Evropský automotive letos na velkou success story nevypadá

148

Někdejší guvernér České národní banky [ČNB] a současný hlavní ekonom Generali CEE Holding, Miroslav Singer představil v pokračování debaty ABCD investora své tipy na letošní investice. Varuje před riziky mířícími na evropský automotive a hodnotí i euro. To podle něj není zdaleka tak podhodnocené, jak tvrdí Donald Trump.

Podle Miroslava Singera není z hlediska ekonomiky ani letos důvod k žádným přehnaným obavám. To uvedl v prvním díle debaty ABCD investora.

„Nevypadá to, že by tu teď byly takové nejistoty, které by se měly transformovat v ekonomický armagedon,” říká.

V pokračování debaty ABCD investora dodává, že investorům se stále nabízí dostatečné množství zejména akciových titulů, které jsou taženy poctivou spotřebitelskou poptávkou. Přidá-li se k ní nízká nezaměstnanost a technologický pokrok, není důvod, proč by investorům neměly přinést pěkné zhodnocení.

Evropský automotive strká hlavu do písku

V oblasti akcií se Miroslav Singer shoduje s většinou ekonomů, kteří tvrdí, že aktuální vývoj se bude vyvíjet zejména v mnoho sektorech rozdílným způsobem.

„Umím si představit, že s ochlazením ekonomické konjunktury klesnou zejména ty sektory, které jsou taženy nadbytkem horkých investičních peněz. Ať už jsou to ty dnešní vyslovené techy či nějaké luxuries. Ty mohou mít větší problém,“ myslí si.

Rizika spatřuje i u evropského automotive. A to nejenom kvůli hrozícím clům na dovoz evropských aut do Spojených států. Jako riziko uvádí přístup evropských automobilek k regulaci ze strany Evropské komise.

„Zdá se mi, že ten evropský automotive aktuálně investuje způsobem, který má zabránit hlavně tomu, aby dostal pokuty za neplnění regulací, aby mu pokuty neponížily zisky. Bohužel ale neinvestuje tak, aby své zisky maximalizoval,“ vysvětluje.

Podle něj evropský automotive není sektorem, u kterého by to letos vypadalo na nějakou velkou success story. Jako investiční příležitost naopak zmiňuje železniční sektor.

„Mým tipem by byly věci, které souvisejí se železnicemi. A to nejen v Evropě, ale třeba ta Čína je zajímavá. Vůbec celý ten železniční sektor je zajímavý, protože ta doprava se zhušťuje po celém světě,“ upřesňuje.

Dluhopisový trh

Vyjadřuje se i k dění na dluhopisovém trhu. Podle něj je zajímavé, kolik zemí v současnosti emituje svůj státní dluh. A to třeba i se splatností sto let. Jako příklad uvádí africké země. Ale nejenom je, dluhopisy stále vydává i mnoho evropských států.

„Pro ty státy je samozřejmě super emitovat dluhopisy se záporným výnosem,“ říká.

Miroslav Singer je přesvědčen, že do budoucna dojde k nárůstu výnosů z dluhopisů. A to třeba už kvůli tomu, že se mnoho zemí ocitne pod větším fiskálním tlakem. Na druhou stranu také ale uvádí, že dluhopisů bude na trhu i nadále přibývat.

„A to mě vede k určité skepsi, že by ta sázka na pokles úroků minimálně u dluhopisů s fixním výnosem měla být nějak významně úžasná. Zde jsem skeptičtější,“ upozorňuje.

V tomto ohledu poukazuje i na „šílenost“ tuzemské debaty o schodku státního rozpočtu. Říká, že rozpočet samozřejmě nemusí být na nule, aby stát dokázal snižovat své zadlužení.

Za pravdu mu z tohoto hlediska dává i aktuální statistika, která se týká zadlužení vládních institucí. Dle ní saldo hospodaření vládních institucí ve třetím čtvrtletí 2019 dosáhlo přebytku 15,2 miliardy korun. Což odpovídá 1,05 % hrubého domácího produktu [HDP]. To znamená, že míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 1,91 p. b. na 31,97 % HDP.

Dění na Forexu

Dalším tématem debaty bylo i budoucí dění na mezinárodním devizovém trhu Forex. Z pohledu forexových obchodních příležitostí uvádí, že budoucí měsíce pro ně budou příznivé, protože na Forexu lze očekávat nárůst volatility.

„Zvýšení volatility je velice pravděpodobné kvůli brexitu, ale nejenom kvůli němu. Roli v této věci budou hrát i uvolněnější fiskální politiky. Ale bránil bych se předvídání, jak se budou vyvíjet kurzy jednotlivých měn,“ vysvětluje.

Vyjadřuje se i k otázce podhodnocení eura, na které soustavně upozorňuje americký prezident Donald Trump. A americké ministerstvo financí zároveň vede Německo na seznamu zemí, které manipulují s kurzem své měny, aby získaly výhody v obchodě s USA.

„Já v mnoha věcech neumím zaujímat negativní postoj vůči Donaldovi Trumpovi. U eura, o kterém on tvrdí, že je podhodnocené, je to ale jiné. Tady se mi zdá, že on stále nechápe, že celkový obchodní deficit USA nezpůsobuje měnový vývoj, ale to, že USA více spotřebovávají a investují, než vyrábí, na čemž se nesporně podílí i jeho fiskální politika,“ tvrdí.

Dodává, že si rozhodně nemyslí, že americký obchodní deficit je způsoben tím, že evropské měny jsou nějak dramaticky slabé. Říká, že si umí i představit, že euro na krátkodobém horizontu bude posilovat.

„To Německo je v tuto chvíli takový headlinový zpomalovač, ale ta evropská ekonomika zdaleka tolik nezpomaluje. Naopak se stabilizovala. Což je svým způsobem nová zpráva pro pojímání světa investora,“ upřesňuje důvod.

Tip na závěr

Jako jeden z tipů v debatě ABCD investora Miroslav Singer uvádí těžařský sektor. Konkrétně ty firmy, které působí v Africe. Jakkoli je podle něj Afrika kontinentem stokrát zmařených nadějí, dochází v ní v poslední době k významnému posunu v geologickém výzkumu.

„Obecně řečeno, dnes ty satelity, ale i další technologie umějí snadněji nalézt ložiska nerostných surovin, než se to umělo v minulosti. A to podstatným způsobem mění tu matematiku výnosnosti přístupu k surovinám a jejich těžbě. A Afrika je poslední nezmapované teritorium v této věci,“ uzavírá.

  –DNA–

Na prosincovou diskuzi s Miroslavem Singerem navázala v lednu další debata ABCD investora. Pozvání přijal někdejší viceguvernér ČNB a šéf České spořitelny, dnes řídící partner konzultační společnosti 6D Pavel Kysilka. Závěry debaty přineseme v následujících dnech. Další podrobnosti o projektu ABCD investora, záznamy z dosavadních debat, ale i osvědčené tipy a triky na stavbu “vítězného” portfolia najdete na stránkách www.azinvestora.info.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here