Nuzní rodiče na ošetřovném mají nárok na mimořádnou dávku

244
osetrovnem
Foto: Pixabay.com

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci [MOP]. Týká se to i rodičů dětí do deseti let, jež s nimi zůstanou doma na takzvaném ošetřovném kvůli koronaviru SARS-CoV-2.

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru. To znamená, když je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. A to i při mimořádné události, jako je povinnost zůstat s dětmi doma na takzvaném ošetřovném kvůli šíření koronaviru SARS-CoV-2.

„Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami,“ vysvětluje mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.

Dávka mimořádné okamžité pomoci pokrývá šest základních životních situací. Takovou událostí je podle ní například živelní pohroma [povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení nebo i nákaza nebezpečným onemocněním], požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce.

Posouzení dávky mimořádné pomoci

Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou a nenárokovou.

„Nárok na ni vzniká dle platné legislativy až tehdy, kdy úřad práce po důkladném prošetření konkrétního případu uzná žadatele, případně rodinu, za osoby v hmotné nouzi,“ vysvětluje Kateřina Beránková.

Žádosti o dávky není nutné odevzdávat osobně přes podatelnu ÚP ČR. Formulář žádosti lze zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem.

„V rámci přívětivého přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou podle ní je sjednat si termín návštěvy telefonicky,“ doplňuje Kateřina Beránková.

Nezaměstnaní v karanténě

Úřad práce ČR v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2 dále upozorňuje: Lidé, kteří jsou v nařízené karanténě, izolaci či se na ně vztahuje karanténní opatření a chtějí požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti mohou podat i jinou formou písemně [např. poštou], přes datovou schránku nebo elektronickým způsobem. V případě elektronické žádosti, pokud podání není opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je potřeba žádost do pěti dnů potvrdit. Tedy doplnit písemně s podpisem žadatele prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či doručením potvrzení na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here