Philips školí v ESG dodavatele i nabízí ESG audit partnerům

134
ESG
Foto: Philips Future Health Index 2023

Společnost Philips, přední dodavatel zdravotnických technologií, spolupracuje s nemocnicemi v EU i USA na auditech environmentální udržitelnosti jejich provozů. Nyní ukončil ESG audit ve finské fakultní nemocnici Tays Heart Hospital.

„Je mnoho věcí, které se dají v provozu nemocnic zlepšit z hlediska udržitelnosti. Když o nich ale víte,“ uvedl pro FinTag ředitel divize ESG společnosti Philips Robert Metzke.

Důraz na principy ESG v nemocnicích i zdravotnictví obecně se podle něj vyplácí. Přináší totiž finanční úspory i větší komfort pacientům i zdravotnickému personálu.

„Kouzlo soustředění se na udržitelnost spočívá v zajištění vyšší efektivity. Ne všichni si to ale uvědomují. A tak jsme svědky mnoha plýtvání i násobení úkonů, které lze provést jen jednou,“ upozorňuje Robert Metzke.

Na otázku serveru FinTag, zda Philips nenaráží při svých auditech na rozdílné přístupy zdravotnických zařízení podle toho, zda je provozuje soukromá firma nebo stát, odpovídá: „Rozdíl nevidím žádný. Nemocnice, které se s námi pustí do spolupráce, vnímají jak potřebu zvýšení udržitelnosti, tak mají zájem na úspoře nákladů a vyšší efektivitě.“

Udržitelné zdravotnictví v číslech >

Za provedení ESG auditu společnost Philips podle jeho slov nemocnicím nic neúčtuje. Provádí ho v rámci dlouhodobé spolupráce. Udržitelnost nevnímá jako zdroj svých příjmů. Podle Metzkeho jde o principy, které se vyplácejí. Skutečností je, že Philips k dodržování principů ESG tlačí i své dodavatele. I jim nabízí školení, jak naplňovat principy ESG, jež se ale i v mnoha případech stávají podmínkou, aby s nimi Philips spolupracoval. Cílí na to, aby do roku 2025 minimálně polovina jeho dodavatelů uplatňovala kritéria udržitelnosti.

Výsledky auditu ve fakultní nemocnici v Tampere

Fakultní nemocnice Tays Heart Hospital se nachází ve třetím největším finském městě Tampere na západě Finska. ESG audit společnosti Philips v zařízení běžel rok. Důraz kladl nejen na celkový chod nemocnice, ale i na provoz intervenční kardiologie.

„Výsledky analýzy nemocnice Heart Hospital převede do akčního plánu. Ten nemocnici pomůže urychlit dekarbonizaci v souladu se závazkem Finska dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2035,“ vysvětluje Metzke.

Analýza zahrnovala podrobné posouzení životního cyklu zdravotnického vybavení nemocnice, dodavatelského řetězce a klinických operací. Podle Metzkeho za hlavní zjištění označily výsledky analýzy příležitosti ke snížení příchozí letecké přepravy, produkce odpadu, lepší separaci odpadu a optimalizaci péče o pacienty. Právě ta je klíčová pro snížení náročnosti celkových úkonů nemocnice.

Digitalizace řeší nedostatek pracovníků i ve zdravotnictví

„Udržitelnost je nedílnou součástí strategie Heart Hospital. Víme, že nemocnice denně produkují značné množství odpadu a spotřebují hodně energie. My ale chceme přispět k rozvoji odpovědnosti za životní prostředí ve zdravotnictví,“ uvedl generální ředitel a hlavní lékař společnosti Heart Hospital Pasi Lehto.

Výsledky analýzy si pochvaluje i finanční ředitel finské fakultní nemocnice Aki Haukilahti: „Jasně nám ukázala, kde jsme teď. I kolik získáme, když zrychlíme přechod k nízkouhlíkovému provozu.“

Spolupráce Philips a nemocnic

Vypracování ESG analýzy bylo součástí 15leté smlouvy o strategických řízených službách mezi Heart Hospital a společností Philips. Ta nemocnici zajišťuje nemocniční obrazově řízenou intervenční kardiologii, radiologii, ultrazvuk, monitorování pacientů a archivaci a komunikační systémy srdečního obrazu, ale i další chytré systémy.

„Kromě podrobné analýzy emisí skleníkových plynů souvisejících s nemocničním lékařským vybavením a dodavatelským řetězcem zahrnovala analýza i celkové emise nemocnice. Obsahovala ale i efektivitu klíčových toků pacientů,“ říká Robert Metzke.

Future Health Index 2023 >

ESG analýza tak poskytla nejen přesné informace o uhlíkové stopě služeb intervenční kardiologie Heart Hospital, ale i zřetelně identifikovala možnosti pro celkové zvýšení její výkonnosti při snížení emisí, spotřeby materiálu a zdravotnických prostředků.

ESG audit společnosti Philips v Heart Hospital navázal na podobné analýzy ve Vanderbilt University Medical Center [Nashville, USA]. Auditem již prošla také univerzitní nemocnice ve francouzském Rennes nebo středisko biomedicínského výzkumu a klinické péče Champalimaud Foundation v portugalském Lisabonu.

Robert Metzke pro FinTag nevyloučil, že by podobným auditem ESG v budoucnu mohla projít i některá z českých nemocnic: „Přínosy našeho auditu jsou jednoznačné. Nemocnice o něj mají zájem. Tedy to vůbec nevylučuji.“

Future Health Index: Zájem o zdravotníky dál poroste

Tyto audity se navíc stávají více komplexnější díky nástupu nových technologií, upozornil. Ty podle něj nabývají na významu jak při uplatňování principů udržitelnosti v nemocnicích, tak zdravotních systémech po celém světě.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here