Živnostníci se dočkali další mimořádné státní podpory kvůli krizi Covid-19. Budou mít nárok na ošetřovné, na příspěvek ve výši 15 tisíc korun za omezení činnosti kvůli zavedeným opatřením i na kompenzaci mezd pro své zaměstnance v rámci kurzarbeitu. Opatření vlády musí schválit Poslanecká sněmovna, Senát a podepsat prezident.

Stejně jako zaměstnanci budou mít také živnostníci nárok na ošetřovné za péči o dítě do 13 let bez určení spodní hranice věku dítěte. Živnostníkům bude náležet 424 korun za den, maximální částka bude 13 144 korun měsíčně. OSVČ budou muset na živnostenském úřadě vyplnit pouze čestné prohlášení. Žádosti bude možné podávat od 1. dubna, a to nejlépe v elektronické podobě. Na ošetřovné budou mít OSVČ nárok do doby, než budou otevřeny školní zařízení.

Co budou muset živnostníci v žádosti uvést

Žádost o ošetřovné zvládne vyplnit každý. Živnostník vyplní čestné prohlášení, ve kterém uvede, že příspěvek nečerpá v rámci zaměstnaneckého vztahu. Dále uvede, že živnost vykonává na hlavní činnost, je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě a je malým či středním podnikatelem. Pozor, žadatel o ošetřovné nesmí mít žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně. Žádosti budou elektronicky i v papírové verzi přijímat všechny živnostenské úřady. Žádost o dávku včetně příloh bude v nejbližších dnech dostupná na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR [MPO], které dávku vyplácí.

Ošetřovné živnostníci dostanou na finančním úřadu

Žádosti o ošetřovné se sice podávají na živnostenských úřadech, peníze však budou vyplácet finanční úřady. O ošetřovné budou moci žádat i lidé pečující o nezaopatřené dítě do 26 let závislé na pomoci jiné osoby minimálně ve stupni I [lehká závislost], které nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru. Podpora se vztahuje i na péči o zdravotně postižené alespoň ve stupni I podle zákona o sociálních službách.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ze svého rozpočtu na program v první etapě vyčlení 100 milionů korun. OSVČ budou moci žádat o podporu za březen od 1. dubna. Vláda bude osobám samostatně výdělečně činným také kompenzovat mzdy jejich zaměstnanců v rámci schváleného kurzarbeitu. Podnikatelé mohou žádat o dotaci na mzdy od 50 do 80 procent.

15 tisíc jak kompenzace za omezení provozu

Živnostníkům vláda dále schválila i příspěvek ve výši 15 tisíc korun jako kompenzaci za vládní opatření kvůli kterým byly OSVČ nuceni přerušit své provozy. Částku bude stát vyplácet živnostníkům po celou dobu nuceného přerušení provozu. Nárok na příspěvek však nebude náležet všem OSVČ, ale pouze těm, které živnost skutečně musely přerušit kvůli opatření proti šíření koronaviru a tuto skutečnost také podle předepsaných kritérií doloží. Konkrétní podmínky vláda ještě projedná, zřejmě následující pondělí.

Mezi další již schválené podpory živnostníků patří odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. A to na dobu šesti měsíců, tedy od března do srpna letošního roku. Normu již schválil parlament a včera 26.3. podepsal prezident republiky Miloš Zeman.

Živnostníci dále mohou využít záruk od státu na úvěry od komerčních bank, včetně finančního příspěvku na úhradu úroků. A to v rámci pokračování úvěrového programu Covid od Českomoravské záruční rozvojové banky [ČMZRB].

Změny v prodeji a službách

Poslední novinka, kterou včera na tiskové konferenci oznámila vláda, je uvolnění zákazu prodeje pro vybrané profese. Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se od pátečních 06:00 nebude vztahovat na zámečnictví či opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost. Omezeny nebudou ani myčky automobilů. Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] zároveň nařídilo provozovatelům prodejen potravin, aby u vchodu bezplatně poskytovali zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce.

–ČTK/VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here