Nemocenské pojištění se OSVČ od ledna 2023 zvýší na 168 Kč

6581
nemocenske_pojisteni
Foto: Pixabay.com

Nemocenské pojištění v minimální částce se živnostníkům od ledna 2023 nově zvýší ze 147 korun na 168 korun. Zvolit si mohou i vyšší odvod. O to více pak dostanou při pracovní neschopnosti trvající déle než 14 dnů.

Minimální částka nemocenského pojištění u osob samostatně výdělečně činných [OSVČ] se stanoví z měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 procenta. A právě dolní hranice vyměřovacího základu se od ledna 2023 zvýší ze stávajících sedmi tisíc korun na osm tisíc korun.

„Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění tak od ledna 2023 činí 168 Kč, 8 000 x 2,1 procenta,“ potvrzuje ve svých pokynech Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ].

Živnostníci, kteří se pro nemocenské pojištění rozhodnou, si pak výši odvodu určí v rozmezí minimálního a maximálního vyměřovacího základu. Nejméně za něj tak od nového roku měsíčně zaplatí o 21 korun více, tedy 168 korun.

Nemocenské pojištění je pro OSVČ na rozdíl od zaměstnanců dobrovolné. Účastníkům z něj ČSSZ vyplácí nemocenskou dávku od 15. dne pracovní neschopnosti, peněžitou pomoc v mateřství, otcovskou dávku [dvoutýdenní dávka po narození dítěte, pozn. red.] a dlouhodobé ošetřovné. Výše konkrétní dávky určuje výše platby nemocenského pojištění.

Pojištění ukončí i nižší než minimální odvod

Zástupci ČSSZ s ohledem na růst minimálního odvodu nemocenského pojištění od ledna 2023 upozorňují všechny živnostníky s nižším odvodem než 168 korun, aby si nezapomněli včas navýšit trvalé příkazy ze svých bankovních účtů.

„Placení pojistného od ledna 2023 v nižší výši, než je nově stanovené minimum, by znamenalo zánik účasti na nemocenském pojištění,“ uvádí na svém webu.

Jasně a přehledně: Nemocenská pro zaměstnance i OSVČ

Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí. Výjimka je situace, kdy se živnostník k nemocenskému pojištění přihlásí. Odvod je pak splatný až do konce následujícího kalendářního měsíce, ve kterém se k pojištění přihlásil.

Nemocenské pojištění stát neodepírá ani paušalistům

K dobrovolném nemocenskému pojištění se mohou přihlásit i OSVČ v paušálním režimu. Ten v Česku funguje od ledna 2021. A to buď společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu, který se podává k finančnímu úřadu. Anebo kdykoli se pro něj paušalista rozhodne při své výdělečné činnosti.

Ukončení účasti na nemocenském pojištění oznamuje živnostník v paušálním režimu vždy pobočce ČSSZ, tedy obvykle okresní správě sociálního zabezpečení. Nikoli finančnímu úřadu.

„Jestliže byla OSVČ účastna na nemocenském pojištění již před vstupem do paušálního režimu, nic se na její účasti nemění a zůstává i nadále účastna na nemocenském pojištění,“ doplňují pracovníci ČSSZ.

Podnikatelé s obratem do 2 mil. Kč se rozhodnou o platbě DPH

Paušalisté přihlášeni k nemocenskému pojištění odvádí pojistné samostatně své OSSZ pod přiděleným variabilní symbolem, nikoli správci daně spolu s paušální platbou. A stejně jako ostatní živnostníci si i ti v paušálním režimu zvolí výši pojistného. Vždy však v minimální určené výši, která pro rok 2023 činí 168 korun na měsíc.

Živnostníci v paušálním režimu si ale musí platit paušální platby i v měsíci, ve kterém měli nárok na výplatu nemocenské dávky. Jinak řečeno, nejsou osvobozeni od paušálních záloh za tyto měsíce. Oproti tomu při výplatě některé z nemocenských dávek po celý měsíc neplatí pojistné na nemocenské pojištění.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here