Vládní dluh roste. Aktuálně činí 2,828 bilionu korun

970
Premiér Petr Fiala [ODS] otevírá nový obchvat u Olbramovic na silnici I/3. / Foto: Úřad vlády ČR

Nominální vládní dluh ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 310,2 miliardy korun na 2 827,7 miliardy korun. I tak hospodaření vládních institucí skončilo letos ve II. čtvrtletí v mírném přebytku. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Ve druhém čtvrtletí letošního roku dle ČSÚ skončilo saldo hospodaření sektoru vládních institucí v přebytku +0,03 procenta hrubého domácího produktu [HDP]. Míra zadlužení sektoru vládních institucí i tak ale stoupla o 1,4 procentního bodu na 44,0 procenta HDP.

„Hospodaření vládních institucí v druhém čtvrtletí roku 2022 skončilo v nepatrném přebytku ve výši 0,5 miliardy korun. […] Na výsledku hospodaření se podepsalo především zvýšení příjmů z daní,” říká ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ Helena Houžvičková.

Vládní dluh 2. čtvrtletí 2020 až 2. čtvrtletí 2022 / modře mld. Kč / červeně % HDP

[Zdroj: ČSÚ]

Přebytek ve výši 0,5 miliardy korun v meziročním srovnání vylepšuje saldo o 40,8 miliardy korun. Hospodaření ústředních vládních institucí je ve schodku 69,8 miliardy korun.

Vládní dluh ve druhém čtvrtletí 2022

Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply meziročně o 11,6 % a dosáhly 44,2 procenta HDP. Na meziročním růstu příjmů se podílelo zejména zvýšení příjmů z daní z výroby a dovozu, ze sociálních příspěvků a daní z příjmů. Celkové výdaje vládních institucí meziročně vzrostly o 5,2 procenta a dosáhly 44,1 procenta HDP. Nejvíce vzrostly sociální dávky a ostatní běžné transfery. K poklesu došlo hlavně u dotací.

Deset miliard dluhu Česko ročně vyjde na 500 až 600 milionů

Nominální dluh vládních institucí meziročně stoupl o 310,2 miliardy korun na 2 827,7 miliardy korun. Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně stoupla z 42,6 procenta na 44,0 procenta HDP. Změna dluhu činila +1,4 procentního bodu. A nutno dodat, že rostoucí nominální HDP přispěl k poklesu zadlužení o –3,4 procentního bodu.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 2. čtvrtletí 2020 – 2. čtvrtletí 2022
Období 3.Q 2020 4.Q 2020 1.Q 2021 2.Q 2021 3.Q 2021 4.Q 2021 1.Q 2022 2.Q 2022
mld. Kč -43,0 -137,5 -131,3 -40,4 -42,9 -97,0 -71,9 0,5
% HDP -2,9 -9,0 -9,5 -2,6 -2,7 -6,0 -4,7 0,0

[Pozn. ČSÚ: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nesrovnávat mezičtvrtletně]

Ve 2. čtvrtletí 2022 byl růst dluhu [143,6 mld. Kč] výrazně vyšší než výsledek hospodaření [0,5 mld. Kč]. Vládní instituce si vypůjčily o 143,1 miliardy korun více, než byla jejich potřeba financování. To se projevilo nárůstem hodnoty držených aktiv, hlavně vkladů.

Dluh vládních institucí v roce 2021

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo podle aktuálních dat ČSÚ v roce 2021 schodkem ve výši 5,1 procenta HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2021 úrovně 42,0 procenta HDP, při meziročním nárůstu o 4,3 procentního bodu.

Dluh Česka je 2,63 bilionu. Cizinci drží přes 27 procent

Deficit hospodaření vládních institucí loni ve výši 5,1 procenta HDP způsobily podle zástupců ČSÚ především zvýšené výdaje na sociální dávky a náhrady zaměstnanců. Výše dluhu zůstala loni beze změny na úrovni 42,0 procenta HDP.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here