Asociace jazykových škol manipulovala s trhem, potvrdil ÚOHS

334
asociace
Ilustrační foto: Pixabay.com

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že se Asociace jazykových škol [AJŠ] dopustila protisoutěžního jednání. Změnil však dobu trvání přestupku a první stupeň opětovně rozhodne o výši pokuty pro AJŠ.

Výši pokuty ÚOHS ve svém prvostupňovém rozhodnutí již stanovil na 9 120 000 korun. Vůbec poprvé v historii tak ÚOHS stanovil pokutu za zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů na základě obratu členů sdružení za poslední ukončené účetní období. Maximální částka vyměřené pokuty mohla dosahovat až deset procent z obratu členů, který přesahoval 900 milionů korun.

Zatímco zástupci AJŠ, která sdružuje cca 40 jazykových škol v Česku, s rozhodnutím ÚOHS nesouhlasí, to, že zájem ze strany ÚOHS o její praktiky není od věci, nedávno pro FinTag.cz potvrdila ředitelka jazykové školy Lingua Centrum Simona Škurková.

„Jazyková škola Lingua Centrum byla členem AJŠ do konce března roku 2022. Vzhledem k rozdílným představám o cenové politice jsme se rozhodli členství nadále neprodlužovat. […] S tvrdým prosazováním cenové politiky jsme od začátku nesouhlasili. AJŠ jsme opakovaně upozorňovali, že se tímto svým jednáním pohybuje na poli kartelu,“ uvedla.

Přiblížila i to, co následovalo: „Poté, kdy byly naše připomínky buď ignorovány, nebo smeteny ze stolu s tím, že taková dohoda není protiprávní, obrátili jsme se v prosinci 2019 s dotazem přímo na ÚOHS. Ten nám oznámil, že jednání AJŠ již vyšetřuje. Výsledek vyšetřování úřad zveřejnil a my s ním souhlasíme.“

Asociace manipulovala s trhem, potvrdil předseda ÚOHS

Asociace jazykových škol odmítla, že by porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že stanovila minimální přípustné ceny za jazykové služby. Faktickým důkazem toho podle Asociace je, že její členové nabízeli a poskytovali služby i za ceny nižší, než které ÚOHS označuje za minimálně vyžadované.

Dle našeho názoru ÚOHS nerozlišuje a promiskuitně zaměňuje stanovování minimální přípustné ceny a vypočtení mimořádně nízké nabídkové ceny, což je jev známý jako dumping,“ uvedl již dříve místopředseda Asociace David Dvorský.

AJŠ si stěžovala na postup ÚOHS při šetření jejího případu. Tvrdí, že v průběhu řízení úřadu předložila značné množství důkazů, které úřad buď nezohlednil vůbec, nebo se s nimi vypořádal nedostatečně. Proti rozhodnutí úřadu tak podala letos v červnu rozklad.

Pokuta Asociaci jazykových škol ukazuje na zajímavý precedens

O něm právě nyní předseda ÚOHS rozhodoval. Uvedl, že se AJŠ protisoutěžního jednání dopustila. A to tím, že stanovila minimální přípustnou cenu za jednu hodinu výuky cizích jazyků určenou pro výběrová řízení na poskytování služeb jazykového vzdělávání. Tuto cenu nejenže uveřejnila, ale i uplatňovala vůči svým členům, ale i ji aktivně prosazovala u zadavatelů veřejných zakázek.

Sazby přitom průběžně aktualizovala. Třeba v roce 2018 museli členové Asociace, kteří se ucházeli o veřejné zakázky, podle úřadu požadovat cenu nejméně 334 korun za hodinu výuky cizího jazyka. O rok později už AJŠ podle úřadu u svých členů vynucovala alespoň 368 korun.

Podle ÚOHS mělo jednání přímý dopad na hospodářskou soutěž probíhající na relevantním trhu služeb jazykového vzdělávání na území České republiky a zákazníky služeb. Podstatně totiž omezilo vzájemnou konkurenci mezi členy sdružení. Ovlivnilo základní parametry soutěže mezi nimi a ovlivnilo hospodářskou soutěž mezi poskytovateli služeb jazykového vzdělávání.

ÚOHS přesto stanoví znovu výši pokuty

Předseda úřadu Mlsna ve svém rozhodnutí přesto korigoval časové vymezení přestupku. A to tak, že k jednání docházelo v období od 13. 10. 2017 do 16. 1. 2020. V původním rozhodnutí byl počátek stanoven už na 21. 4. 2017.

„Dle předsedy Úřadu totiž ze shromážděných podkladů nebylo možné bez důvodných pochybností uzavřít, že již od dubna 2017 vytýkané jednání naplňuje všechny pojmové znaky zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů, jak to vyžaduje judikatura,“ uvedl ÚOHS.

Vzhledem ke zkrácení délky přestupku a nedostatečnému odůvodnění způsobu výpočtu pokuty bylo nutno zrušit uloženou pokutu. A to přesto, že o spáchání přestupku nemá druhostupňový orgán žádné pochybnosti.

–DNA–

1 komentář

  1. K tomu jednu věc. Úřad má samozřejmě pravdu, ale AJŠ ji má ve stejné výši také. Jde o to, že jaký pán, takový krám. V našem státě jsou obchodníci téměř impotentní. To nakonec vidíte v obchodech, kde obchodní manažeři neřeší obchodní politiku způsobem čím zákazníky oproti konkurenci zaujmout a tím nalákat, ale jedou stylem “černý pátek každý den, celých tři sta šedesát pět dní v roce” (uvidíte, že časem přejdou na dvouletky a pětiletky jako dříve komunisti v hospodářství). Tedy sleva slevy a podobně. Pak si logicky nevydělají a kvalita jde drasticky dolů. Na to samozřejmě doplácí hlavně zákazník. Takový případ byla v minulosti srážka českého obchodního manažera s polským obchodním manažerem. Český vymyslel slevu slevy na potravinářský výrobek, aby oproti konkutrenci prodal co nevíce a polský mu odpověděl: “Proszę pana, zrobimy to”. A na rozdíl od českého si udělal skutečnou kalkulaci, aby v každém případě hlavně vydělal, protože o tom ochod je, vydělat, a do výrobku nasypal posypovou sůl na silnice. Objednávku splnil do posledního puntíku. Byla to chyba českého obchodního manažera, že si neudělal prvotní kalkulaci, zda jsou jeho představy vůbec vyrobitelné. A jak to českému zákazníkovi chutnalo! To, že z toho byla ostuda, na věci už nic nezměnilo. Takže AJŠ rozhodně zákon porušila, ale jsem si jist, že jí šlo hlavně o to, aby ceny neklesly natolik, že pak školy mají problém zaplatit lektory. Takhle dopadla před mnoha lety i naše největší doručovací společnost, jak jsem od jejich zaměstnanců slyšel, že poddsekla ceny na roznášku tiskovin, aby vykousla stávající společnost, která to dlouhodobě dělala a pak jejich noví roznáškoví pracovníci byli takových pracovních kvalit (jiné za ty mzdy nesehnali), že se zásilkami vraceli s tím, že v ulici řada domů chybí. Potřebovali doručit například do čísla 33 a říkali, že když šli po chodníku, tak tam bylo 30, 32 a pak 34, ale mezi nimi žádný dům s 33 nebyl. Třeba ve stavebnictví, že drobná firma, která cenu podsekla a práci rozdělala, ji v půlce zastavila a nedokončila (dříve, ne teď , když jdou ceny nahoru), je mnohem více, než si dovedete představit.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here