Exportéři, kteří v minulosti spolupracovali se státní agenturou CzechTrade, čelí nedostatku objednávek. Nejčastější důvod pro jejich zrušení, pozastavení či snížení jsou obavy jejich partnerů z budoucího vývoje situace. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury CzechTrade.

Průzkum COVID-19 a jeho dopady na export organizovaný agenturou CzechTrade dospěl k závěrům, že 40 procent dotazovaných firem se potýká se snížením nebo stagnací objednávek i nových zakázek. 33 procent řeší problémy spojené s uzavřením hranic a 12 procent se dotkla finanční problematika.

„I přes to, že se výzkumu zúčastnili převážně zkušení exportéři, pouze ve čtvrtině případů zvládnou firmy vyřešit exportní problémy spojené s dopady pandemie covid-19 svépomocí a zbylých 75 procent potřebuje podat pomocnou ruku,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Proexportní česká ekonomika začíná mít problém s exportem

Do průzkumu se v dubnu zapojilo 138 českých exportérů. Zúčastnily se ho malé, střední i velké firmy, z nichž 65 procent exportuje do více než šesti zemí a 75 procent z nich vyváží více než 25 procent své produkce. Hlavními tématy průzkumu byly realizace zakázek, uzavření hranic, finance, legislativa a státní omezení.

S čím se exportéři potýkají:
  • Snížení, stagnace objednávek se týká 40 procent dotázaných firem a 32 procent z nich přitom problematiku nedokáže řešit vlastními silami.
  • Uzavření hranic řeší 33 procent firem, z toho 22 procent firem nedokáže problematiku řešit vlastními silami.
  • Různé finanční otázky řeší 12 procent firem, z toho 9 procent firem nedokáže problematiku řešit vlastními silami.
  • Omezení výroby a provozů z důvodu vládních opatření v ČR i zahraničí se dotklo 12 procent firem. Z toho 10,6 procent firem nedokáže problematiku řešit vlastními silami.
  • Legislativa a byrokracie zatěžuje osm procent firem, z toho 5,5 procenta nedokáže problém vyřešit vlastními silami.

Co dál řeší exportéři

Téměř 55 procent dotazovaných firem projevilo zájem o vyhledání nových obchodních partnerů, distributorů, zahraničních zaměstnanců, zástupců, obchodních příležitostí, propojení se zahraničním nákupčím. Dále o asistenci na místě, tlumočení, logistiku nebo schůzku s partnerem.

V této souvislosti Radomil Doležal upozornil, že CzechTrade stále bezplatně nabízí asistenční služby. Služby jsou zaměřené nejen na krizové situace způsobené problémy s dodávkami, přepravou zboží přes hranice, legislativou, certifikacemi, ale pomohou firmám i v následné době, kdy se uvolní opatření proti šíření pandemie COVID-19.

„Firmám poskytujeme potřebné informace o trhu, sestavíme databázi potenciálních kontaktů, ověříme zájem až u tří místních firem, zjistíme konkurenci na trhu apod. Jakmile opatření opadnou, mohou firmy samy nebo opět přes CzechTrade oslovovat získané kontakty, domlouvat osobní jednání a znovu rozjet byznys,“ říká.

Bez zajímavosti není ani to, že agentura uvažovala v rámci poskytování služeb o online veletrzích. Ty byly před vypuknutím pandemie covid-19 pro mnoho firem stěžejní. Avšak, jak vyplývá ze slov Radomila Doležela, o takovou formu veletrhů zájem spíše není.

„V rámci průzkumu jsme se respondentů zeptali, zda by tuto možnost využili. Z výsledků vyplynulo, že většina respondentů o této variantě zatím neuvažovala a v současnosti to pro ně není prioritní,“ uzavřel.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here