Cizinci z vyspělých zemí budou moci v ČR pracovat bez povolení

1212
zemi
Ilustrační foto: Pixabay.com

Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nebudou zřejmě potřebovat od července v Česku pracovní povolení ani zaměstnaneckou kartu. Vstup na trh práce by měli mít lidé z těchto zemí volný.

Počítá s tím návrh nového nařízení vlády, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV]. Opatření podle něj usnadní situaci expertům a manažerům z cizích států. Na konci března úřady práce evidovaly 9 271 zaměstnanců a zaměstnankyň ze sedmi vybraných zemí. Seznam států bude moci kabinet upravovat podle aktuálního stavu na trhu práce po projednání v tripartitě.

„Při výběru států bylo přihlédnuto zejména k tomu, že je pro Českou republiku prioritou podpora přijímání a zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků a z bezpečnostního hlediska se v případě vybraných států jedná o státy s minimálním stupněm rizika,” zdůvodnilo výběr regionů MPSV.

Opatření má podle resortu usnadnit a urychlit vstup na český trh práce cizincům, kteří patří mezi nadprůměrně placené. Snížit se má také administrativní zátěž zaměstnavatelů. Lidé ze zemí mimo EU a Evropský hospodářský prostor potřebují nyní k práci v Česku povolení nebo karty. Někteří zaměstnavatelé a investoři poukazují na zdlouhavý postup, který komplikuje situaci při přijímání expertů z vyspělých zemí.

Změnu přináší novela o zaměstnanosti

Od července by měla začít platit novela o zaměstnanosti. Podle ní by povolení k práci, zaměstnaneckou a modrou kartu či doklad vnitropodnikově převedeného zaměstnance neměli potřebovat lidé ze států na novém seznamu. Ministerstvo práce v podkladech k nařízení uvádí, že země na seznamu patří ve světě mezi ekonomicky nejsilnější a Česko dlouhodobě stojí o intenzivní spolupráci s těmito státy.

„Návrh nařízení vlády má na podnikatelské prostředí pozitivní dopad. Upuštěním od povinnosti zajištění pracovního oprávnění pro zájemce o zaměstnání z řad cizinců, kteří jsou státními příslušníky stanovených zemí, dojde ke snížení administrativní zátěže jejich zaměstnavatelů a rychlejšímu vstupu těchto cizinců na trh práce,” stojí v důvodové zprávě.

Nezaměstnanost klesla, ale její vývoj ukazuje na problémy 

Autoři předpisu upozorňují na pozitivní dopady jazykové vybavenosti příchozích z vybraných zemí. Zároveň ale podotýkají, že v těchto státech “nelze vyžadovat reciproční přístup” k českým pracovníkům. Podle ministerstva má sice Česko s většinou zemí ze seznamu s výjimkou USA a Británie uzavřené dohody, podle nichž není povolení k práci potřeba, ale v praxi se příliš nevyužívají.

Lidé ze sedmi vybraných zemí představují 1,1 procenta zahraničních zaměstnanců v ČR, kterých u nás bylo na konci března 817 940. Z USA pocházelo 2 505 pracovníků a pracovnic, z Británie 4 434, z Nového Zélandu 93. Z jižní Koreje 929, z Japonska 717, z Kanady 389 a z Austrálie 204.

Lidé z vyspělých zemí jsou pro Česko přínosem

Resort připomíná, že cizinci z vybraných států v ČR nejsou a nepracují nelegálně a nežádají u nás ani o azyl. Zastávají obvykle vyšší pozice a vykonávají kvalifikované práce.

Velká část Ukrajinek a Ukrajinců pracuje v Česku načerno

Více než polovina pracovníků z uvedených zemí má vyšší odborné, vysokoškolské či doktorské vzdělání a více než 80 procent jich pracuje na vysoce kvalifikovaných pozicích. Mezi všemi zaměstnanými cizinci v Česku má vyšší vzdělání asi desetina a na vysoce odborných postech jich je necelá pětina.

Návrh MPSV nese název: Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta.

–ČTK/RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here