Manželé Zemanovi žijí v Brně. Jejich penze dají dohromady každý měsíc 32 tisíc korun. Každý po 16 tisících korunách. Měli i nějaké úspory. Když viděli, že banka jim je nezhodnotí, rozhodli se část z nich dát do podílových fondů.

Postupně po měsíčních částkách do fondů manželé Zemanovi vložili 140 000 Kč. A byli spokojení, jejich investice jim po necelých třech letech celkem vydělala cca 19 000 Kč. Vyjádřeno v procentech to značí cca 4,5% zhodnocení ročně.

Manželé Zemanovi investovali dál

Rozhodli se proto investovat dál. Vložili do několika nových i stávajících fondů opět v několika částkách dalších 100 000 Kč. Přitom udělali ještě jeden důležitý krok. Fondy, do kterých investovali prostřednictvím banky, manželé Zemanovi sloučili do jedné správy s nově nakoupenými fondy. Důvodem bylo, aby platili jen jedny poplatky za správu investice.

Co je Total Expense Ratio

Poplatky jsou v případě investora vždy zásadní a klíčové, protože poplatky jsou vždy minusem. Investor může mít super dobrý fond, super dobrou investiční strategii, ale v obou případech musí poplatky odečíst ze svého výnosu. V každém statutu fondu je vždy uvedeno Total Expense Ratio [Ongoing Charge]. To ukazuje celkový poplatek investora vyjádřený v procentech z jím vloženého kapitolu do fondu. Poplatek za to, že se mu správce fondů stará o jeho peníze.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here