Půjčit si mohu, ale vrátit musím, platí i u úvěrů pro podnikatele

389

Aktuální situace na trhu s úvěry pro živnostníky a podnikatele se příliš neliší od té, která panuje v oblasti úvěrů pro fyzické osoby nepodnikající. Úvěr dostane prakticky každý, kdo splní základní kritéria ve smyslu svého příjmu a záruk. Záleží však vždy na tom, za jakých podmínek.

„Vše je o podnikatelském záměru, dlouhodobé výkonnosti firmy a zárukách. Vždy ale platí, že půjčit si mohu, ale vrátit musím. Například u investičních úvěrů není moc vhodné brát si stoprocentní úvěr na celou investici. Jedná se až o příliš velké riziko. U provozního financování je třeba umět dobře pracovat s obrátkou pohledávek nebo skladů. Zásoby i pohledávky musejí odpovídat potřebným tržbám, aby generovaly dostatek peněz na splácení úvěru,“ vysvětluje, jak ideálně přistupovat k čerpání úvěrů, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

Úroková sazba u úvěrů pro podnikatele

U úvěrů pro podnikatele platí stejně jako u klasických spotřebitelských úvěrů, že jen úroková sazba není všechno. Je důležité si zjistit, jaké a jak vysoké poplatky si banka účtuje. Některé banky si neúčtují vůbec žádné poplatky, což může úvěr zlevnit. Neméně podstatný je i servis pro klienta, včetně určité formy poradenství a výběru vhodného finančního produktu. Důležitý je i dlouhodobý vztah mezi bankou a podnikatelem. Ale i v tomto případě se vyplatí mít podle Karla Havlíčka více želízek v ohni. Jakkoli by měl v obecné rovině podnikatel v bance, s níž úzce spolupracuje, dostat tu nejvýhodnější nabídku.

„Můj názor je ten, že je vždy lepší pracovat alespoň se dvěma bankami, případně je ještě nakombinovat s nebankovním financováním. Jednak z důvodu, že ne každá banka zvládne odfinancovat vše za výhodných podmínek, a za druhé pro vyjednávání o úvěru je vždy lepší, když banka ví, že má na dvorku ještě konkurenta,“ tvrdí Karel Havlíček.

Pozor na neproveřené poskytovatele úvěrů

Varuje přitom před neprověřenými poskytovateli úvěrů. Na otázku, zda výhodnější nabídku a služby podnikatelé najdou u menších a novějších bank než u tradičních velkých bank, odpovídá, že to nelze jednoznačně říci.

„Záleží na typu úvěru. Zda se jedná o investiční nebo provozní úvěr, jde i o rozsah záruk, měření výsledků hospodaření firmy, její historii nebo třeba odvětví, na které je zaměřena,“ upřesňuje.

Výši úroků u podnikatelských úvěrů určuje mnoho faktorů. Zejména to, zda se jedná o zajištěný nebo nezajištěný úvěr. U nezajištěných jednoletých úvěrů banky zpravidla půjčí přibližně do 70 % ročního zisku, který lze využít na splácení úvěru. U víceletých úvěrů se tato částka obvykle násobí počtem let, na které je úvěr poskytován. U kontokorentů banky půjčí většinou do 15 procent ročních tržeb. U účelových úvěrů jsou banky vstřícnější, protože tyto typy úvěrů jsou méně rizikové.

Úvěr zajištěný nemovitostí

Pokud máte nemovitost, kterou můžete ručit, banka ji jako zajištění úvěru většinou ráda uvítá, výrazně si tím snížíte i sazbu úvěru. Rozhodně to však neznamená, že banka zajištění úvěru vždy vyžaduje. Existují i jiné možnosti. U nezajištěných úvěrů se běžně používá blankosměnka, u které jsou všechny situace, jak a kdy ji banka může použít, přesně definovány ve směnečné dohodě. Riziko jejího zneužití je minimální.

Odborníci doporučují začít s bankou jednat osobně, je to rychlejší, efektivnější a zvyšujete tím úspěšnost schválení úvěru. Správná banka by se měla chovat jako váš obchodní partner, jedná se o oboustranný obchod. Krátkozraké je, pokud podnikatelé neuvádějí úplnou pravdu o svých příjmech a kvůli nižším daním využívají všechny zákonné možnosti snížení zisku. I to jim může ztížit možnost získat financování a zhoršují svou šanci uspět s žádostí o úvěr. To samé platí i v oblasti tržeb, protože jejich výše je určující pro stanovení možné výše kontokorentu.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here