Dluh na sociálním pojištění? ČSSZ odpustí penále lidem i firmám

2082
sociálním

Vyměřená penále a exekuční náklady kvůli dluhům na sociálním pojištění letos odpustí Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ]. Odpuštění se týká pouze dluhů na pojistném vzniklých před říjnem 2022.

Sankce za neuhrazené či pozdě uhrazené sociální pojištění úřady letos odpustí fyzickým i právnickým osobám. Dále zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným a také plátcům, kteří svoji činnost již ukončili. Podmínkou odpuštění penále je ale uhrazení jistiny dluhu. Teprve poté sociální správa vymaže dlužníkovi k tomu vyměřené finanční sankce. Obdobná akce se letos týká odpuštění penále vyměřeného za daňové nedoplatky u finančních úřadů.

„Navazujeme na úspěšné akce Milostivé léto I a II, díky kterým po úplném splacení jistiny skončilo více než 61 tisíc exekucí. Daňové a správní Milostivé léto může pomoci dalším statisícům lidí,“ říká k letošní „milostivé akci“ ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL].

Akce je podle něj výhodná nejen pro dlužníky, kteří mohou splatit své závazky vůči státu bez sankcí, ale také pro samotný stát, kdy i jemu se vrátí jinak jen těžko vymahatelné pohledávky.

„Abychom vyšli lidem vstříc, zákon umožňuje rozložit platbu jistiny do splátkového kalendáře,“ upozorňuje na jednu z výhod ministr Jurečka.

Odpuštění vyměřených penále u sociální správy se ale nevztahuje na dlužné pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané soudním exekutorem. Stejně tak jej nemohou plátci uplatnit na pojistné splatné po 30.9. 2022.

Splátky provedené do 1.7. se neoznamují

Dlužníci, kteří se rozhodnou splatit sociální správě své závazky, respektive jistinu dluhu ještě před 1. červencem 2023, nepodávají úřadům předem žádné oznámení. ČSSZ jim neuhrazené příslušenství k dluhu odpustí automaticky tak, jak to umožňuje zákon.

Při vyrovnání jistiny po 1. červenci avšak nejpozději do 30. listopadu 2023, kdy letošní Milostivé léto potrvá, o tom musí sociální správu dlužník předem informovat. A to podáním oznámení. Což jde pouze po přihlášení do ePortálu ČSSZ. V této aplikace si kdokoli zjistí i konkrétní výši dluhu.

„Tato služba bude z technických důvodů a s ohledem na červnovou uzavírku účetnictví zahrnující relevantní údaje o případné úhradě dlužného pojistného dostupná od 10. 7. 2023,“ upozorňuje ČSSZ v tiskové zprávě.

Podle sociální správy dostanou plátci pojistného, kterých se letošní Milostivé léto týká, do datových schránek v první polovině července i návod, jak při mimořádném splacení jistiny přesně postupovat.

Vyrovnání dlužné jistiny na sociálním pojištění na splátky

Dlužné částky vedené u sociální správy přesahující pět tisíc korun mohou plátci vyrovnat i v několika splátkách. Konkrétní počet splátek určí sociální správa podle celkové výše dlužného pojistného. Přesněji půjde o rozložení do dvanácti měsíčních splátek u dlužného pojistného do 50 tisíc korun. Dlužné pojistné vyšší než 50 tisíc korun pak úřady povolí rozložit maximálně do šedesáti měsíčních splátek.

Nicméně první splátku musí dlužník sociální správě poukázat nejpozději do 31. 12. 2023. Každou další splátku pak splácí vždy nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce.

O odpuštění penále na sociálním pojištění by letos mohlo teoreticky požádat až 715 tisíc fyzických a 262 tisíc právnických osob. Právě u tolika osob správa sociálního zabezpečení dlužné částky vymáhá.

Fyzické osoby by mohly vyrovnat dluhy na pojistném v objemu 20,7 miliardy korun a úřad by jim oproti tomu prominul penále za 10,5 miliardy korun. Celkových 262 tisíc právnických osob by pak mohlo teoreticky ČSSZ doplatit dluhy ve výši 36 miliard korun, za což by jim stát odpustil zhruba 7,5 miliardy korun.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here