Daň z příjmu: Jaké slevy na dani uplatnit v daňovém příznání

1204
daň z příjmu

FinTag.cz přináší přehled slev na dani z příjmu, jež lze uplatnit přímo v daňovém přiznání. Nabídka není špatná, orientace v ní již horší. Na daň z příjmu lze uplatnit následující úlevy a slevy.

Poplatník si může vypočtenou daň snížit o níže uvedené položky:
 • Základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč [2 070 Kč za měsíc]. Na slevu má nárok každý plátce daně z příjmu.
 • Slevu na manžela/ku až ve výši 24 840 Kč.

Podmínky: Manžel/ka spolu s poplatníkem žijí ve společně hospodařící domácnosti a manžel/ka nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Pokud je manželovi [manželce] přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva ještě o 24 840 Kč.

Co se do příjmu manžela/ky nezahrnuje

 • Dávky státní sociální podpory
 • Dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna
 • Dávky osobám se zdravotním postižením
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi
 • Příspěvek na péči, sociální služby
 • Státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • Státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření
 • Státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření
 • Stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • Příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky [manžela] nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů. Anebo se pro účely pro daň z příjmu označí [považuje] za příjem druhého z manželů.

Příjmy, které se do příjmů manžela/manželky zahrnují

 • Veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.
 • Všechny druhy penzí
 • Dávky nemocenského pojištění [nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné]
 • Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
 • Podpora v nezaměstnanosti

Rodičovský příspěvek představuje formu dávek státní sociální podpory [stejně i porodné] a do vlastních příjmů manželky pro účely uplatnění slevy na manželku se nezahrnuje. Naopak peněžitá pomoc v mateřství představuje dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění, proto se zahrnují do příjmů manželky pro účely uplatnění slevy na manželku.

Daň z příjmu: Jsou tu ale i další slevy

 1. Základní sleva na invaliditu ve výši 2 520 Kč. Pokud je poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění.
 2. Rozšířená sleva na invaliditu ve výši 5 040 Kč. Pokud je poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění.
 3. Sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč. Pokud je poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.
 4. Sleva na evidenci tržeb Poplatník může uplatnit slevu až ve výši 5 000 Kč.
 5. Sleva na studenta ve výši 4 020 Kč. Po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let. Anebo lze uplatnit po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.
 6. Sleva za umístění dítěte [děti v předškolních zařízeních]. Sleva musí odpovídat výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období.

Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy [Rok 2018: 12 200 Kč, 2019: 13 350 Kč]. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Daň z příjmu: Jaká jsou další zvýhodnění

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. Za rok 2018 až v následujících částkách

 • 15 204 Kč ročně na jedno dítě,
 • 19 404 Kč ročně na druhé dítě
 • 24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč. Maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.

Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období [kalendářní rok] příjem ze závislé činnosti nebo ze samostatné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy [2018: 73 200 Kč, 2019: 80 100 Kč].

Více informací o tom, jak správně podat daňové přiznání v článku: Daňové přiznání 2018: Základní lhůta pro jeho podání uplyne 1. 4. 2019

Veronika Táchová

1 komentář

 1. Když jsem celý rok narodila tak žádné daňové přiznání nepodavam i jdyz nam invalidity 1 stupně děkuji za info

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here