Kolik stojí životní pojistka? Lidé v ČR většinou dají do svého životního pojištění od pětistovky do dvou tisíc korun měsíčně. Lidé v Praze a velkých městech do pojištění většinou dají tisícovku a více. Pojištěnci v regionech pak spíše 500 až tisíc korun. Pojistka u životního pojištění nemá univerzální cenu. Záleží na individuálních potřebách každého člověka.

Cenu životního pojištění určují požadavky na pojistné plnění, věk klienta, jeho zdravotní stav a sazby pojišťoven za krytí jednotlivých rizik. Například pojištění závažné nemoci, kam spadá i rakovina, patří k aktuálně nejdražším pojištěním.

Odborníci se shodují, že nemá smysl odmítat životní pojištění jen proto, že to kvalitní je drahé. Naopak i základní životní pojistka dává smysl, když člověk nemá dostatečné finanční zázemí, aby zvládl nenadálý, případně dlouhodobý výpadek pravidelného příjmu kvůli zdravotním problémům.

Životní pojistka – jak ji správně nastavit

Podmínkou je pojistnou smlouvu nastavit nejen pro krytí důležitých rizik, ale i s odpovídajícími částkami pojistného plnění. Vyjít je třeba z příjmů, výdajů, závazků a celého životního stylu pojištěnce. A platí i to, že čím více závazků a závislých členů rodiny má pojištěnec, tím vyšší částky pojistného plnění by měl volit.

Do smlouvy je ale třeba vždy zahrnout krytí rizika úmrtí z jakékoli příčiny ve výši odpovídající celkového příjmu pojištěného po dobu několika let. Často to bývá i suma, na kterou je sjednána hypotéka.

Důležité je i krytí rizika invalidity ve všech tří stupních, včetně toho prvního, který se týká nejvíce lidí. Pojišťovny dále nabízejí připojištění závažného onemocnění, dlouhodobé pracovní neschopnosti apod.

Jak si spočítat pojistné částky

Pojistná částka pro riziko úmrtí by vždy měla být nastavena tak, aby při úmrtí živitele domácnosti, každý její člen z pojištění obdržel alespoň dvojnásobek čistého ročního příjmu zemřelého a v případě, že domácnost splácí třeba hypotéční úvěr, zbyly peníze na jeho úhradu.

Pojistná částka pro riziko invalidity se počítá z rozdílu výše příjmu pojištěného a jeho invalidního důchodu. Aktuální příjem pojištěného je třeba znásobit počtem měsíců do penze a odečíst od něj případný invalidní důchod taktéž znásobený počtem měsíců do penze. Rozdíl je suma peněz, o kterou člvoěk přijde, pokud se stane invalidním. Na minimálně tuto částku je pak vhodné nastavit pojistné plnění v pojistné smlouvě. Rozdíl mezi běžným příjmem a invalidním důchodem přitom bývá zásadní.

Obdobně lze postupovat i u nastavení pojistného krytí rizik plynoucích ze závažného onemocnění. V jeho případě by pojistné plnění mělo odpovídat ročnímu příjmu pojištěného. Hodí se nastavit pojistné plnění i o něco výše, protože se může stát, že pojištěný bude muset léčbu absolvovat i v zahraničí, kde jsou ceny vyšší.

Až posledním bodem smluv pak bývají denní odškodné za úrazy a pracovní neschopenky. Zde by měsíční dávky z pojistky neměly přesáhnout rozdíl mezi příjmem klienta a jeho nemocenskou. Obecně přitom platí, že pojistná smlouva má primárně doplňovat ty peníze, o které jsme kvůli zdravotním komplikacím přišli, ne vydělávat.

Jak to chodí v praxi

Pojistnou částku pro riziko úmrtí odborníci doporučují nastavit vždy tak, aby například při úmrtí živitele domácnosti, každý její člen z jeho pojištění obdržel alespoň dvojnásobek jeho čistého ročního příjmu zemřelého. V případě, že domácnost splácí hypotéční úvěr, by měla pojistit hypotéční úvěr a další prostředky by měly zbýt.

Pojistná částka pro riziko invalidity se počítá z rozdílu výše příjmu pojištěného a jeho invalidního důchodu. Aktuální příjem pojištěného je třeba znásobit počtem měsíců do penze a odečíst od něj případný invalidní důchod taktéž znásobený počtem měsíců do penze. Rozdíl je suma peněz, o kterou člověk přijde, pokud se stane invalidním. Na minimálně tuto částku je pak vhodné nastavit pojistné plnění v pojistné smlouvě. Rozdíl mezi běžným příjmem a invalidním důchodem přitom bývá zásadní.

Obdobně lze postupovat i u nastavení pojistného krytí rizik plynoucích ze závažného onemocnění. V jeho případě by pojistné plnění mělo odpovídat ročnímu příjmu pojištěného. Hodí se nastavit pojistné plnění i o něco výše, protože se může stát, že pojištěný bude muset léčbu absolvovat i v zahraničí, kde jsou ceny vyšší.

Podle odborníků posledním bodem smluv je denní odškodné za úrazy a pracovní neschopenky. Zde by měsíční dávky z pojistky neměly přesáhnout rozdíl mezi příjmem klienta a jeho nemocenskou. Obecně přitom platí, že životní pojistka má primárně doplňovat ty peníze, o které jsme přišli kvůli zdravotním komplikacím.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here