Regulované ceny energií v roce 2024 stoupnou o desítky procent

740
regulovane_ceny
Foto: Pixabay.com

Energetický regulační úřad [ERÚ] vydal cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství pro rok 2024. Tato rozhodnutí každoročně stanovují regulované ceny elektřiny a plynu. 

Průměrná domácnost, která podle dat energetických firem spotřebuje kolem tří megawatthodin [MWh] elektřiny ročně, si na regulovaných cenách připlatí zhruba 3 200 korun za rok. Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. Regulovaná složka elektřiny v příštím roce bude u domácností tvořit přes 39 procent konečné ceny. U plynu dosáhne zhruba 20 procent ceny.

Při stanovení regulovaných složek cen váže ERÚ energetický zákon. A ten stanovuje, že regulované ceny musejí pokrývat ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního provozu energetických soustav.

„Energetický regulační úřad využil veškerých svých možností, aby v této mimořádné situaci omezil dopady na zákazníky. Již v průběhu roku došlo ke snížení nákladů hrazených odběrateli oproti normální situaci o 11 miliard korun a další 4 miliardy úspor jsme vyjednali ještě po zveřejnění návrhů cenových rozhodnutí, během konzultačního procesu,“ uvedl Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

V praxi to znamená, že domácnosti si v příštím roce za regulovanou složku energií připlatí tisíce korun navíc. Regulovaná část ceny elektřiny meziročně stoupne o 65,7 procenta, což by mělo znamenat asi 1 077 korun za MWh. U plynu bude regulovaná složka vyšší o 38,8 procenta, což je nárůst o 125 korun za MWh.

Průměr ČR: Meziroční změny v regulované složce elektřiny na hladině nízkého napětí

[Zdroj: ERÚ]

Ještě výraznější růst nákladů na energie očekávají firmy a podnikatelé. Regulovaná část elektřiny na hladině vysokého napětí stoupne meziročně o 105,5 procenta, na velmi vysokém napětí pak o 190,9 procenta. U plynu se regulované ceny velkoodběratelům zvýší meziročně o 41,8 procenta.

Zvýšení regulovaných cen u elektřiny

Regulovaná složka bude v případě domácností a malých podnikatelů na hladině nízkého napětí 39,2 procenta. U velkoodběratelů na hladině vysokého napětí dosáhne 29 procenta a na hladině velmi vysokého napětí 21 procent. Očekávaný průměrný meziroční nárůst regulované složky pro hladinu nízkého napětí pro rok 2024 dosáhne 65,7 procenta.

„Dopady na jednotlivce budou ale mnohem individuálnější než v minulosti. Neregulovaná složka, která i nadále tvoří většinu ceny, se totiž napříč odběrateli podstatně liší v závislosti na čase uzavření smlouvy a délce sjednané fixace,“ upozorňuje dále ERÚ.

Vyšší nárůst regulované složky čeká odběratele na hladinách vysokého [+105,5 %] a velmi vysokého napětí [+190,9 %].

Složky ceny na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí pro průmysl 2024

[Zdroj: ERÚ]

Větší změnu u průmyslových podniků způsobují hlavně příspěvky na podporované zdroje energie [POZE]. Ty stojí v obou případech za více než polovinou z meziročního nárůstu. Náklady na POZE dosud hradila vláda ze státního rozpočtu [více níže, pozn. red.].

Regulované ceny u plynu

Co se týče plynu, pak regulovaná složka bude v roce 2024 tvořit přibližně pětinový podíl z celkové ceny plynu pro domácnosti a maloodběratele [19,6 %]. U středních a velkých odběratelů půjde přibližně o desetinu [11 %].

„Regulované ceny plynu pro domácnosti a maloodběratele v roce 2024 vzrostou o 38,8 procenta, u středních a velkých odběratelů o 41,8 procenta,“ uvedl úřad.

Meziroční změna v regulované složce plynu pro domácnosti a maloodběratele 23/24

[Zdroj: ERÚ]

Celkové výdaje na plyn pro domácnosti, které v tomto roce hradily ceny plynu odpovídající cenovým stropům, se podle něj v příštím roce meziročně sníží. U menších odběrů lze počítat s meziročním poklesem o čtyři procenta, u větších odběrů, jako je vytápění plynem, pak o více než 20 procent.

„Vzhledem k nižšímu podílu regulované složky u plynu platí o to více, že individuální změny budou u jednotlivých odběratelů záviset především na výši neregulované obchodní složky, která meziročně významně klesá a kterou určuje smlouva uzavřená s dodavatelem,“ upřesňují zástupci ERÚ.

Jak je to s dotacemi regulovaných cen

Snížením regulovaných plateb celkově o 15 miliard korun podle předsedy Rady ERÚ Trávníčka úřad bezezbytku vyčerpal své zákonné limity ve smyslu co nejnižšího navýšení cen. Za vysokými cenami energie podle něj stojí dění na komoditních trzích. A za jejich dalším zvýšením v Česku i ukončení dotací v roce 2024.

„Dotace do regulovaných složek cen energií přitom v letošním roce dosahují výše přibližně 59 miliard korun. To letos umožnilo zachovat náklady na krytí technických ztrát a ceny systémových služeb na loňské úrovni,“ vysvětluje ERÚ.

Roste výše nedoplatků za energie, uvádí dodavatelé energií

Výše dotace pro příští rok byla vládním nařízením stanovena na 9,35 miliardy korun a pokrývá jen část výdajů na POZE. Růst nákladů na provoz soustav i úhrada zbývající části podpory pro POZE se tak v roce 2024 plně odrazí v regulovaných cenách energií pro odběratele. / Více informací a údajů o cenách energií ze strany ERÚ jsou zde.

–DNA–

1 komentář

  1. Arogantní teolog lhal jako Tonda harmonikář roku 1953 při oškubání měnovou reformou … Narcis péta pindal o malých procentech a za pár hodin bác a vše je jinak, zdraží se skokově … Česko na burzu v Německu musí vyrobenou elektřinu prodat za pakatel a zpět už nakupuje za ceny větší než jsou v Německu .. holt jsme opět kolonii a otrokář EU s knutou hlídá … To ještě vlastizrádná 5kolka za zády všech vyjednává o nové měnové reformě= zrychlené přijetí eura. Bezpáteřní soudruzi z roku 1953 se vrátili …

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here