Český finančník Robert Schönfeld otevřel nový realitní fond zaměřený na prémiové komerční a rezidenční nemovitosti. Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s., podfond Prémiové nemovitosti je určen institucionálním i drobným investorům. Správce fondu je Conseq Funds investiční společnost.

Investoři mohou do fondu investovat jednorázově i pravidelně. Minimální investice je 500 korun pravidelně nebo 10 000 korun jednorázově. Investice fondu mají cíleně směřovat do komerčních i rezidenčních nemovitostí v atraktivních lokalitách. U investic do komerčních nemovitostí, bude fond uplatňovat inflační doložku, která bude dlouhodobým nájemníkům automaticky navyšovat nájemné. Zástupci společnosti Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV očekávají roční výnos ve výši pěti procent.

Tomáš Trčka: Život v obchodních centrech se vrací do normálu

Rozhodnutí o pořízení nemovitosti má být podle zástupců fondu vždy založeno na realitní a finanční expertize. Rozhodujícími faktory nejsou pouze aktuální stav nemovitosti a očekávané výnosy. Je to i stabilita nájemců, typ lokality a potenciál jejího rozvoje či občanská vybavenost v místě. Jako příklad investice zástupci fondu uvádějí akvizici historického činžovního domu v Praze, v Norské ulici 10. Historická budova disponuje čistou obytnou a prodejní plochou o rozloze 2 744 m2. Na šesti podlažích se nachází 31 nájemních bytů a tři nebytové prostory. Dokončení postupné rekonstrukce je plánováno na 4Q 2021.

Skupina Roberta Schönfelda RSBC není na realitním trhu nováčkem. Dlouhodobě působí jako správce nemovitostí fondů Generali Investment CEE a Patria. Zároveň je zřizovatelem investičního fondu RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV. Zdrojem investičních příležitostí je spolupráce s realitní sítí CENTURY 21. Ta ostatně náleží do majetkového portfolia RSBC. Skupina aktuálně spravuje nemovitosti o rozloze 55 tisíc m2 v tržní hodnotě dvou miliard korun. Realitní portfolio RSBC tvoří rezidenční, kancelářské a obchodní objekty a zemědělská půda. Pak také firmy poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí.

Kdo je Robert Schönfeld

Robert Schönfeld absolvoval Akademii múzických umění v Praze, kde získal v roce 1997 magisterský titul v oboru dějiny hudby a umění. Také je zakladatel a předseda představenstva soukromé investiční skupiny RSBC. V 90. letech začal spravovat rozsáhlý rodový majetek, který byl jeho rodině v rámci restitucí navrácen. Podniká od roku 1998. Zaměřuje se na investice do nemovitostí, podporu filantropických projektů, později také služby v oblasti poradenství a správy.

V letech 2006–2009 působil jako spoluzakladatel a ředitel firmy Epic Asset Management Limited [Hong Kong]. Dohlížel na činnost společnosti v UK, regionech SVE a jihovýchodní Asii. V roce 2007 uvedl na britské finanční trhy první asijský REIT [Real Estate Investment Trust] ARA Matrix Asian Property Income Fund v hodnotě 500 milionů USD ovládaný společností Cheung Kong Group [CK Hutchison Holdings]. V Česku Robert Schönfeld založil mezinárodní uměleckou školu.

Loni RSBC Roberta Schönfelda vstoupila na pražskou Burzu cenných papírů. V první fázi vydala pětileté zajištěné dluhopisy v celkové nominální hodnotě 339 milionů korun. O dluhopisy s fixní sazbou 4,716 procenta byl na burze zájem. Z 63 procent byly prodány institucionálním investorům. Z 23 procent klientům privátního bankovnictví a z 14 procent bankovním institucím. Manažerem emise byla Česká spořitelna [ČS], která i dále působí jako zajišťovací agent. Emitentem dluhopisů byla RSBC Invest s.r.o. Ta plánuje prodat dluhopisy až do celkového maximálního objemu 408 milionů korun. Získané výnosy jsou využívány k refinancování úvěru a nemovitostních akvizičních aktivit skupiny.

Agro, služby, průmysl a venture i equity kapitál

Investice skupiny RSBC se dělí do několika divizí. Jednou z nich je i divize Agro. V něm se skupina RSBC zaměřuje na investice do zemědělského průmyslu, dodavatelských firem a souvisejících služeb. Příkladem Agro společnosti ve vlastnictví skupiny je Vinařství Zlati Grič [na obrázku, pozn. red.]. To se rozkládá na svazích nad městem Slovenske Konjice v severozápadním Slovinsku [Dolní Štýrsko] nedaleko Mariboru. Společnost obhospodařuje 73 hektarů vinic. Mimoto společnost mezi svými vinicemi provozuje devítijamkové golfové hřiště, apartmány a restauraci. Mezi doplňkové činnosti patří výroba jablečných moštů, pálenek a obchod se zemědělskými potřebami.

RSBC je aktivní i v průmyslu a službách. Spoluvlastní Zelené autobusy Umbrella s logem FLiXBUS propojují více než 500 destinací v 19 zemích. Poskytují mezinárodní linkovou dopravu a nově i příměstskou dopravu. RSBC Group získala v únoru 2020 ve společnosti Umbrella Mobility SE 50% podíl. Vlastní například i výrobní firmu Arex s více než dvacetiletou historií, která se zaměřuje zejména na dodávky pro obranný průmysl. Sídlo a výrobní zařízení se nachází ve slovinském městečku Šenternej. Hlavní činností firmy je vývoj a výroba plastové munice pro výcvikové účely, pistolí a nábojových pásů.

RSBC působí prostřednictvím svých venture a private equity investic i v dalších sektorech. Do firem vstupuje zpravidla jako finanční partner. Aktivně se podílí na jejich řízení a dokáže podpořit jejich pracovní kapitál v případě nových obchodních příležitostí. Uskutečňuje i projekty, jejichž součástí je finanční restrukturalizace firmy či jejích závazků.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here