ČOI povede Jan Štěpánek, SÚRAO Lukáš Vondrovic

408
COI
ČOI povede Jan Štěpánek, SÚRAO Lukáš Vondrovic [na fotografii] / Foto: MPO

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela [za STAN] jmenoval nového šéfa České obchodní inspekce [ČOI]. Současně jmenoval i nového ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů. Oba noví ředitelé do funkcí nastoupili 1. října.

Novým ředitelem České obchodní inspekce se stal Jan Štěpánek. Do svého jmenování působil téměř devět let jako ředitel inspektorátu ČOI pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu. Předtím pracoval jako ředitel Ústředního inspektorátu. Do ČOI nastoupil v roce 1991. V letech 1983 až 1985 působil ve státním podniku Potraviny Praha.

Pan Štěpánek prošel nejlépe sítem náročného výběrového řízení. Věřím, že své kvality zúročí i v nové funkci. Očekávám, že Česká obchodní inspekce pod jeho vedením bude důrazně chránit zájmy spotřebitelů,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Síkela.

Štěpánka ministr vybral ze tří kandidátů, které mu doporučila výběrová komise v souladu se zákonem o státní službě. Jan Štěpánek absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Vzdělání si doplnil studiem oboru Základy managementu jakosti.

Novým ředitelem SÚRAO se stal Lukáš Vondrovic

Od letošního 1. října má nového ředitele i Správa úložišť radioaktivních odpadů [SÚRAO]. Jím se stal Lukáš Vondrovic. Výběrová komise Vondrovice vybrala v otevřeném výběrovém řízení, kterého se zúčastnili celkem čtyři kandidáti. Ministr Síkela už ho jen jmenoval.

„Lukáš Vondrovic prostředí SÚRAO zná velmi dobře, od odborného specialisty v oboru geologie v České geologické službě a následně i na SÚRAO se postupně vypracoval do pozice vedoucího úseku přípravy úložišť radioaktivního odpadu,” uvedl ministr.

Lukáš Vondrovic vystudoval doktorský obor geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vědeckou dráhu zahájil na České geologické službě v oblasti geologického mapování a aplikovaného výzkumu. Na Správě úložišť radioaktivních odpadů působí od roku 2014. Začal jako výzkumný pracovník, poté působil jako vedoucí oddělení geologických prací a od roku 2018 je vedoucí projektu přípravy hlubinného úložiště v pozici vedoucího úseku. Je ženatý, má dvě děti a jeho životním mottem je citát českého petrologa Františka Holuba: Jediným solidním základem našeho světa jsou horniny.

Úkoly pro Štěpánka v ČOI a Vondrovice v SÚRAO

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR [MPO] je stěžejním úkolem nového šéfa ČOI Štěpánka uplatnění aktivní a efektivní strategie kontrolní činnosti v oblastech, kde se spotřebitel nedokáže bránit sám nebo jen v omezené míře.

„Patří sem například bezpečnost výrobků uváděných na trh, prodej zboží porušujícího některého práva duševního vlastnictví, internetový prodej či používání nekalých obchodních praktik – zejména na úkor bezbranných či znevýhodněných skupin spotřebitelů [seniorů, dětí apod.],“ uvedlo MPO.

Co se týče Lukáše Vondrovice, tak ten již v letech 2019 a 2020 představil komplexní hodnocení lokalit pro fázi zúžení jejich počtu z devíti na čtyři pro budoucí výstavbu hlubinného úložiště.

Podle náměstka pro jadernou energetiku Tomáše Ehlera má i zkušenosti s komunikací s místními a krajskými samosprávami, která je v tomto procesu velmi důležitá.

Spolu s vedením systému nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem Vondrovice čekají podle Ehlera ještě další výzvy. Souvisejí s přípravou hloubkových geologických průzkumů na vytipovaných lokalitách. Dále příprava strategie nakládání s radioaktivním odpadem pro provozní odpad z nových jaderných zdrojů do budoucna.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here