V pojistné smlouvě jsou dle zákona všechny údaje závazné. A vyplatí se do ní úvést třeba i jen maličkosti. Pojišťovny mohou nahlížet do zdravotních zpráv klientů a ze zákona si mohou vyžádat i všechny ostatní dostupné údaje o pojištěném. Pokud se neslučují s tím, co pojištěnec uvedl do smlouvy, může vyvstat problém. A ten také většinou vyvstane vždy, když má pojišťovna vyplatit pojistné plnění.

Většina pojišťoven dává slevu na pojistném za to, že klient chodí na pravidelné lékařské prohlídky. Že žije zdravě. Mnozí klienti tyto slevy vyžívají, i když nic z toho neplní. Spoléhají na to, že pojišťovny před uzavřením pojistné smlouvy sice kontrolují zdravotní dokumentaci klienta, ale ne detailně. Což ale už není pravda ve chvíli, kdy má pojišťovna vyplatit pojistné plnění. Tehdy si zkontroluje všechno.

V pojistné smlouvě by mělo být všechno

Zákon pojištěnému ukládá pojišťovně sdělit pravdivé informace jak při sjednání pojistky, tak při nahlášení pojistné události. Pojišťovny s velkou pravděpodobností přijdou i na zamlčené informace. Mají právo si vyžádat veškeré zdravotní informace o klientovi. Mohou si vyžádat i výpis ze zdravotní pojišťovny. Svou roli hraje i fakt, že lidé na sebe sama z principu koukají jako na zdravější, než ve skutečnosti jsou. Pojišťovně by proto měli hlásit třeba i to, že užívají některé z léků. Rozhodně je lepší na nic nezapomenout, než něco přejít. To něco totiž může posloužit pojišťovně jako záminka pro neplnění ve chvíli, kdy má hradit škody.

Časté chyby v pojistných smlouvách

Častou chybou při sjednávání pojistné smlouvy je nesprávné určení takzvané rizikové skupiny. To, když klient správně neuvede povolání nebo třeba svou zájmovou sportovní činnost. I to může způsobit problém při pojistné události. Pojištění by také měli hlasit změny své životní situace v době trvání pojištění. Pokud je člověk v pojistné smlouvě vedený jako administrativní pracovník, ale změní profesi a začne pracovat jako výsadkář u armády, měl by to pojišťovně nahlásit. Pojišťovna mu sice zvýší pojistné, ale zase bude krytý na sto procent.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here