Rodiče dětí do 13 let věku mohou čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření školských i některých sociálních zařízení. Žádost o ošetřovné mohou podat jak zaměstnanci, tak mimořádně i osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. Žádost o ošetřovné pro OSVČ a zaměstnance se ale liší.

Žádosti o ošetřovné se u zaměstnanců a OSVČ liší a podávají se i k odlišným institucím. Zatímco zaměstnanci žádají prostřednictvím svých zaměstnavatelů u České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ], tak OSVČ podávají žádosti sami u Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO], které peníze žadatelům také vyplácí.

„Živnostníci mohou očekávat, že každý měsíc od MPO dostanou peníze,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček [za ANO].

Je tu ale ještě další rozdíl. Zatímco zaměstnanci žádají o ošetřovné za období počínající 11. březnem 2020, tedy dnem, kdy byly v Česku uzavřeny školská i některá sociální zařízení, tak OSVČ žádají o tuto podporu od 12. března 2020. Tedy ode dne, kdy byl v Česku v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav.

Důvod? OSVČ totiž nemají běžně na ošetřovné o dítě nárok, a to ani do věku jeho deseti let jako zaměstnanci. A ani v tuto mimořádnou chvíli nejde o dávku čerpanou z nemocenského pojištění. Nežádá se o ni proto u České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ], která ji OSVČ ani nevyplácí. Nejde tedy o ošetřovné v tom pravém slova smyslu, ale o podporu živnostníků poskytnutou formou dotace, která je plně v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO].

Jak žádají o ošetřovné OSVČ

O podporu na péči o dítě do 13 let žádají OSVČ vždy po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém o dítě kvůli uzavření školského či některého sociálního zařízení pečovaly. To znamená, že za březen žádají od 1. do 30. dubna, za duben potom od počátku do konce května. V žádosti OSVČ označí jednotlivé dny v měsíci, za které o podporu žádají, tedy ve kterých o dítě pečovaly.

„Částku 424 korun za každý den péče o dítě či hendikepovaného člověka mohou dostávat OSVČ po dobu, co v kontextu s pandemií koronaviru platí karanténa,“ uvádí na svých stránkách MPO.

Žádat o podporu „ošetřovné“ mohou OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní, tedy nemají jiní zdroj příjmů. Například ze zaměstnání, ze starobního či invalidního důchodu. Další podmínkou pro čerpání této podpory je, že pečují o dítě do 13 let věku [spodní věková hranice určena není], anebo se starají o osobu závislou, a to alespoň ve stupni I.

Žádost o podporu, laicky řečeno – ošetřovné, zasílají OSVČ na MPO. Pozor, součástí žádosti musí být i čestné prohlášení a stejně jako u ošetřovného u zaměstnanců potvrzení o tom, že je školské zařízení kvůli pandemii koronaviru uzavřené. Pokud půjde o péči o dítě hendikepované, pak musí žadatel doložit potvrzení o uzavření zařízení sociálních služeb. Oba formuláře vydávají na žádost zařízení, které dítě navštěvuje. Výhodou v podání žádosti je, že ani v jednom případě MPO nevyžaduje pro přiznání podpory originál tohoto potvrzení. To znamená, že úřadu k poskytnutí finanční podpory plně postačí oskenovaný dokument či jeho fotka z mobilního telefonu.

 Jak podat žádost o ošetřovné pro OSVČ

„Inteligentní elektronický formulář budou moct OSVČ vyplnit a doručit MPO, které o žádosti bude rozhodovat, třemi způsoby: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, vytištěný ho poslat poštou,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková s tím, že v případě potřeby jsou připraveny podat informaci i živnostenské úřady.

V prvním kroku žadatel o podporu vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí ošetřovné [dotace] na jednoduchém formuláři. Bližší informace zde. Žádost následně podá i s přílohami na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to nejlépe elektronicky. Po obdržení žádosti MPO zahájí schvalovací proces a rozhodne o poskytnutí podpory. Žádost je vždy platná pouze na jeden kalendářní měsíc. Pokud bude OSVČ v péči o dítě pokračovat i v dalším kalendářním měsíci, pak musí žádost na MPO podat opakovaně. Žádat mohou OSVČ následujícím způsobem:

  • Prostřednictvím datové schránky wnswemb. Pozor, do předmětu musí uvést fpmpo20.
  • E-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem, včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz. Pozor, do předmětu vždy uvést fpmpo20.
  • Originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu MPO, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Pozor, obálku je potřeba označit „fpmpo20“

„Vyřizování žádostí chceme maximálně usnadnit s pomocí inteligentního formuláře, který se dá vyplnit i odeslat on-line. Na webu si také samozřejmě lze najít všechny podrobnosti o ošetřovném pro OSVČ,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

V dotačním programu, ze kterého se bude ošetřovné OSVČ platit, je podle jeho slov aktuálně k dispozici sto milionů korun. V případě potřeby se podle něj částka navýší.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here