 osob. To představuje 30,6 procenta všech uchazečů o zaměstnání. V průměru pobírali 9 716 Kč měsíčně. V červnu vyplatil Úřad práce ČR dle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v součtu 753 929 tisíc korun.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here