Až příliš dlouhý proces povolování nových staveb a nedostatek pozemků vhodných pro bytovou výstavbu vede zájemce o bydlení i firmy k hledání alternativních cest. Postupně se tak vrací k dříve velmi oblíbenému rozšiřování už stojících bytových domů o takzvané nástavby, přístavby či vestavby.

V celém Česku firmy loni prostřednictvím tohoto typu staveb dokončily 1920 nových bytů. Z toho 1243 v bytových domech a 677 v rodinných domech. Jejich podíl na celkové bytové výstavbě tak dosáhl 5,3 procenta. V roce 2018 tento podíl činil 5,8 procenta. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu [ČSÚ].

„Pro vestavby, přístavby, nástavby hraje výrazně jednodušší získání všech povolení, protože jde většinou jen o jednotky bytů, vznikající v rámci už existující zástavby. Investorům tak odpadá podstatná část byrokratického martyria,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti Ekospol Evžen Korec.

Česká republika je v délce a složitosti stavebního řízení podle žebříčku Světové banky Doing Business až na 156. místě na světě ze 190 posuzovaných zemí. Stavební řízení na větší stavby trvají pět i deset let. Což mimo jiné vede k tomu, že Česká republika má jednu z nejhorších dostupností vlastního bydlení v Evropě a stává se, že stavby jsou zastaralé už ve chvíli, kdy se začnou stavět.

Vestavby, přístavby a nástavby v Praze

Jen v Praze loni firmy tímto způsobem dokončily podle ČSÚ 382 nových bytů. Předloni činil počet nových bytů prostřednictvím vestaveb na pražských domech 413. Vzhledem k tomu, že loni bylo v hlavním městě podle ČSÚ dokončeno pouze 6 002 nových bytů, nejde o zanedbatelná čísla. Podíl bytů postavených k již stávajícím bytovým domům na celkové bytové výstavbě v Praze loni činil 6,4 procenta, předloni pak 10,3 procenta. V roce 2017 byl tento podíl 6,8 procent zatímco v roce 2016 pouze 3,8 procenta.

Vestavby, přístavby a nástavby v krajích

Vestavby jsou v kurzu také v Jihomoravském kraji, kde bylo loni takto dokončeno 352 nových bytů. Významná čísla hlásí i hustě obývaný Středočeský kraj. Tam bylo loni tímto způsobem dokončeno 308 bytů z 7 038 nově dokončených bytů. Slabší čísla hlásí Jihočeský kraj, kde bylo v přístavbách a vestavbách dokončeno pouze 35 bytů. Avšak tam se také dokončilo pouhých 2 229 bytů. Z nich většina byla v rodinných domech, v bytových domech to bylo jen 784 bytů na celý kraj. Podobně to vypadalo v Plzeňském kraji, kde bylo dokončeno 95 vestaveb, přístaveb a nástaveb z celkového počtu z 2 688 dokončených bytů. Velice málo bytů bylo loni postaveno ve Zlínském kraji, čemuž odpovídá i nízký počet vestaveb. Bylo jich 42 z 1 564 dokončených bytů. Obdobně v Ústeckém kraji, kde z 1 319 bytů tvořily vestavby 77 bytů.

Vestavby, přístavby a nástavby [ne]jsou řešením

Byty vzniklé vestavbou, nástavbou nebo přístavbou sice pomáhají prořídlému rezidenčnímu trhu, novou výstavbu ale plnohodnotně nahradit nemohou. Poptávka po nových bytech je zejména ve velkých městech vysoká, a tak vždy zůstanou pouze malým doplňkem.

Zcela zásadní proto zůstává odblokovat výstavbu větších rezidenčních projektů a připravit nové plochy vhodné pro stavbu stovek bytů. Jen tak se může hlavní město vypořádat s rostoucím počtem obyvatel a nutnou obnovou bytového fondu,“ říká Evžen Korec.

Dodejme, že nástavby jsou změny dokončených staveb, jimiž se stavby zvyšují. Přístavby jsou změny dokončených staveb, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují, a které jsou vzájemně propojeny s dosavadní stavbou. Vestavby jsou stavební úpravy a změny dokončených staveb, při nichž se zachová vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here