Od dubna mohou osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] mimořádně žádat na Ministerstvu obchodu a průmyslu [MPO] o podporu ošetřovného na dítě do 13 let věku. Ne všechny OSVČ vědí, jaké jsou přesné podmínky pro výplatu ošetřovného. Fintag.cz proto přináší odpovědi na nejčastější otázky na ošetřovné pro OSVČ.

Vůči kterým institucím nesmí mít žadatel o ošetřovné pro OSVČ nedoplatky, aby získal ošetřovné od MPO?

Jedná se o Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí ČR, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

Platí ošetřovné pro OSVČ také pro rodiče, které mají děti starší 13 let, avšak s různým stupněm postižení?

Ošetřovné pro OSVČ se vztahuje na OSVČ pečující o děti mladší 13 let, nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby ve stupni I [lehká závislost] a osobu zdravotně postiženou ve stupni I [lehká závislost].

Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?

Pokud je manželka na mateřské či rodičovské s jedním dítětem nebo pobírá jinou formu finanční podpory spojené se starostí o něj, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

Bude zvažována i nějaká podpora pro DPP/DPČ? Mohli by si žádat o ošetřovné?

O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. O možnostech podpory pro DPP/DPČ je nutné se informovat na úřadu práce.

Pokud si OSVČ pozastavila živnostenské oprávnění a následně obnovila, má nárok na ošetřovné pro OSVČ?

Jsou-li splněny základní podmínky [OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů], pak ano. Žádá se na ty dny, kdy živnost nebyla pozastavena.

Budou mít jednatelé a majitelé firem nárok na ošetřovné?

Program je určen pro OSVČ na hlavní činnost. Jednatelé a společníci nejsou OSVČ.

Dojde-li k obnovení živnosti, má osoba na ošetřovné pro OSVČ nárok?

Ano, má, a to ode dne, kdy došlo k obnovení živnosti.

Rodiče [OSVČ] sezdaní žijí nyní v oddělených domácnostech. Mají 2 děti, o rozvod ještě nepožádali. Mohou mít ošetřovné na každé dítě extra. Jeden rodič/1 ošetřovné?

Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát.

OSVČ chce požádat o ošetřovné na dítě. Současně chce ale i využit odložení podání daňového přiznání. Součástí žádosti o ošetřovné je ovšem i prohlášení, že nemá vůči finančnímu úřadu nedoplatky, a to právě odložením podání daňového přiznání má. Jak má postupovat, aby si o ošetřovné mohla požádat?

Odložení podání daňového přiznání bylo schváleno generálním pardonem ministryně financí. Na žadatele se tak nepohlíží jako na osobu, který by měla vůči finančnímu úřadu nedoplatky. Ano, obecně osoba, která má povolené splátky, či odklad je bezdlužná.

Má babička nárok na ošetřovné, když je OSVČ na hlavní činnost a stará se o 4,5letou vnučku. Babička není důchodkyní a je s dcerou ve společné domácnosti. Matka je samoživitelka.

Ano, pokud je babička OSVČ hlavní a matka nečerpá jiné ošetřovné na to samé dítě.

Lze kombinovat ošetřovné pro OSVČ s nemocenskou?

Bohužel to nejde, protože jako osoba nemocná nemůžete pečovat z důvodu své zdravotní indispozice o jinou osobu. Primární starostí nemocné osoby by mělo být vlastní vyléčení. Vhodné by bylo, aby o ošetřovné požádal někdo jiný z rodiny, který splní podmínky.

OSVČ pobírá příspěvek na péči na jedno dítě [7 let], jde o první stupeň závislosti. Může podat žádost o ošetřovné na další dvě děti?

Je-li pobírán příspěvek na péči v I. stupni, není možné o ošetřovné na další dvě děti žádat.

Lze ošetřovné kombinovat s přímou podporou 25 tis. Kč?

Ano. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 v současné době nevylučuje možnost čerpat ošetřovné pro OSVČ. Rovněž podmínky programu ošetřovného nevylučují možný příjem nárokovaný dle předmětného návrhu zákona.

Smí žádat o ošetřovné OSVČ, která má dítě ve střídavé péči a partner/ka tuto podporu nečerpá?

Ano. OSVČ žádá o ty dny, kdy měl dítě ve své péči. Pokud matka/otec žádá o ošetřovné v zaměstnaneckém poměru, vyplňuje výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení na webu ČSSZ, v němž zaznačí dny, kdy bylo dítě v její/jeho péči.

Mohu jako OSVČ v době ošetřovného vykonávat výdělečnou činnost [brigáda, práce z domu, fakturace, správa eshop, paušální příjmy]?

Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

Jak správně vyplňovat dny, ve kterých chce OSVČ čerpat ošetřovné? Vyplňují se také víkendy?

Ošetřovné OSVČ se žádá za ty dny, kdy byla OSVČ s dětmi doma, vč. víkendů.

OSVČ nemá konto a nechce si ho zřizovat, je možná výplata ošetřovného pro OSVČ i jinou formou?

Vyplácení funguje připsáním na účet, jiný způsob výplaty dotace není možný.

Může OSVČ požádat o ošetřovné na nevlastní dítě?

Ano, pokud si na toto dítě nežádá jiná osoba, pak je to možné.

–VRN–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here