Objem zainvestovaných peněz v tuzemsku nabízených podílových fondech byl loni 473 miliard korun. Podílové fondy podle Asociace pro kapitálový trh ČR, AKAT AKAT ČR,  tak oproti roku 2017 ztratily ze spravovaného majetku cca 2 %. To je více než deset miliard korun. A zřejmě mnohem více.

Podle předsedy AKAT ČR Martina Řezáče ovšem podílové fondyovšem  smazaly loňské ztráty už na konci února.

„Meziroční pokles objemu aktiv jde jednoznačně na vrub výrazné tržní korekci z posledního čtvrtletí, a tedy přeceněním majetku,“ upřesňuje předseda AKAT ČR v rozhovoru pro Fintag.cz.

Jaký byl začátek letošního roku z hlediska investorů do podílových fondů? Zvedla se hodnota jejich majetku po propadu na konci roku 2018?

Začátek roku 2019 byl z hlediska vývoje na finančních trzích velice úspěšný. Leden byl z hlediska nárůstu zhodnocení jedním z nejúspěšnějších měsíců za několik posledních let. A jsem přesvědčen o tom, že únor bude v podobném duchu.

Dobře, ale smazaly podílové fondy ztráty investorů z loňského roku?

Ano. To mohu potvrdit. Většina propadů zejména z konce loňského roku je smazána. Když bych se podíval na vývoj trhů od začátku roku 2018, tak teď na konci února jsme na akciových trzích dokonce v plusových hodnotách. A z toho samozřejmě profitují i podílové fondy. Zejména pak ty smíšené a akciové, které docela jistě již vymazala ty ztráty z konce minulého roku.

Jak hodnotíte současné dění na finančních trzích?

Je to určitá normalizace situace z konce roku, který byl z hlediska propadů, to připouštím, extrémní.

Čím si ten propad, korekci, přecenění majetku, jak vy říkáte, vysvětlujete?

Fundamentálně to nemám čím vysvětlit. Na konci roku došlo k určitým psychologickým efektům, které kladly důraz na silné zhoršení celkové situace. Z hlediska ekonomiky ale nedošlo k zásadnímu zhoršení. Celková situace nenabrala přehnaně špatný vývoj.

Co bylo tedy příčinou?

Možná to, když se v jeden moment začala více ukazovat rizika, jako je Brexit, obchodní války, Trump vs. Čína, situace v Itálii, ve Francii. A pak možná, když se spojila s nižší likviditou s koncem roku, výsledek byl prudký propad trhů. I když neodpovídal fundamentální ekonomické situaci.

Máte za to, že korekce trhů je za námi.

Já současnou situaci na trzích hodnotím jako návrat k určitému normálu. Tím netvrdím, že problémy nebudou, to bychom byli asi hodně naivní.

Co ukázal loňský propad na trzích o přístupu investorů k podílovým fondům?

Ukázal, že nemá smysl unáhleně reagovat na krátkodobé negativní impulsy a změny ve vývoji finančních trhů. Tedy to, že úspěšní jsou ti klienti, kteří dokáží udržet svoji investiční disciplínu.

Tématem jsou i toxické dluhopisy netransparentních firem, které nakoupily domácnosti, obce, města, ale třeba i církve, a teď jim hrozí, že z nich neuvidí ani korunu. Sledujete tuto věc?

Ano a problémy se už objevují. Například firma ZOOT, která má potíže, a nebyla to garážová firma. A měla vysoký objem vydaných dluhopisů. Jsou tu už i další dvě, tři firmy, které nesplácejí úroky. A lze čekat, že se k nim přidají další.

[Pozn. red.: V roce 2017 vydal ZOOT dluhopisy za 150 milionů korun kotované na pražské burze. V současnosti věřitelé nadřízených pohledávek nedávají souhlas k výplatě výnosu z těchto dluhopisů investorům. Sama společnost, která je v současné době v takzvaném moratoriu, informuje v tom smyslu, že se snaží stabilizovat svoji finanční situaci a překonat úpadek.]

Kdy bude eskalovat podle vás problém s rizikovými dluhopisy netransparentních firem?

Půjde to s tím, jak bude dobíhat doba splatnosti vydaných dluhopisů, které se vydávaly tak tři, čtyři roky zpátky. Což se akorát kryje s tím nízkoúrokovým prostředím. Já si myslím, že mnohé firmy nebudou mít na to, aby ty dluhopisy splatily.

To nezní příliš povzbudivě…

Já se jenom modlím a doufám, aby těch firem nebylo moc. Ten objem vydaných dluhopisů je skutečně vysoký a počítá se v miliardách korun.

Můžeme se nadít i toho, že tyto toxické dluhopisy budou i v portfoliích některých velkých dluhopisových fondů?

Tak to docela jistě ne. Podílové fondy investují globálně a dávají si pozor na kvalitu emitenta. Z tohoto nemusí mít veřejnost obavy.

[Celkově drží domácnosti a institucionální investoři [právnické osoby] u správců aktiv v ČR cca 1,4 bilionu korun.]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here