Lidé si stěžují na zálohy na energie. Většinou ale marně

26151
zalohy_na_energie
Foto: Pixabay.com

Stížnosti na zálohy na energie či vyúčtování patří mezi nejčastější, s nimiž se lidé nyní obracejí na Energetický regulační úřad [ERÚ]. Zálohy dodavatelé energií ale většinou počítají správně. Problém bývá spíše v neřádném oznámení zdražení.

Informaci potvrdil ERÚ. Podle jeho zástupců činí od začátku roku dotazy a stížnosti na vysoké zálohy na energie 30 procent z celkových 15 tisíc stížností za letošní rok. A jejich počty stále rostou.

„Stížnosti spotřebitelů sice míří na zálohy na energie, když se jich ale doptáváme, zpravidla skončíme u problémů s cenou. Typicky jde o její navýšení, které dodavatel například řádně neoznámil,“ vysvětluje člen Rady ERÚ Ladislav Havel.

Smlouvy na spotové ceny za energie jde i vypovědět

Co se týče výše záloh, odkazuje na orientační kalkulátor výše záloh a návod, jak si spotřebitelé mohou zálohy zkontrolovat na stránkách úřadu. Podle něj by jej lidé měli využít ještě před podáním stížnosti.

„Pokud bychom totiž vybrali případy, kdy byl problém skutečně se zálohami, s nastavením jejich výše, šetřili jsme takových letos pouze šedesát. Jen u devíti z nich jsme přitom narazili na pochybení ve výpočtu dodavatelů,“ upřesňuje.

Přesto i on připouští, že mnoho ze stížností má racionální základ. A to v tom smyslu, že dodavatelé energií klientům řádně neoznamují zvýšení ceny. Spotřebitel se o změně dozví až při stanovení zálohy, a proto si na ně stěžuje.

Neřádně oznámené zvýšení zálohy na energie neplatí

Podle zástupců ERÚ v případě, kdy dodavatel neoznámil předchozí změnu ceny řádně, tedy adresně, konkrétně a transparentně, může spotřebitel rozporovat nejen nastavení výše záloh, ale i samotné zdražení. Při nedostatečném či chybném oznámení je totiž změna ceny podle energetického zákona neúčinná.

Pokud dodavatel účtuje měsíční zálohy, musí vyměřené částky odpovídat nejvýše důvodně očekávané spotřebě. V praxi se k výpočtu používá průměrná měsíční spotřeba za minulé období. Tu si spotřebitel spočítá i sám z ročního vyúčtování. Odhad měsíční spotřeby pak dodavatel vynásobí aktuální cenou dodávky, čímž dostane maximální výši zálohy, jakou může účtovat.

„Příliš vysoké zálohy určitě nejsou ideální. Dodavatele jimi de facto bezúročně úvěrujeme. Navíc, pokud by se dodavatel dostal do potíží, budeme se muset, mnohdy složitě, domáhat vrácení přeplatků,“ vysvětluje členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Dodává, že ale chybují i ti, kteří si naopak stanovují příliš nízké zálohy. I když zákon nestanoví minimální výši záloh, nízké platby vedou k vysokým nedoplatkům v ročním vyúčtování, které musí domácnost jednorázově uhradit.

MPSV radí, jak získat dávku na vysoké zálohy na energie

„Na ERÚ se v současnosti obracejí lidé, kterým dodavatel po zvýšení ceny zálohy nenavýšil a nyní mají hradit nedoplatky i desetitisíce korun. Správná záloha tak nesmí být ani příliš vysoká, ani příliš nízká,“ popisuje Zemanová.

Kdy se obrátit na ERÚ se stížností

Zástupci ERÚ domácnostem doporučují využití zmíněného kalkulátoru výše záloh, ale i návodu, jak si zálohy správně nastavit. Kalkulátor již zohledňuje odpuštění příspěvku na podporované zdroje energie hrazeného zákazníky. Aplikace naopak nezahrnuje takzvaný úsporný tarif. Jeho výpočet nabízí aplikace ministerstva průmyslu a obchodu.

„Pokud spotřebitelé dojdou k výsledku, že jim dodavatel účtuje vyšší než odpovídající zálohové platby, měli by se na něj obrátit a nastavení záloh reklamovat,“ uvádí ERÚ.

Vysoké ceny energií se citelně dotýkají už i střední třídy

Spotřebitel má podle nich žádat vysvětlení rozdílu. Uzná-li dodavatel chybu, musí jí také napravit. V případech, kdy jim dodavatel rozdíl nezdůvodní a odmítne výši záloh upravit, teprve pak se mají obrátit na ERÚ.

„Řešením ale není zálohy neplatit nebo je neplatit v plné výši, aniž bychom s dodavatelem komunikovali. Takový postup může vést k neoprávněnému odběru a následnému odpojení odběrného místa,” upozorňují na důsledky unáhleného jednání zástupci ERÚ.

–DNA–

2 KOMENTÁŘE

  1. “Zálohy dodavatelé energií ale většinou počítají správně. Problém bývá spíše v neřádném oznámení zdražení.” píše se v článku. Já bych věděl, jak by mělo vypadat takové řádné oznámení a současně i zdůvodnění výrazně vyšších záloh na energie. Ovšem, když by si to takový odběratel porovnal s výroky pana Fialy v proslovu k národu před volbami, kde zdůraznil, že toto je právě příležitost ještě více rozvíjet obnovitelné zdroje, abychom měli dostatek levné a stabilní energie, tak by to mohlo rovnat útoku na duševní zdraví oběratele. Mohl by pak dojít k nesprávnému závěru, že má začínajícího Alzheimera, protože mu to hlava nebere. V lepším případě by pojal podezření, že si z něho někdo dělá legraci.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here