Ke konci června měli lidé v penzijních fondech naspořeno 507,5 miliardy korun. I v době krize covid-19 tak kontinuálně stoupala jak naspořená částka, tak počet účastníků. Uvedla to Asociace penzijních společností ČR [APS ČR].

Většinu peněz lidé drží stále v penzijních fondech starého penzijního připojištění, do něhož se již od konce roku 2012 nedá vstupovat. V něm mají klienti všech osmi penzijních společností 439,9 miliardy korun. V novém doplňkovém penzijním spoření [DPS], takzvaných účastnických fondech, do nichž lze vstoupit od roku 2013, mají lidé naspořeno dalších 67,6 miliardy korun. Co do počtu klientů, ve starých penzijních fondech evidují penzijní společnosti 3,3 milionu smluv, zatímco v nových fondech je jich 1,2 milionu.

„Koronavirová krize ukázala, jak je důležité mít rezervy a spoléhat se především sám na sebe. To stejné bohužel platí i u spoření na stáří. Jsem proto rád, že si lidé už přes 25 let spoří a investují s penzijními společnostmi a i v kritické době peníze nevybírají a připravují si je na stáří,“ řekl k aktuálním datům Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR [APS ČR].

Ještě na konci 1. čtvrtletí 2020 si spořilo na penzi v penzijních fondech celkem 4 450 016 účastníků [z toho 3 261 741 v transformovaných a 1 188 275 v účastnických fondech]. Penzijní společnosti spravovaly ve svých fondech prostředky účastníků v celkové výši 491,29 mld. Kč.

Staré penzijko vs. doplňkové penzijní spoření

Penzijní připojištění se státním příspěvkem vzniklo v roce 1994 jako státem regulovaný spořicí produkt dlouhodobého a bezpečného ukládání a zhodnocování peněžních prostředků k zabezpečení na stáří. Od roku 2013 již není možné uzavřít novou smlouvu penzijního
připojištění. To bylo zcela nahrazeno doplňkovým penzijním spořením.

  • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně.
  • Daňové úlevy – daňový odpočet až 24 000 Kč/rok, úspora na dani z příjmů až 3 600 Kč/rok.
  • Příspěvky zaměstnavatele – až do výše 50 000 Kč jsou osvobozeny od zdravotního i sociálního pojištění.
  • Možnost čerpat předdůchod již pět let před dovršením státem určeného důchodového věku.
  • V případě úmrtí účastníka peníze získají určené osoby nebo dědicové.
  • Možnost jednorázového výběru naspořených prostředků, nebo výplaty formou penze.

DPS dále umožňuje investorům volit různé investiční strategie s ohledem na čas před jejím odchodem do penze. V praxi to znamená, že mohou investovat své peníze do rizikovějších aktiv. Jako jsou například akcie v začátku spoření a před odchodem do penze změnou investiční strategie převést své úspory do méně rizikových aktiv. To, aby se vyhnuly případným ztrátám v době, kdy budou peníze z fondů vybírat.

Staré penzijní připojištění

Staré penzijní připojištění investorům garantuje takzvanou kladnou nulu. Jejich fondy se nesmějí na rozdíl od fondů v DPS propadnout v žádném roce spoření do ztráty. To v praxi značí, že musí volit konzervativní investice kvůli čemuž peníze investorům nezhodnotí. Při dlouhodobém spoření v jejich případě přestává být i zajímavý státní příspěvek, protože ten sebere investorům inflace, kterou tyto fondy nejsou s to překonat právě kvůli svým konzervativním strategiím. Odborníci proto doporučují lidem, kteří mají do penze více než pět/sedm let, ale přesto jsou ve starém penzijním připojištění, přejít do doplňkového penzijního připojištění. I když to je administrativně stále velice zdlouhavý proces.

Buďto investoři jste, anebo nejste! A většina lidí jimi není

Účet dlouhodobých investic

Dodejme, že Ministerstvo financí ČR [MF ČR] minulý měsíc předložilo vládě návrh legislativních opatření Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR 2019 – 2023. Ta zavádí i takzvaný účet dlouhodobých investic.

„Máme ambici vytvořit zdravou konkurenci na trhu s finančními produkty, které mají lidem pomoci naspořit na důchod. Určitou nadstavbu k penzijním fondům či životnímu pojištění. I proto nabídneme k účtu dlouhodobých investic daňové zvýhodnění, stejně jako k penzijním fondům a životnímu pojištění,“ uvedla pro FinTag.cz náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy a finanční regulaci Lenka Dupáková.

Účet dlouhodobých investic umožní správu spoření na stáří

Podle ní bude účet dlouhodobých investic zbrusu nový spořicí produkt, který si lze představit jako majetkový účet investičních nástrojů sloužící k vytváření úspor na stáří. Jeho prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. Účet tohoto typu je široce využíván v zemích s rozvinutými finančními trhy. Očekáváme od něj, že pomůže k aktivnějšímu přístupu občanů při řešení jejich úspor na stáří.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here