Ministerstvo financí ČR [MF ČR] představilo program přímé podpory pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Podpora pro OSVČ bude administrována Finanční správou a cíl je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna.

Na částku v nominální výši 25 000 korun bude mít jednorázový nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků. Tato podpora nebude podléhat zdanění ani dalším odvodům.

Podpora pro OSVČ a její podmínky

  • Jedná se o OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně.
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
  • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu. Nebo jí byl přiznán starobní důchod. Nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství. Případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.
  • OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10 %. Pokud podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání. Přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019 až únor 2020.
  • Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 korun. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Podporu nezískají OSVČ, které pobírají např. nemocenskou nebo dávky v nezaměstnanosti.

Podpora pro OSVČ až 25 tisíc korun

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč.

„Peníze dostaneme k podnikatelům rychle a jednoduše, a to ve výši 500 korun denně. V kombinaci s rozšířeným ošetřovným ve výši 424 korun denně a prázdninami na sociálním a zdravotním pojištění ve výši 4 896 korun měsíčně podáváme živnostníkům záchranný kruh, který jim pomůže překlenout nejtěžší období,“ uvedla vicepremiérka ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti, jejíž jednoduchý formulář Finanční správa zveřejní do 3. dubna 2020. Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus. Dále pak číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána.

Jak požádat o podporu

Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelen a sběrných boxů umístěných před finančními úřady. K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna.

Vláda 31.3. rovněž rozšířila ošetřovné pro OSVČA to pro osoby, které podnikají v zemědělské a lesnické prvovýrobě. Pokud v době platnosti mimořádného opatření vlády, kterým byla zakázána školní docházka, pečovaly o děti nebo závislou osobu alespoň v I. stupni. Pokud ano, pak mohou rovněž požádat o kompenzační příspěvek ve výši 424 korun za den. Žádat o ošetřovné mohou OSVČ od 1. 4. 2020.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here